Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Våren 2005 Christine Mohn h.c.mohn@psykologi.uio.no Persepsjon Våren 2005 Christine Mohn h.c.mohn@psykologi.uio.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Våren 2005 Christine Mohn h.c.mohn@psykologi.uio.no Persepsjon Våren 2005 Christine Mohn h.c.mohn@psykologi.uio.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 Våren 2005 Christine Mohn h.c.mohn@psykologi.uio.no
Persepsjon Våren 2005 Christine Mohn

2 Definisjon Organisasjon og fortolkning av sanseinntrykk
Passer & Smith, s. 110 Sanseinntrykkene første trinn av persepsjonsprosessen Synspersepsjon prioritert

3 Persepsjonsprosessen
Stimulering Sanseorgan Reseptorer Transduksjon Nervebaner Omkobling i thalamus Cortex

4 Metoder Atferdstester Kliniske studier / studier av skader
Målinger av hjernens elektriske aktivitet (EEG og ERP) Hjerneavbildningsteknikker (PET, fMRI) Enkeltcelleregistrering

5 Oppmerksomhet Fokusering av visse stimuli og utsjalting av andre stimuli Passer & Smith, s. 135 Seleksjon av stimuli To systemer styrer seleksjonen: Det anteriore system (overordnet system) Det posteriore system

6 Stimulusseleksjon Nødvendig for å unngå overbelastning
Seleksjonsprinispper: På grunnlag av hensynet til overlevelse På grunnlag av personlig relevans På grunnlag av intensitet / styrke På grunnlag av kvalitet / type

7 Persepsjonens to hovedoppgaver
1. Lokalisasjon av stimulus Figur-bakgrunn Avstand Bevegelse 2. Gjenkjennelse (pattern recognition) Form (grov prosess) Trekkdeteksjon (detaljert prosess) Sammenlikning (sent i prosessen)

8 Sammenlikning Bottom-up (datastyrt persepsjon)
Top-down (skjemastyrt persepsjon) Symboler

9 Perseptuell konstans Lys Farge Form Lokalisasjon Størrelse

10 Perseptuell utvikling
Utgangspunkt: hjernens plastisitet Sensitive perioder Metoder: Preferansesyn Dyrestudier med kontrollert stimulering


Laste ned ppt "Våren 2005 Christine Mohn h.c.mohn@psykologi.uio.no Persepsjon Våren 2005 Christine Mohn h.c.mohn@psykologi.uio.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google