Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppsummering av kurset

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppsummering av kurset"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppsummering av kurset
Medieretorikk Oppsummering av kurset

2 Medieretorikk Metafor-bruk Oppsummering av kurset

3 Medieretorikk Metafor-bruk
Fem retoriske forarbeidsfaser -> Elocutio -> Ornatus Tre områder innen ornatus Enkeltord Ordforbindelser Figurlære Diffuse skiller: trope/figur, talefigurer/tankefigurer, normalspråk/diktspråk Avstand til opprinnelig mening som kriterium Omskriving: Nært Med-forståelse: Lenger Overføring: Lengst Eks. metafor

4 Medieretorikk Metafor-bruk
Fem hovedfunksjoner: 1. Nødvendige 2. Gjør ting klarere 3. Pryd for talen 4. Rammer sansene direkte 5. Overaskelsesmoment

5 Medieretorikk Metafor-bruk
Lakoff og Johnson (2003 [1980]) Metaforens essens er det å forstå og erfare en ting ut fra en annen Strukturmetaforer Eks. ”rørledning-metaforen”: Tanke = gjenstand, språklig uttrykk = beholder, kommunikasjon = rør Orienteringsmetaforer Ontologiske metaforer Metonymi Struktureringens delvishet Unntak: bildespråk Utvide benyttet del Ubenyttet del Nye metaforer

6 Medieretorikk Metafor-bruk
Samtale vs. Diskusjon Koherent strukturering av erfaring Samtale: 2 stk., samarbeid, høflig interaksjon Diskusjon: Kampsituasjon

7 Medieretorikk Metafor-bruk
Deltakere Deler Stadier Lineær rekkefølge Årsaksforhold Formål Samtale Mennesker som talere Tale som aktivitet, delt inn i bolker etter tur Utgangs-betingelser, begynnelse, midtdel, slutt Snakker etter tur med noe overlapping Når en slutter å snakke, forventes den andre å begynne Høflig sosial interaksjon Diskusjon Mennesker som motstandere Planlegge strategi, angrep, forsvar, retrett, manøvrer, motangrep, uavgjort, våpenvhile, overgivelse / seier Utgangs-betingelser (to ulike posisjoner), begynnelse (angrep), midtdel, slutt (våpenhvile, uavgjort, seier), endelig tilstand Retrett etter angrep, forsvar etter angrep, motangrep etter angrep Angrepet resulterer i forsvar / motangrep eller retrett / slutt Seier Kommunikasjonens seks strukturdimensjoner, basert på Lakoff og Johnson (2003 [1980])

8 Medieretorikk Oppsummering av kurset
Fra emnesidene: ”Retorikk er den klassiske lære om overbevisningens og overtalelsens kunst - om hvordan man forbereder, utformer og fremfører et budskap slik at det blir mest mulig troverdig for publikum. En retorisk analyse vil bestå i å avdekke de strategier som taleren legger til grunn for å gjøre seg selv troverdig. Den retoriske tilnærming har i de senere år vunnet innpass i studiet av alle slags tekster - også av medietekster - og vil bli anvendt i dette kurset for å undersøke hvordan mediene gjør seg selv overbevisende. Medieretorikken som tas opp, gjelder basisformer som nyhetsmelding, intervju, diskusjon og kommentar. Sjangrene vil bli studert gjennom medietekster hentet fortrinnsvis fra aviser og TV.” Høst : Fokus på audiovisuell retorikk og politisk retorikk

9 Medieretorikk Oppsummering av kurset
Fra emnesidene: ”Kurset vil gi studentene innføring i klassisk retorikk, basert på gjennomgåelse av retorikkens kanon (Aristoteles, Cicero, Quintilian). Videre vil kurset gi innføring i en del sentrale mediesjangre. Formålet er å oppøve forstålse av strategien bak medietekstene, og særlig av hvordan de er utformet for å oppfylle kravet om å virke troverdige.”

10 Medieretorikk Oppsummering av kurset
Tema Forelesning Litteratur Seminaroppgaver Klassisk retorikk Introduksjon til emnet (T.J.) Noen hovedpunkter om klassisk retorikk (Ø.A.) Argumentasjon og andre overbevisnings-måter (Ø.A.) Metafor-bruk (T.J.) Andersen, Kjeldsen (2006), Aristoteles, Quintilian, Cicero, Eide, Lakoff og Johnson Grunnbegreper, Aristoteles´følelser, historisk norsk tale Politisk retorikk Politisk image og retoriske virkemidler (A.K.) Politisk talekunst (J.E.K.) Kjeldsen (2006), Johansen (2002), Johansen og Kjeldsen (2005) TV-debatt, Et lite stykke Norge, Great Global Warming Swindle, Amistad Visuell retorikk Visuell retorikk (T.J.) Kjeldsen (2006), Linge (2003), Barthes (1984 [1964]), Bjørkvold (1996 [1988]) Et lite stykke Norge, Great Global Warming Swindle, Amistad


Laste ned ppt "Oppsummering av kurset"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google