Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forelesning 5, ”Talerens troverdighet”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forelesning 5, ”Talerens troverdighet”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forelesning 5, ”Talerens troverdighet”
Espen Ytreberg

2 Om forelesningen Johansens historiske framstilling av endringer i troverdigheten ”Troverdighet i en elektronisk tid”: sml. Jamieson Nærmere blikk på autentisitet

3 Troverdighetens endringer, iflg. Johansen
Ethos: fra karakter og allment anerkjente dyder, til individualitet (”å være seg selv”) Pathos: fra det å være grepet av saken/formålet/ situasjonen til det å føle fra egen sjels indre Actio: endringene gjør at dette området krever mer oppmerksomhet enn hva både klassiske og moderne retorikere har gitt det

4 Opplysningstidens retorikk
Systematisering av fram- føringens virkemidler Hver følelse sitt uttrykk Karakteriologi, fysiognomikk Urban offentlighet

5 Romantikk og moderne vitenskap
Romantikken: retorikk som blendverk og falskhet. Kritikk av svada og ornatus. Moderne (natur)vitenskap: retorikk som usaklighet og irrasjonalitet.

6 En neddempet stil 17/1800t: tendenser til en ny, mer neddempet og enkel stil: Lincoln, Robespierre Det enkle, alminnelige og hverdagsspråklige Følsomt foredrag Mangel på konvensjonell stil og form Statsminister Einar Gerharsen, 1958:

7 Hvordan fjernsynet påvirker retorikken, iflg Johansen
Nærbilder og mikrofoner fremmer neddempet framtreden Større grad av eksponering fremmer individualisering, får konvensjonell talekunst til å virke tilgjort Neddemping og individualisering reduserer skillet mellom opptreden og privatperson

8 Fjernsynets sosiale sammenheng
Tilpasset et masse- og hjemmepublikum Tilpasset et mobilt og privatisert forbrukersamfunn Tilpasset et demokratisk kommunikasjonsideal

9 Betydningen av mediet Jamieson: mediesentert og dannelsessentrert
Johansen om mediesentrert teori à la McLuhan og Postman: reduksjonistisk og deterministisk Men: Hvilken forskjell gjør mediet, tross alt?

10 Johansen om forholdet teknologi/samfunn
Fjernsynet som ekko/forsterker av tidligere historiske prosesser: ”Om det er riktig å si at fjernsynsmediet forandre formene for politisk kommunikasjon, er det også noe som tyder på at tilsvarende forandringer var i emning lenge før fjernsynets tid.” (s. 27) Mediet også et resultat av samfunnet - av sosiale og politiske strukturer ”Jeg kan være med på at ‘mediet er budskapet’, men på betingelse av at budskapet også er mediet.” (s. 205)

11 Eksemplet Kristin Halvorsen
Folkelig Hverdagslig Uformell Ivrig A virkelig mene det man sier Å ha følt det selv

12 Halvorsen i SV-promo om statsbudsjettet 2009:
Halvorsen om full barnehagedekning, 2005:

13 Eksemplet George W. Bush
Uforstilt Medfølende Sårbar ”Noen vil godta dette svaret, andre ikke, men det kan jeg ikke bekymre meg om. Dette er meg, det er rett og slett slik jeg er.” Bush/Gore-debatt, presidentvalget 2000: Frank Caliendos Bush-parodi:

14 Prinsipper for autentisitet
Den autentiske person overbeviser ved å være helt ut seg selv Å snakke sant om saken versus å snakke sant om seg selv Ærlighet: å ikke bedra andre. Autentisitet: å ikke bedra seg selv. Politikk som betroelse

15 Autentisk kjerneretorikk
Erik Solheim: ”Jeg klarer ikke å lyge, så da kan jeg like godt la være.” Ronald Reagan: ”Mitt hjerte og mine beste hensikter sier meg ennå i dag at dette er sant ...”

16 Kritikk av autentisiteten
Intoleranser: Distanse mellom rolle og selv Følelsesmessig kulde eller mangle på forpliktelse Tegn på det uekte Dilemmaer: Planlagt spontanitet Fortrengningen av samfunnet og det offentlige Fortrengningen av kompetanse Sosial autisme


Laste ned ppt "Forelesning 5, ”Talerens troverdighet”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google