Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Småbarn med deprimerte mødre

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Småbarn med deprimerte mødre"— Utskrift av presentasjonen:

1 Småbarn med deprimerte mødre
Veileder: Professor Lars Smith, Psykologisk institutt, UiO Stipendiat: Schale Azak, Psykologisk institutt, UiO Nic Waals Institutt Lovisenberg Diakonale Sykehus

2 Psykologisk institutt, UiO
Forekomst 12-16 % av alle kvinner (O`Hara & Swain, 1996). 3-9% av alle førstegangs fedre – akse 1 diagnose (depresjon og angst) Nic Waals institutt & Psykologisk institutt, UiO

3 Overføring av psykiske vansker
Barn av psykisk syke 41-77 % Psykiske problemer Nic Waals institutt & Psykologisk institutt, UiO

4 Psykologisk institutt, UiO
Dette vet vi om barna Spedbarn: svakere orientering (Abrams o.fl., 1995) mer irritable og sutrete (Whiffen &Gotlib, 1989) uvanlig mye gråt (Zuckerman et al, 1990) mer søvnvansker (Field, 2002) Nic Waals institutt & Psykologisk institutt, UiO

5 Psykologisk institutt, UiO
mindre vokalisering og positiv affekt i samspill med mødrene skårer dårligere på prøver av mental og motorisk utvikling mer utsatt for å ha utrygg eller desorganisert tilknytning (Cummings & Davis, 1994; Lyons-Ruth et al, 2002) Nic Waals institutt & Psykologisk institutt, UiO

6 Psykologisk institutt, UiO
Barn i 1-3 års alderen: -mer sensitive for stress -forsinket i tilegnelsen av strategier for selvregulering -mer eksternaliserings og internaliseringsproblemer ( Field o.fl., 1996) Nic Waals institutt & Psykologisk institutt, UiO

7 Psykologisk institutt, UiO
Barn i skolealder: er mindre sosialt kompetente - høyere frekvens av depresjon og angst (Radke-Yarrow, 1998) - har mer problemer med hensyn til skolerelaterte ferdigheter har flere atferdproblemer (Cummings& Davis, 1994) Nic Waals institutt & Psykologisk institutt, UiO

8 Vi trenger mer kunnskap
Hvordan overføres psykiske problemer fra mødre til barn? Hva er: overføringsmekanismene sårbarhetsfaktorene moderatorvariablene Nic Waals institutt & Psykologisk institutt, UiO

9 Psykologisk institutt, UiO
Teoretisk fundament 1) Modell for overføring av risiko (Goodman& Gotlib, 1999) 2) Transaksjonsmodellen (Sameroff, 2000) Nic Waals institutt & Psykologisk institutt, UiO

10 Modell for overføring av risiko
Genetisk overføring far Dysfunksjonell nevroregulering + uspesifisert utfall ÷ tid/varighet Utsatt for neg. tanker og følelser barnets egenskaper familiestress Nic Waals institutt & Psykologisk institutt, UiO

11 Transaksjonsmodell En hypotetisk utviklingsvei Omgivelser Mor Barn Tid
Lite støtte Lite emosjonell tilgjengelighet, Fiendtlig samspillstil Irritert Mor Dysfunksjonell regulering Eksternaliserings- vansker Mye gråt Lite øyekontakt Barn Tid Nic Waals institutt & Psykologisk institutt, UiO

12 Psykologisk institutt, UiO
Dette vil vi gjøre Tre grupper: N= 50 Barn av depressive mødre N= 50 Barn av mødre med diabetes N= 50 Barn av mentalt og fysisk friske mødre Nic Waals institutt & Psykologisk institutt, UiO

13 Psykologisk institutt, UiO
Vurdering av barn og foreldre når barnas alder er: 6mnd 12 mnd 18 mnd 36 mnd Nic Waals institutt & Psykologisk institutt, UiO

14 Psykologisk institutt, UiO
Barna Temperament vurdert av foreldrene (ved 6, 12, 18 og 36 mnd) Kognitiv og motorisk utvikling (ved 6, 12, 18 og 36 mnd) Kommunikasjonsferdigheter (ved 6, 12, 18 og 36 mnd) Joint attention (ved 6, 12 og 18 mnd) Stressregulering (ved 6, 12, 18 og 36 mnd) Nic Waals institutt & Psykologisk institutt, UiO

15 Psykologisk institutt, UiO
Affektuttrykk, vedvarende oppmerksomhet og motorisk aktivitet i samspill med foreldrene (ved 6, 12, 18 og 36 mnd) EEG (12, 18 og 36 mnd) Tilknytning (36 mnd) Psykiatrisk utredning (36mnd) Nic Waals institutt & Psykologisk institutt, UiO

16 Psykologisk institutt, UiO
Foreldrene Når barnet er 6, 12, 18 og 36 mnd: Sensitivitet og samspillskvalitet Depresjonsnivå Grad av konflikter i samliv Stressnivå i foreldrerollen Stressregulering (mor) Nic Waals institutt & Psykologisk institutt, UiO

17 Psykologisk institutt, UiO
Behandling Mødrene i depresjons-og diabetes gruppen blir tilbudt samspillstrening fra barna er 6 mnd 8-10 sesjoner 2-4 ”boostersessions” etter at barnet er 13 måneder Samspillstreningen blir gitt ved Sped- og småbarnsavdelingen ved Nic Waals institutt Nic Waals institutt & Psykologisk institutt, UiO

18 Psykologisk institutt, UiO
Videoopptak av ulike samspillsituasjoner Positiv feedback på opptak vektlegger øke mors sensitivitet Nic Waals institutt & Psykologisk institutt, UiO

19 Psykologisk institutt, UiO
Samarbeidspartnere Professor Peter Mundy, University of Miami at Coral Gables, FL. Dosent Magnus Lindgren ved Psykologisk institutt, Universitetet i Lund Overlege Marianne Ors, Nevrofysiologisk klinikk, Universitetssykehuset i Lund Professor Robert Murison, Institutt for Biologisk og Medisinsk Psykologi, Universitetet i Bergen, Nic Waals institutt & Psykologisk institutt, UiO


Laste ned ppt "Småbarn med deprimerte mødre"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google