Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 1 Hva gjør fylkeskommunen som folkehelseaktør ? Thore Westermoen Fylkesordfører Vest-Agder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 1 Hva gjør fylkeskommunen som folkehelseaktør ? Thore Westermoen Fylkesordfører Vest-Agder."— Utskrift av presentasjonen:

1 EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 1 Hva gjør fylkeskommunen som folkehelseaktør ? Thore Westermoen Fylkesordfører Vest-Agder

2 EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 2 Motivasjonen Folkehelse er et viktig politikkområde som trenger mer kraft Folkehelse er viktig i det regionale utviklingsarbeidet Vest-Agder fylkeskommune har fra 1995 arbeidet systematisk med folkehelse.

3 EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 3 Motivasjonen ”Et sunnere Norge” inviterer fylkeskommunene til å være sentral pådriver i regionalt og lokalt folkehelsearbeid. –Vest-Agder fylkeskommune har fra 1995 arbeidet med folkehelse. –Nytt vedtak i febr. 04: Det legges opp til et samarbeid mellom AA fylkeskommune.. (m.fl) med sikte på en felles søknad om tilskuddsmidler … Det fremmes en felles sak i fylkestingene i april 04

4 EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 4 Motivasjonen Fylkestinget i Aust-Agder (febr 04): Fylkestinget ønsker en satsing på folkehelsearbeid i samarbeid med Vest-Agder, fylkesmannen, kommunene og frivillige organisasjoner … Samtidig vurderes mulighetene for å utarbeide et overordnet folkehelseprogram for Agder Det legges frem sak i fylkestinget i april 04

5 EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 5 Den regionale utviklingsaktøren ta initiativ til partnerskap –kommunene, frivillige organisasjoner, regionale statlige organer, høgskoler, næringsliv lede og utvikle samarbeidet –klare avtaler, gjensidige forpliktelser og realistiske forventninger

6 EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 6 Den regionale utviklingsaktøren sørge for folkehelse i kommune- og fylkesplan –forankring politisk –holde seg orientert om viktige utviklingstrekk av betydning for det regionale folkehelsearbeidet være prosessansvarlig for regionale folkehelseprogrammer –operativt verktøy i folkehelsearbeidet –metodestøtte til kunnskapsbaserte folkehelsetiltak

7 EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 7 Vest-Agder Råd for folkehelse fylkesordfører - leder ett medlem fra fylkesutvalget fylkesrådmannen to ordførere og to rådmenn oppnevnt av KS Agder to representanter fra fylkesmannen i Vest-Agder to representanter fra frivillige organisasjoner høgskolen i Agder Sørlandet Sykehus HF en kommunelege en helsesøster

8 EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 8 Rådets oppgaver holde seg orientert om viktige utviklingstrekk av betydning for folkehelsen utarbeide rapporter om folkehelsearbeidet peke på problemstillinger knyttet til folkehelsespørsmål som bør utredes medvirke til etablering av faglige nettverk i folkehelsearbeidet utvikle modeller for godt folkehelsearbeid

9 EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 9 Programmer, prosjekter og tiltak reduksjon i forskrivning av vanedannende legemidler i Vest- Agder forebygging av psykiske lidelser hos ungdom i videregående skoler bevegelse på GUL resept i Mandal trim for seniorer i Vest-Agder FYSAK Vest-Agder TOBAMI - tobakks- forebygging ved hjerteinfarkt

10 EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 10 Programmer, prosjekter og tiltak Nordisk folkehelsekonferanse 1999 Kristiansand Folkehelsedagene 2000, 2001 og 2002 Folkehelse i Fylkesplanen Tilskudd til frivillige organisasjoner

11 EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 11 Folkehelseprogrammene i fylkesplanen 2004-2008 Sosial ulikhet og helse Ungdomshelse Arbeidshelse FYSAK Ungdom og alkohol Røykereduksjon i Vest-Agder Helsekonsekvens- vurderinger

12 EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 12 Fylkeskommunen som folkehelseaktør fargelegger de nasjonale utfordringene med regionale særtrekk identifiserer særskilte regionale utfordringer følger med på internasjonale utviklingstrekk deltar i nettverk med andre regionale utviklingsaktører nasjonalt og internasjonalt

13 EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 13 Fylkeskommunen som folkehelseaktør bidrar til at ”folkehelse” blir ”folkets helse”

14 EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 14 Hva vil fylkeskommunen ikke gjøre som folkehelseaktør overta det lokale ansvaret bygge opp store administrative enheter iverksette statlig politikk uten å kunne påvirke denne med regionale utfordringer og tiltak

15 EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 15 Samarbeidskvalitetene likeverdighet klare avtaler tydelige og gjensidige forventninger og forpliktelser avklaring av roller, forventning,..

16 EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 16 Hva krever dette? gode relasjoner høy motivering økonomiske stimuleringsmidler litt administrativ humankapital

17 EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 17 Hva trenger vi fra Regjeringen? politisk handlingsrom risikokapital langsiktig eierskap

18 EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 18 Regionalt må tilføres helhet, tverrsektorielt folkevalgt styring kompetanse partnerskap langsiktighet? ressurser?

19 EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 19 Helseminister Dagfinn Høybråten Hovedveien for tilskuddsordningen til folkehelse- satsinger går til fylkeskommunen. Skal vi lykkes med å få til et bredt, sektorover- gripende folkehelsearbeid, må det forankres i politisk og administrativ ledelse og i de overordnede plansystemene. Kommuner og fylkeskommuner som har kommet langt er kjennetegnet ved nettopp det. Fylkeskommunen vil ha en sentral posisjon i den videre satsingen på folkehelsearbeid. (Nasjonal folkehelsekonferanse i Fredrikstad nov 2003)

20 EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 20 Hva ser vi frem til en systematisk, vennlig og inviterende folkehelsekjede hvor det regionalpolitiske handlingsrommet er stort et nasjonalt folkehelsenettverk fylkene mellom økt internasjonal kontakt folkehelse som regional utviklingskapital

21 EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 21 Det er den draumen Av Olav H. Hauge Det er den draumen me ber på at noko vedunderleg skal skje, at det må skje - at tidi skal opna seg, at hjarta skal opna seg, at dører skal opna seg, at berget skal opna seg, at kjeldor skal springa - at draumen skal opna seg, at me ein morgonstund skal glida inn på ein våg me ikkje har visst um.

22 EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 22 Den regionale utviklingsaktøren en langsiktig, vennlig og kompetent samarbeidspartner for det folkenære folkehelsearbeidet! Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 1 Hva gjør fylkeskommunen som folkehelseaktør ? Thore Westermoen Fylkesordfører Vest-Agder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google