Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder SAMFUNNSVITENSKAPELIGE PROBLEMSTILLINGER Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Kapittel 4.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder SAMFUNNSVITENSKAPELIGE PROBLEMSTILLINGER Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Kapittel 4."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder SAMFUNNSVITENSKAPELIGE PROBLEMSTILLINGER Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Kapittel 4

2 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Hva er en problemstilling? En formulering om avstanden mellom det vi vet og det vi ønsker å vite Problemstillingen: –Tar utgangspunkt i tidligere forskning og peker fram mot nye studier –Avgrenser de samfunnsforholdene som skal undersøkes –Avklarer hvilke sosiale enheter studien skal omfatte og hvilke trekk ved disse enhetene som skal studeres

3 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Ulike typer av problemstillinger Tema, spørsmål eller hypoteser Varierende generalitet, kompleksitet og presisjon Vekt på ulike kunnskapstyper: Beskrivelse, forklaring eller forståelse Vekt på ulike typer samfunnsforhold: Fordelingsmønstre, samfunnsstrukturer eller endringsprosesser

4 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Modeller Modeller kan bidra til avgrensning og avklaring av problemstillinger Ulike typer av modeller: –Begrepsmodeller –Formale modeller

5 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Eksempel på en begrepsmodell

6 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Problemformulering som prosess Problemformuleringen er en prosess, som omfatter fire hovedoppgaver: –Identifisere problemstillingen –Begrunne problemstillingen –Presisere problemstillingen –Operasjonalisere problemstillingen Prosessen innebærer en pendling mellom de ulike oppgavene og mellom teoretiske drøftinger og empiriske vurderinger. Kvalitative og kvantitative studier er forskjellige med hensyn til plasseringen av disse oppgavene innenfor studien som helhet

7 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Betydningen av problemstillinger Avgrensning av de samfunnsforholdene som skal studeres Rettesnor for hvordan studien skal legges opp og gjennomføres Forbindelseslinje mellom den aktuelle studien og tidligere forskning. Forutsetning for at de ulike studiene kan bidra til fagets og forskningsfeltets framtidige utvikling


Laste ned ppt "Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder SAMFUNNSVITENSKAPELIGE PROBLEMSTILLINGER Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Kapittel 4."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google