Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MEVIT03-MVIT forelesning 2 Mediumteori Pensum: Hjarvard, Meyrowitz, Horton/Wohl, Johansen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MEVIT03-MVIT forelesning 2 Mediumteori Pensum: Hjarvard, Meyrowitz, Horton/Wohl, Johansen."— Utskrift av presentasjonen:

1 MEVIT03-MVIT forelesning 2 Mediumteori Pensum: Hjarvard, Meyrowitz, Horton/Wohl, Johansen

2 To grunnsyn på medier Medier som speil: reflekterer verden. Teknologien skal formidle, ikke prege. Medier som premissgivere for budskapet: Teknologien preger alltid, og grunnleggende.

3 Mediumteori I Eksponenter: Marshall McLuhan, Harold Innis, Joshua Meyrowitz, Neil Postman Premiss: mediet er årsak, sansningen/mentaliteten/kulturen/samfunnet er effekten Fremgangsmåte: studerer kommunikasjonsmedier ”i tillegg til og atskilt fra” innholdet i det som formidles

4 Mediumteori II Lakmustesten: Hvilke forskjeller finner vi fra medium til medium hvis innholdet holdes konstant? –Avis: lineært, representerer ved konvensjoner, saksrettet –TV: fragmentert, representerer ved likhet, personrettet

5 Eksempler Johansen: Den forsterkede stemmen blir en talenær stemme Johansen: Nixon/Kennedydebattene og fjernsynets ”lavtrykksstil” Meyrowitz: Den TV-sendte personlighet blir en personlighet mellom rollen og det individuelle (”Middle region behavior”)

6 Mediumteoretisk makro-historie (Meyrowitz) Mangel på kommunikasjonsmedier produserer intuitive, kollektive, tradisjonelle samfunn Skriftmedier produserer spesialiserte, rasjonelle og dynamiske samfunn Elektroniske medier produserer globale, fragmenterte og samtidige samfunn

7 TVs effekter (Meyrowitz) TV gjør sosiale og fysiske grenser mer gjennomtrengelige TV gjør atskilte roller mer like TV bygger ned skillet mellom det offentlige og det private I sum: TV omskaper samfunnet

8 Kritikk av mediumteori Mangel på akademisk stringens/konsistens Store forklaringsambisjoner gir problemer med empirisk prøving Overser innholdets betydning Overser medieinstitusjonenes betydning Teknologideterminismens problem: Hva forårsaker teknologien?

9 ”Sterk” versus ”svak” mediumteori Sterk: ”The medium is the message” - tendens til å se mediets effekter som essensielle, som uavhengige, og som ene- årsak Svak: Mediets effekter er et aspekt ved mediert kommunikasjon, og supplerer studiet av innhold, institusjoner oa.

10 Fra mediesentering til gjensidighetstenkning Sterk og svak mediumteori: tendens til å ville rendyrke mediets andel i kommunikasjonen Hjarvard, Horton & Wohl: Mediert og interpersonell kommunikasjon påvirker (konstituerer?) hverandre gjensidig

11 Gjensidighetens to sider Mediert kommunikasjon nærmer seg interpersonell kommunikasjon: informalisering, konversasjonalisering Interpersonell kommunikasjon nærmer seg mediert kommunikasjon: ”samtalens skillemynt”, Selve den interpersonelle samtalens idealer (den gode samtalen) påvirket av medienes idealisering av samtalen? I sum: mediene simulerer en gjensidig samtale mellom mediepersonal og seer, såkalt ”parasosial interaksjon” (Horton & Wohl)

12 Simulering (H&W, Hjarvard) Medier simulerer interpersonell kommunikasjon Publikum lærer roller av mediene Mediert kommunikasjon er en spesialisert versjon av interpersonell kommunikasjon - ikke noe vesens-atskilt fra den Ordet ”simulering”s doble arv: gjengivelse/gjenskap versus blendverk (”simulakrum”)

13 Kondensering (Goffman) Mediert kommunikasjon intensiverer og sammentrenger elementer fra interpersonell kommunikasjon Mekanismer: skripting, opptreder- kompetanse


Laste ned ppt "MEVIT03-MVIT forelesning 2 Mediumteori Pensum: Hjarvard, Meyrowitz, Horton/Wohl, Johansen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google