Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ASSS Hovedrapport/kommunerapporter 2010 KS – Analyse og økonomi v/Jan Aarak ASSS PK 10. juni 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ASSS Hovedrapport/kommunerapporter 2010 KS – Analyse og økonomi v/Jan Aarak ASSS PK 10. juni 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 ASSS Hovedrapport/kommunerapporter 2010 KS – Analyse og økonomi v/Jan Aarak ASSS PK 10. juni 2010

2 KS EffektiviseringsNettverk Presentasjon 2009 Nettverk våren 2010 Sosial blei flytta til slutten av juni pga SSB-problem Kultursamlinga blei flytta pga askestøv og så avlyst pga streik

3 KS EffektiviseringsNettverk Presentasjon 2009

4 KS EffektiviseringsNettverk Presentasjon 2009 ASSS Barnehage vår 2010 Det er svakt resultatet fra barnehage.. vi skulle jo ha jobbet med høringen ift finansiering av private barnehager, men høringsnotatet kom ikke. Dermed ble det en helt annen samling enn forventet. En annen ting var at de ble veldig provosert over at jeg tok med Nettodriftsutgifter når de hadde bestemt at den ikke var brukelig. Utover det skal jeg ikke unnskylde resultatet. Tar til etterretning at de synes det var en del som kunne vært annerledes, så får vi se om det lar seg rette opp før jul.

5 KS EffektiviseringsNettverk Presentasjon 2009 Her er punktene vi satte opp til oppfølging: Nettodriftsutgifter mener nettverksdeltakerne ikke er hensiktsmessig å bruke som indikator. De var provosert over at den likevel ble tatt opp. Vi ble enige om at deltakerne på nettverket tar opp dette med kommunenes representanter i PK Kommunene skriver en kommentar til korr.brutto driftsutg per korr oppholdstime som viser hvilke årstall tallene er ok, og hvilke årstall tallene ikke er sammenlignbare (forurenset). Nettverket går en runde til med indikator for barn som får ekstra ressurser og satser på å ta det inn i Utfordringsnotatet til neste år KS Fou-prosjekt om rapportering burde inkludere barnehagene. Det rapporteres mye. Kommunene opplever at skjemaene er for upresise i forhold til hva de spør etter. Det gjelder rapportering til både SSB (årsmeldingen) og til Fylkesmannen. I tillegg gir Fylkesmennene i de forskjellige fylkene ulike ”råd/instrukser” til kommunene knyttet til hvordan det skal rapporteres, noe som gir ulik rapportering. Konsultasjonsordningens 3. møte hvor KOSTRA rapp er hovedsak, og her vil ASSS-kommunene at KS tar opp uklarhetene i skjema og hvordan de ulike Fylkesmennene gir ulike instrukser

6 KS EffektiviseringsNettverk Presentasjon 2009

7 KS EffektiviseringsNettverk Presentasjon 2009

8 KS EffektiviseringsNettverk Presentasjon 2009

9 KS EffektiviseringsNettverk Presentasjon 2009

10 KS EffektiviseringsNettverk Presentasjon 2009 ASSS Eiendom våren 2010 3 av 10 kommunar møtte Problem pga aske frå Island Endra program og gjennomførte ein lang dag Dei som møtte var godt tilfreds

11 KS EffektiviseringsNettverk Presentasjon 2009

12 KS EffektiviseringsNettverk Presentasjon 2009 Tilbakemeldinger på Utfordringsnotat Barnehage Barnevern Byggesak Kommunehelse Kultur Pleie- og omsorg Skole Sosial Eiendom ? Trondheim, Oslo, Bærum, Stavanger ++ Oslo, Sandnes, Trondheim Bærum, Bergen, Krist, Stav,Tromsø, Trondh Frist har ikke gått ut ? Alle Frist har ikke gått ut Stavanger, Fre, Tro, Tromsø, Kristiansand

13 KS EffektiviseringsNettverk Presentasjon 2009 Framdrift ASSS Hovedrapport 2010

14 KS EffektiviseringsNettverk Presentasjon 2009

15 KS EffektiviseringsNettverk Presentasjon 2009

16 KS EffektiviseringsNettverk Presentasjon 2009

17 KS EffektiviseringsNettverk Presentasjon 2009 Rapportmal

18 KS EffektiviseringsNettverk Presentasjon 2009 Innhold Rapportmal – hvorfor? Rapportmalen – kort beskrivelse av innhold Evaluering av bruken i forb. med utfordringsnotatet – tilpasninger til eksisterende mal Behov for tilpasninger for skole og pleie og omsorg

19 KS EffektiviseringsNettverk Presentasjon 2009 Hvorfor felles skrivemal for utfordringsnotat og tjenesterapport? Bedre og lettere gjenkjennelighet for leserne av utfordringsnotat og tjenesterapport (de samme punktene står på samme plass i alle rapportene) Hovedrapport og kommunerapporter får et mer enhetlig preg – alle tjenestene analyseres og beskrives på samme måte Forenkler arbeidet for rapportskriverne og redaktør av hoved- og kommunerapporter

20 KS EffektiviseringsNettverk Presentasjon 2009 ASSS-nettverk Utfordringsnotat/Tjenesterapport (fjern det som ikke passer) KOSTRA 2009 (skriv inn navn på tjeneste) Fredrikstad Sandnes OsloStavanger BærumBergen DrammenTrondheim KristiansandTromsø

21 KS EffektiviseringsNettverk Presentasjon 2009 Vurdering av bruken av malen i forbindelse med utfordringsnotatene Grad av anvendelse TjenesteFullt utLitt tilpassetDelvis BarnehageX BarnevernX Kommunehelse X KulturX SosialtjenesteX ByggesakX EiendomX Pleie og omsorg X Skole X

22 KS EffektiviseringsNettverk Presentasjon 2009 Innhold i malen Introduksjon – skal ikke være med i dokumentet Forside Innholdsfortegnelse m/figurliste Innledning Tjenesteprofiler Utvalgte styringsindikatorer Vedlegg – skal ikke være med i dokumentet

23 KS EffektiviseringsNettverk Presentasjon 2009 Innledning Funksjoner som inngår i tjenesten 1.1 Oppbygging av utfordringsnotatet (skal bare være med i utfordingsnotatet) 1.1 Oppbygging av tjenesterapport (skal bare være med i tjenesterapport) 1.2 Milepæler og framdrift i nettverket

24 KS EffektiviseringsNettverk Presentasjon 2009 Tjenesteprofiler Tjenesteprofil (for hver kommune i nettverket) Innledning (standardtekst) Tabell – kommune og gj.snitt ASSS (absolutte verdier) Figur (indekserte verdier) Vurdering og tolkning av indikatorene

25 KS EffektiviseringsNettverk Presentasjon 2009 Utvalgte styringsindikatorer Helhetsvurdering av tjenesteområdet Hvilke sterke og svake sider ser vi ved tjenesten i lys av ressurs- og kvalitetsanalysen Er det en sammenheng mellom ressursinnsats og kvalitet Hvordan vurderes årets resultater sammenlignet med tidligere kartlegging Indikatorene er inndelt i: Prioritering og behov Dekningsgrader Produktivitet/enhetskostnader Utdypende indikatorer Kvalitetsindikatorer God praksis

26 KS EffektiviseringsNettverk Presentasjon 2009 Behov for tilpasninger Skole? Pleie og omsorg? Andre tjenesteområder?


Laste ned ppt "ASSS Hovedrapport/kommunerapporter 2010 KS – Analyse og økonomi v/Jan Aarak ASSS PK 10. juni 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google