Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Retorikk Retorikk er kunsten å overtale. Retorikk •Når var du sist i en retorisk situasjon? •NÅ? •Nå. •Eg vil overtale deg til å lære.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Retorikk Retorikk er kunsten å overtale. Retorikk •Når var du sist i en retorisk situasjon? •NÅ? •Nå. •Eg vil overtale deg til å lære."— Utskrift av presentasjonen:

1 Retorikk Retorikk er kunsten å overtale

2 Retorikk •Når var du sist i en retorisk situasjon? •NÅ? •Nå. •Eg vil overtale deg til å lære

3 Retorikk •Hvorfor skal du lære retorikk? Forstå en tekst eller sosialt fenomen Bedre forstå språklige virkemiddel Utvikle et kritisk perspektiv Forbedre egen kommunikasjon Evaluere seg selv- og andre Eksamen 

4 Kritikk mot retorikk •Manipulere •Tomt prat •Gir den som behersker retorikk et overtak •OBAMAOBAMA

5 Å analysere retorisk •Karlberg og Mral sin generelle analysemodell •1 kontekst •2 disposisjon •3 grunnleggende midler for å overtale •4 argumentasjonsanalyse •5 stil •6 å formulere analyseresultatet

6 1 kontekst •I retorisk analyse ser vi på den konkrete ytringen i en sammenheng. Hvorfor sies dette akkurat nå? •Hva er avsenderens situasjon? Teksten må forstås som en større helhet.

7 2 Disposisjon •Klassisk oppbygging: •Innledning (exordium) •bakgrunn (narratio) •tesen/hovedtanken (propositio) •talens argumenter (argumentatio) •konklusjonen (conclutio)

8 3 Overbevise •Ethos •Ethos er appellen til avsenderens troverdighet. •For å nå fram med kommunikasjonen er retoren avhengig av at publikum stoler på ham og at han har troverdighet.

9 3 Overbevise •Tre måter å styrke ethos •1 Demonstrere praktisk kunnskap og framstå som intelligent og kunnskapsrik •2 Framstå med god moralsk karakter •3 Demonstrere god vilje overfor publikum

10 3 Overbevise •Pathos •Spiller på følelsene •En effektiv måte å bruke pathos på er å vise egne følelser, smil, latter eller tårer. •Ved bruk av pathos må retoren ta utgangspunkt i den retoriske situasjonen (kairos).

11 3 Overbevise •Overdreven bruk av Pathos bringer retorikken i vanry. •Å spille på følelserÅ spille på følelser •Hvorfor fungerer det ikke å spille på følelser når man lyver?

12 3 Overbevise •Logos –Er appellen til sakens iboende rasjonalitet 2 + 2 = 4 •Logosargumenter baseres på induktive eller deduktive slutninger.

13 3 Overbevise •Deduksjon er bevisføring som går ut på at man fra gitte premisser med logisk nødvendighet slutter til en bestemt konklusjon: •2+2 =4 Dette er en syllogisme hvor en formell og fullstendig argumentasjonsrekke med premisser og konklusjon presenteres

14 3 Overbevise •enthymemer hvor en kan tillate seg å sløyfe premisser som er underforstått eller unødvendig •Når jeg bader i sjøen så blir jeg?

15 3 Overbevise •Induksjon •er bevisføring som på grunnlag av enkelte, individuelle utsagn eller erfaringer søker å komme frem til mer omfattende generelle utsagn eller lover. –Vitenskapelig induksjon, der en ser på en rekke enkeltfenomen og drar slutninger på grunnlag av disse. Eksempel: De to siste vinterne har vært kalde, det betyr at det blir kaldere på jorden.

16 3 Overbevise –Retoriske eksempler, der en trekker slutninger på grunnlag av eksempler Eksempel: Mamma, hvorfor må jeg legge meg klokken syv, når Ole får bære oppe til klokken åtte? Slike argument blir ofte møtt med følgende argument: dette er ikke bevis, og sammenlikningen er ikke relevant.

17 4 Argumentasjonsanalyse •Tesen er som oftest de påstander eller oppfatninger som avsenderen kommer med •- støttes opp av argumenter som fungerer som bevis for påstandene, det vil si at de er rimelige, riktige og relevante •I dette steget er det viktig å gjennomføre en grundig analyse

18 4 Argumentasjonsanalyse •- hvilke argument er brukt, og ikke brukt •- i hvilken rekkefølge er argumentene brukt? •- holder argumentene? •- hvor er argumentene hentet i fra? •- brukes inneforståtte sannheter? •- imøtegås kritikk før den er fremsatt? Argumenteringen analyseres opp i mot tekstens kontekst og struktur

19 5 Stil •Elocutio; den språklige utformingen av teksten. Stil handler om forholdet mellom innhold, form og effekt i teksten. •Stilnivået; høyt, middels, lavt •Stilfigurer; troper og ornamenter •Troper sier mer enn ordene. Forståelsen av troper bygger på at vi gjør de assosiasjoner som retoren vil at vi skal gjøre. Troper er gjerne lek med ord

20 5 stil Eksempel på trope: “I have never let my schooling interfere with my education.“ Mark Twain

21 5 stil •Trope er ikke bare ord

22 5 Stil •Ornamenter ser på mønstre, strukturer og rytme i teksten. Et klassisk eksempel er å bruke ord med samme forbokstav i flere setninger, minst tre på rad. •Jeg kom, jeg så, jeg vant •Eg lese søppelpost, ete søppelmat og ser søppeltv, men eg er brukervennlig og bygd for å vare •Dette gjør det lettere for publikum å både få med seg og huske budskapet

23 5 stil •Fremføring; actio, uttale, gester, opptreden •HITLERHITLER

24 5 Stil •Stilen må sees i sammenheng med konteksten. Den retoriske situasjon og det retoriske problemet skal ligge til grunn når retoren velger stil, virkemidlene som brukes skal være formålstjenlige. •Det nytter ikke å satse på stil for stilen sin skyld.

25 eksempel jobbsøknad som tekstforfatter, reklamebyrå •Eg er En moderne mann, en mann for millenniet. Digital og røykfri, en mangfoldig, multikulturell postmoderne dekonstruksjon. Politisk anatomisk og økologisk ukorrekt. Linka opp og lasta ned. Eg har sett nedsida av oppgradering, en høgteknologisk underklasse som gir en gigabyte på et nanosekund. Eg er gammaldags moderne, og mitt indre barn er utadvent. Eg er interaktiv, hyperaktiv og noken ganga radioaktiv. Eg er på poenget, på oppgaven og på facebook. Eg er i øyeblikket, på kanten, over toppen men under radaren. Eg er lite i leige men mykje i vedlikehold. Eg har et kortsiktig blikk for det lange løp. Eg lese søppelpost, ete søppelmat og ser søppeltv, men eg er brukervennlig og bygd for å vare. Eg stoppa ikke, eg er trådlaus, en alfahann på betablokker. Eg er tilbakelent med full fart framover, heller smart enn hardt. Eg har ikkje personlig trener, personlig shopper eller personlig assistent, men eg har en personlig agenda; eg vil bli tekst skapar.

26 Å formulere analyseresultatet •I dette steget begynner detaljene å lage en helhet. –Viktig skilles fra uviktig –Her skal du vise holdbare, interessante, og relevante analyser –Trekker ut de viktigste funnene og sammenstiller disse, men uten å være for skråsikker. •En analyse vil påvirkes av de som utfører analysen, og det bør komme frem i analysen at det er rom for andre tolkninger

27 Kritikk mot analysemodellen •Retorisk tekstanalyse baserer seg på tolkerens forståelse, kunnskap, forskningsinteresse og vilje til å tolke teksten. •Tolkeren går ikke ut og innhenter data, men ser heller inn i seg selv for å finne svar i analysen.

28 Oppgave •Analyser jobbsøknaden ”Eg er” retorisk


Laste ned ppt "Retorikk Retorikk er kunsten å overtale. Retorikk •Når var du sist i en retorisk situasjon? •NÅ? •Nå. •Eg vil overtale deg til å lære."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google