Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategien for ei konkurransedyktig norsk havbruksnæring og oppfølging av denne AqKva Konferansen, Stord Statssekretær Vidar Ulriksen 17. Januar 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategien for ei konkurransedyktig norsk havbruksnæring og oppfølging av denne AqKva Konferansen, Stord Statssekretær Vidar Ulriksen 17. Januar 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategien for ei konkurransedyktig norsk havbruksnæring og oppfølging av denne AqKva Konferansen, Stord Statssekretær Vidar Ulriksen 17. Januar 2008

2 Verdier fra havet – Norges framtid Strategi for ei konkurransedyktig norsk havbruksnæring Marknad  Marknadstilgang og handelshindre Berekraftig vekst  Sjukdomsutfordringar  Rømming  Andre miljøutfordringar Ein framtidsretta næringspolitikk  Arealavgift  Ny tildelingsrunde for laks og aure i 2009 Forsking og utvikling

3 Verdier fra havet – Norges framtid Marknadstilgang og handelshindre WTO  Panelsaka mot EU viser at det var rett å følgje ” WTO-sporet” Bilaterale handelsavtaler  Land med stort potensial vert prioriterte Russlandsaka  Russiske styresmakter må godta Mattilsynets tilsyn

4 Verdier fra havet – Norges framtid Resultatet av marknadstilgangen 2007 var eit svært godt år for havbruksnæringa Nye eksportrekordar, trass i synkande laksepris -Laks er framleis det viktigaste sjømatproduktet, eksportverdien var på 17,5 mrd NOK. -Regnbogeaure hadde ein eksportverdi på 1,3 mrd NOK. -Oppdrettstorsk hadde ein eksportverdi på 166 mill NOK

5 Verdier fra havet – Norges framtid Berekraftig vekst Sjukdom  Lakselus –nytt regelverk skal på høyring  PD – nytt regelverk vedteke  Francisella hos torsk  Erstatningsordning Rømming  Visjon nullflukt – med sikte på minimal rømming Andre miljøspørsmål  Treng nokre områder ein vekstpause?

6 Verdier fra havet – Norges framtid Framtidsretta næringspolitikk Arealavgift  Vil kommunane leggje betre til rette for havbruk?  Gode lokalitetar er avgjerande for godt resultat  Regjeringa foreslår at kommunar bør få rett til å innkrevje ei årleg avgift for bruk av areal i kystsona  Dette vil gjere det meir attraktivt å setje av gode område til havbruk Ny konsesjonsordning for stamfisk  Vederlagsfrie og tidsavgrensa

7 Verdier fra havet – Norges framtid Nye konsesjonar Ny runde med laksekonsesjonar i 2009 Detaljar kjem i budsjettframlegget for 2009  antall og regional fordeling  vederlag og tildelingsmåte  tildelingskriterier Bør nokre område skjermast frå nye lokalitetar i 2009 av miljøomsyn?

8 Verdier fra havet – Norges framtid Ei konkurransedyktig havbruksnæring Spelar på lag med lokalsamfunna og med miljøet Tar fiskehelse og fiskevelferd på alvor Produserer god og trygg sjømat til stadig fleire marknader i verda


Laste ned ppt "Strategien for ei konkurransedyktig norsk havbruksnæring og oppfølging av denne AqKva Konferansen, Stord Statssekretær Vidar Ulriksen 17. Januar 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google