Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Roller Tilgangskontroll >766 000 journaler Grunnpakke dokumentasjon alle yrkesgrupper Henvisninger Multimedia Skanning Beskjeder og følgeskriv Linking.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Roller Tilgangskontroll >766 000 journaler Grunnpakke dokumentasjon alle yrkesgrupper Henvisninger Multimedia Skanning Beskjeder og følgeskriv Linking."— Utskrift av presentasjonen:

1 Roller Tilgangskontroll > journaler Grunnpakke dokumentasjon alle yrkesgrupper Henvisninger Multimedia Skanning Beskjeder og følgeskriv Linking E-meldinger SOM Psyk BUP SOM Psyk BUP SOM Psyk BUP SOM Psyk BUP SOM Psyk BUP SOM Psyk BUP SOM Psyk BUP SOM Psyk BUP VO ORKR MO ÅL TR LE NA PAS PasientID, Kontakter ROS/LAB Blodbank PACS/RIS Web services DocuLive TS X 50 Skanning Multimedia > brukere >1200 samtidige > dokumenter pr. uke

2 Innhold i dagens DocuLive Brukere og tilgangskontroll Brukere og tilgangskontroll Dokumentasjons- logistikk Dokumentasjons- logistikk Skanning Multimedia Skanning Multimedia Beskjeder, følgeskriv Beskjeder, følgeskriv Dokumentasjon alle yrkesgrupper Dokumentasjon alle yrkesgrupper Interne henvisninger Interne henvisninger Resepter RTV blanketter RTV blanketter Pasientoversikt PAS Integrasjon LAB Integrasjon LAB Integrasjon RTG Integrasjon RTG Epikriser digitalt Epikriser digitalt Prim. lege

3 Elektronisk pasientjournal - historikk, status og utfordringer Gjesteforelesning Helseinformatikk 1. september 2005 prosjektleder Rut Naversen Prosjekt innføring EPJ St. Olav Hospital

4 R Naversen 4 Litt historikk MEDINA-prosjektet fra 1996 MEDAKIS-prosjektet fra 1998 –Utviklingsprosjekt felles for de 5 regionsykehusene –Industripartner: Siemens Regionalt EPJ-prosjekt fra 2000 –Omorganisering pga statlig overtakelse av sykehusene –Ønske om felles EPJ og løsninger i Helse Midt-Norge Reorganisering igjen fra 2003 HEMIT 1. juli 2003 Ny regional prosjektleder HEMIT: Terje Dale Ny prosjektleder St. Olav: Rut Naversen

5 R Naversen 5 Prosjektorganisering Prosjekteier: Helse Midt-Norge RHF Styringsgruppe: Regional styringsgruppe for PACS/RIS og EPJ Prosjektleder: Terje Dale, HEMIT Skanning Prosj.leder Referanse -gruppe Prosjekt- gruppe Arb.flyt Prosj.leder Innføring NT: Ingunn Bjørkli Referanse- gruppe Referanse -gruppe Prosjekt- gruppe Produktutvikling.Innføring XX: ?? Prosjekt- gruppe Referanse -gruppe

6 R Naversen 6 Organisering St. Olav IKT styringsgruppe Stein Sundmoen (Økonomidirektør/leder) Ola Bergslien (sjeflege/systemeier) Gudmund Marhaug (avdelingssjef Barn og ungdom) Arild Faxvaag (overlege Revmatologisk avdeling/NTNU) Liv Sjøvold (divisjonssjef Psykisk helsevern) Ragnhild Brå Vardehaug (Spes.kons/sykepleier) Ida Lise Salberg (Daglig leder/Orkdal sjukehus) Thore Smevik (IKT-strateg/sekretær)

7 Ajour per 1. september 2005

8 R Naversen 8 EPJ-grupper ved avdelingene –Tverrfaglig sammensatt Lege, sykepleier, sekretær –Planlegge innføring sammen med linjeledelse Innføring av nye programvaredeler Rutinetilpasning Organisasjonstilpasning –Arbeide med journalinnholdets kvalitet –Endringsønsker til produksjonssatt funksjonalitet

9 R Naversen 9 Superbrukere – nytt i sekretærer og 76 sykepleiere –opplæring av nyansatte, vikarer og studenter innen egen yrkesgruppe ved egen avdeling Sekretærsuperbrukere skal også ivareta opplæring av leger –ansvar for oppfølging/veiledning av nye og eksisterende EPJ-brukere –opplæring av kolleger ved innføring av nye programvaremoduler –oppfølging av dokumentflyt og arbeidslister

10 R Naversen 10 Innføringsaktiviteter –Når ny funksjonalitet skal innføres Vurdere behov for pilot Utarbeide brukerdokumentasjon Utarbeide overordnete prosedyrer og retningslinjer Spre informasjon (møter, Kilden m.v.) Opplæring av superbrukere Planlegge og følge opp med avdeling/klinikk i for- og etterkant Evaluere produktet som er levert og prosjektets innføringsaktivitet Gi tilbakemelding til det regionale prosjektet om endringer som evt. må gjøres

11 R Naversen 11 eLæring Øvingsmodul Teorimodul Sertifiseringsmodul (intranettet) Regional prosjektleder Jane Wik

12 R Naversen 12 Framdrift Det nye universitetssykehuset –Omfattende bruk av IKT-verktøy er en dimensjonerende forutsetning for arealene 30 % effektivisering forutsettes totalt – av dette er komplett EPJ som er tatt i bruk av alle brukere av pasientjournalen, antatt å være det viktigste effektiviseringstiltaket –Ingen areal til papirarkiv Pasientjournaler Saksarkiv –Pasientområdene er ikke dimensjonert / utformet for å mellomlagre papir

13 Papirløs pasientjournal innen 1. Januar 2007 …men ikke helt papirløst sykehus som her…

14 R Naversen 14 Status fra brukerdatabasen juni 2005 Alle avdelinger med unntak av Psykisk helsevern bruker DocuLive i dag –Somatikk tot ca 5000 brukere Hjelpepleiere – ca 590 –40 % er brukere - fordelt på 75 % forfattere 25 % lesere Sykepleiere – ca 3000 –Vel 80 % er forfattere, 100 % har leserett Leger – ca 800 Andre faggrupper ca 800

15 R Naversen 15 På vei til papirløshet Mai 2005Sykepleiere og annet fagpersonell – ca 3500 – sluttet med utskrift til papirjournal Sep 2005Komplettettering labsvar + signering via DocuLive Røntgensvar tilgjengelig via DocuLive Okt 2005Pilot innføring Psykisk helsevern Digital diktering Okt/novPapirfattig journal for Kvinne-barn

16 R Naversen 16 På vei til papirløshet Jan 2006Grunnopplæring EPJ overført til superbrukerne Feb 2006Henvisninger/brev/meldinger til/fra primærhelsetjenesten, andre sykehus, sentrale myndigheter Jun 2006Anestesi-/ intensivsystem Føde-/ barselsysstem Kurve/forordning Medisinering Pleieplan

17 R Naversen 17 Utfordringer Flytting setter deadline/tempo i framdrift og bestemmer sekvensering av opplæring –Labsenteret flytter sep/okt 2005 –Kvinne-barn flytter okt/nov 2005 Skanning – papirløs pasientjournal –Hudavdelingen pilot våren 2004 –Labsenteret Medisinsk genetikk –Kvinne-barnsenteret Avdeling for barn og ungdom Gynekologisk avdeling –Ikke stabil tilgang til EPJ – må fortsatt ha reserveløsning på papir nærmeste månedene

18 R Naversen 18 Utfordringer Opplæring – kapasiteten for grunnopplæring er økt siste år –Differensiert tilbud E-læring Veiledning oppfølging av superbruker desentralt Kurs på kursrom i regi av innføringsprosjektet skal fases ut –Forfatteropplæring som gjenstår Somatikk: ca 500 sykepleiere hjelpepleiere Psykisk helsevern ca 800 totalt –Fordelt på 350 behandlere og 450 miljøpersonale –Vedlikeholdsopplæring – ca 1300 årlig! Utstyr –XP-prosjektet har ført til fornyelse av maskinparken på hele sykehuset juni 2005 –Vi vil også få fortetting av PC-er i gammelt sykehus etter hvert som enheter flytter inn i nytt sykehus

19 R Naversen 19 Helseminister Ansgar Gabrielsen 2007 skal Styrket og effektivt samarbeid –mellom ulike fagområder og forvaltningsområder –Bedret kontakt med brukerne Bedret kvalitet –Etterlyser effektene av investeringene… Det å endre arbeidsprosesser og rutiner er kanskje den største utfordringen. Opptil 90 prosent av ressursinnsatsen som følger en vellykket IT-implementering ligger ofte i kompetanse og organisasjonsutvikling


Laste ned ppt "Roller Tilgangskontroll >766 000 journaler Grunnpakke dokumentasjon alle yrkesgrupper Henvisninger Multimedia Skanning Beskjeder og følgeskriv Linking."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google