Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DE SYV FAGOMRÅDENE I RAMMEPLANEN -Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt. - Flere fagområder vil være representert samtidig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DE SYV FAGOMRÅDENE I RAMMEPLANEN -Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt. - Flere fagområder vil være representert samtidig."— Utskrift av presentasjonen:

1 DE SYV FAGOMRÅDENE I RAMMEPLANEN -Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt. - Flere fagområder vil være representert samtidig.

2 . KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST: "Kommunikasjon er ikke bare ord." -Tidlig og god språkstimulering - kommunikasjon verbalt /non verbalt - Variert og rik erfaringer for å forstå begreper - Samtaler om opplevelser, tanker og følelser -Tekst skriftlig – muntlig -Dikt, rim, regler og sanger

3 KROPP, BEVEGELSE OG HELSE: "Barna skal følges - ikke fylles!" - Grunnleggende motoriske ferdigheter. - Barn er kroppslig aktive, utrykker seg gjennom kroppen. -lærer seg selv og verden å kjenne gjennom kroppslige aktiviteter. -Godt kosthold og veksling gjennom aktiviteter og hvile har betydning for å utvikle en sunn kropp -Variert fysisk aktivitet både ute og inne har betydning for motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. -Aktiv bruk av nærmiljøet og naturen gir mange muligheter

4 KUNST, KULTUR OG KREATIVITET: "Barn skaper sin kultur ut fra egne opplevelser." - Opplevelser med kunst og kultur – for selv å kunne uttrykke seg estetisk. -Skape noe felles, bidrar til samhørighet -Formidling av kunst og kultur bidrar til å skape tilhørighet til kulturelle uttrykksformer. Uttrykksformer: billedkunst, kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur og dising.

5 NATUR, MILJØ OG TEKNIKK: "Naturen er en kilde til undring" Naturen gir rom for mangfold av opplevelser Naturen er en kilde til opplevelser og gir inspirasjon. Kjennskap til planter, dyr, landskap, årstider og vær Forståelse av samspillet i naturen

6 ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI: "Filosofi betyr kjærlighet til visdom." Forme måter å oppfatte verden og mennesker på – preger våre verdier og holdninger. Legger grunnlag for etiske normer Kulturarv Multireligiøst og flerkulturelt samfunn Reflektere og respektere mangfoldet i vårt samfunn Ta hensyn til barnas forutsetninger.

7 NÆRMILJØ OG SAMFUNN: "Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet." Barns medvirkning – innsikt og erfaring med et demokratisk samfunn. Møte verden utenfor familien med tillitt og nysgjerrighet. Styrke kunnskap om nærmiljø: lokalsamfunnet, naturen, kunst, arbeidsliv, tradisjoner og levesett. Medvirkning i utforsking av nærmiljøet Medienes betydning for barns hverdag.

8 ANTALL, ROM OG FORM: ”Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse." Interesse for tall og telling – rom og form Utvikling av barns matematiske kompetanse gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter. Barnehagen har ansvar for å oppmuntre barns egen utforskning og legge til rette for tidlig og god stimulering.


Laste ned ppt "DE SYV FAGOMRÅDENE I RAMMEPLANEN -Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt. - Flere fagområder vil være representert samtidig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google