Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hverdagen for Ruth og Sissel. Hvordan ser uka vår ut? 2 undervisningsøkter à 90 min. pr. uke hver 6. onsdag er det fagdag med undervisning fra kl. 08.15.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hverdagen for Ruth og Sissel. Hvordan ser uka vår ut? 2 undervisningsøkter à 90 min. pr. uke hver 6. onsdag er det fagdag med undervisning fra kl. 08.15."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hverdagen for Ruth og Sissel

2 Hvordan ser uka vår ut? 2 undervisningsøkter à 90 min. pr. uke hver 6. onsdag er det fagdag med undervisning fra kl. 08.15 –13.55

3 Fasiliteter Vi disponerer datarom med plass til max. 15 elever – stort bord midt i rommet Elevene har tilgang til eget område på server og til et fellesområde der vi legger ut kopier av det meste som blir gjennomgått og arbeidet med

4 Læremidler Læreplanen Kompendium om mappevurdering Gyldendals bok i Systemutvikling (papirutgave) Aarflots verktøybok i Access Project 98 Gyldendal Modelator (programvare+veiledningshefte)

5 Undervisningsmetoder Hovedvekt på problemløsning (caseoppgaver) –Diskusjon av problemstilling –Selvstendig og/eller gruppearbeid –Prøver å utarbeide læringsmål og vurderingskriterier sammen med elevene Gjennomgang av teoristoff –Presentasjoner –Diskusjoner –Snakker og blar oss gjennom stoff

6 Undervisningsmetoder Ekskursjoner (Telenor, UiO, BI, Dagbladet) Vi gjør mye av det samme som før! (tavleundervisning, arbeid ved PC, diskusjoner, gruppearbeid, presentasjoner) Kunnskapstigen ligger i bunnen

7 Hva er nytt? Økt bevissthet rundt –Hva skal jeg lære? (Læringsmål) –Hvordan skal jeg arbeide? (Arbeidsform) –Hva har jeg lært? (Utvikling) Refleksjonsnotatet Større rom for differensiering (tempo og nivå)

8 Nådde du de målene du hadde satt deg? Hvilke metoder, arbeidsformer benyttet du? Hvordan arbeidet du? Hvilke problemer oppsto og hvordan løste du dem? Hva har gått bra/dårlig – og hvorfor, hva kunne vært gjort annerledes? Hva har du lært og hva trenger du for å vite mer eller fordype deg i? Refleksjonsnotat

9 Elev1- Fra refleksjonsnotat jan.04 eksamensoppgave: BruktData as Jeg har lært noe av å arbeide med databasen For første gang, ikke brukt universalspørring for å lage hovedskjema. Det blir for stort og komplisert. Var nødt til å lage mange små og ikke så omfattende spørringer.

10 En så stor oppgave bør man ikke sitte alene med Burde jobbe i grupper på minst 4 elever Etter hvert ble det mer og mer samarbeid Det blir morsomt å se om vi tilslutt kan klare å lage en database som oppfyller de satte kriteriene og som fungerer tilfreds-stillende Elev 2 - Fra refleksjonsnotat jan.04 - eksamensoppgave: BruktData as

11 Valgte å følge boken, hadde ikke tenkt det Mitt svake punkt er rapportene Lærte en god del om rapporter og spørringer Arbeidsmetoden er flott: arbeide i eget tempo uten avbrytelser – lærer og medelever er tilgjengelig for diskusjoner og veiledning Elev 3 - Fra refleksjonsnotat jan.04 - Aarflot: Video

12 Mappevurdering hele tiden? Det er mappefrie perioder Teoristoff og småoppgaver Diskusjoner og siste nytt innen IKT Vi kan ikke bøye nakken hele tiden og reflektere og vurdere

13 Eksamen Skriftlig eksamen er blitt erstattet med –Muntlig/praktisk høring (caseoppgave) –Mappevurdering (presentasjonsmappe) Gruppeeksamen –Individuell karakter

14 Elev 1- evaluering av presentasjonsmappen Utfordrende og krevende, men veldig givende Å få lov til å vise og begrunne hvorfor man har gjort det og det, er en sjelden mulighet

15 Mappevurderingsprosjektet har vært et stort løft for min del En veldig positiv opplevelse å få kunne utvikle ett produkt som man har oversikt over og får tilbakemeldinger på I andre fag er man preget av usikkerhet, trynefaktor, og hvordan dagsformen på prøver er Her for man en ærlig og redelig vurdering, på en mappe du hele tiden har ansvaret for å stelle med Elev 2- evaluering av presentasjonsmappen

16 Egenvurdering er nyttig for å få mer selvinnsikt Tenke igjennom hva man har gjort, innse positive og negative sider ved sitt arbeid Fint å kunne formidle tanker om sitt arbeid og arbeidsinnsats til lærer Mappevurderingen har vært en god måte å vise framgang i faget på, der vi selv kan velge ut arbeider vi vil vise frem Elev 3 - evaluering av presentasjonsmappen


Laste ned ppt "Hverdagen for Ruth og Sissel. Hvordan ser uka vår ut? 2 undervisningsøkter à 90 min. pr. uke hver 6. onsdag er det fagdag med undervisning fra kl. 08.15."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google