Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Småbarn med deprimerte mødre Veileder: Professor Lars Smith, Psykologisk institutt, UiO Stipendiat: Schale Azak, Psykologisk institutt, UiO Nic Waals Institutt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Småbarn med deprimerte mødre Veileder: Professor Lars Smith, Psykologisk institutt, UiO Stipendiat: Schale Azak, Psykologisk institutt, UiO Nic Waals Institutt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Småbarn med deprimerte mødre Veileder: Professor Lars Smith, Psykologisk institutt, UiO Stipendiat: Schale Azak, Psykologisk institutt, UiO Nic Waals Institutt Lovisenberg Diakonale Sykehus

2 18.11.2005Nic Waals institutt & Psykologisk institutt, UiO Forekomst 12-16 % av alle kvinner (O`Hara & Swain, 1996). 3-9% av alle førstegangs fedre – akse 1 diagnose (depresjon og angst)

3 18.11.2005Nic Waals institutt & Psykologisk institutt, UiO Overføring av psykiske vansker Barn av psykisk syke 41-77 % Psykiske problemer

4 18.11.2005Nic Waals institutt & Psykologisk institutt, UiO Dette vet vi om barna Spedbarn: -svakere orientering (Abrams o.fl., 1995) -mer irritable og sutrete (Whiffen &Gotlib, 1989) -uvanlig mye gråt (Zuckerman et al, 1990) -mer søvnvansker (Field, 2002)

5 18.11.2005Nic Waals institutt & Psykologisk institutt, UiO -mindre vokalisering og positiv affekt i samspill med mødrene -skårer dårligere på prøver av mental og motorisk utvikling -mer utsatt for å ha utrygg eller desorganisert tilknytning (Cummings & Davis, 1994; Lyons-Ruth et al, 2002)

6 18.11.2005Nic Waals institutt & Psykologisk institutt, UiO Barn i 1-3 års alderen: -mer sensitive for stress -forsinket i tilegnelsen av strategier for selvregulering -mer eksternaliserings og internaliseringsproblemer ( Field o.fl., 1996)

7 18.11.2005Nic Waals institutt & Psykologisk institutt, UiO Barn i skolealder: -er mindre sosialt kompetente - høyere frekvens av depresjon og angst (Radke-Yarrow, 1998) - har mer problemer med hensyn til skolerelaterte ferdigheter -har flere atferdproblemer (Cummings& Davis, 1994)

8 18.11.2005Nic Waals institutt & Psykologisk institutt, UiO Vi trenger mer kunnskap Hvordan overføres psykiske problemer fra mødre til barn? Hva er: overføringsmekanismene sårbarhetsfaktorene moderatorvariablene

9 18.11.2005Nic Waals institutt & Psykologisk institutt, UiO Teoretisk fundament 1) Modell for overføring av risiko (Goodman& Gotlib, 1999) 2) Transaksjonsmodellen (Sameroff, 2000)

10 18.11.2005Nic Waals institutt & Psykologisk institutt, UiO Modell for overføring av risiko Utsatt for neg. tanker og følelser Dysfunksjonell nevroregulering familiestress far tid/varighet barnets egenskaper + uspesifisert utfall ÷ Genetisk overføring

11 18.11.2005Nic Waals institutt & Psykologisk institutt, UiO Transaksjonsmodell Dysfunksjonell regulering Irritert Lite støtte Mye gråt Lite øyekontakt Lite emosjonell tilgjengelighet, Fiendtlig samspillstil Eksternaliserings- vansker Barn Mor En hypotetisk utviklingsvei Omgivelser Tid

12 18.11.2005Nic Waals institutt & Psykologisk institutt, UiO Dette vil vi gjøre Tre grupper: N= 50 Barn av depressive mødre N= 50 Barn av mødre med diabetes N= 50 Barn av mentalt og fysisk friske mødre

13 18.11.2005Nic Waals institutt & Psykologisk institutt, UiO Vurdering av barn og foreldre når barnas alder er: 6mnd 12 mnd 18 mnd 36 mnd

14 18.11.2005Nic Waals institutt & Psykologisk institutt, UiO Barna Temperament vurdert av foreldrene (ved 6, 12, 18 og 36 mnd) Kognitiv og motorisk utvikling (ved 6, 12, 18 og 36 mnd) Kommunikasjonsferdigheter (ved 6, 12, 18 og 36 mnd) Joint attention (ved 6, 12 og 18 mnd) Stressregulering (ved 6, 12, 18 og 36 mnd)

15 18.11.2005Nic Waals institutt & Psykologisk institutt, UiO Affektuttrykk, vedvarende oppmerksomhet og motorisk aktivitet i samspill med foreldrene (ved 6, 12, 18 og 36 mnd) EEG (12, 18 og 36 mnd) Tilknytning (36 mnd) Psykiatrisk utredning (36mnd)

16 18.11.2005Nic Waals institutt & Psykologisk institutt, UiO Foreldrene Når barnet er 6, 12, 18 og 36 mnd: Sensitivitet og samspillskvalitet Depresjonsnivå Grad av konflikter i samliv Stressnivå i foreldrerollen Stressregulering (mor)

17 18.11.2005Nic Waals institutt & Psykologisk institutt, UiO Behandling Mødrene i depresjons-og diabetes gruppen blir tilbudt samspillstrening fra barna er 6 mnd 8-10 sesjoner 2-4 ”boostersessions” etter at barnet er 13 måneder Samspillstreningen blir gitt ved Sped- og småbarnsavdelingen ved Nic Waals institutt

18 18.11.2005Nic Waals institutt & Psykologisk institutt, UiO Videoopptak av ulike samspillsituasjoner Positiv feedback på opptak vektlegger øke mors sensitivitet

19 18.11.2005Nic Waals institutt & Psykologisk institutt, UiO Samarbeidspartnere Professor Peter Mundy, University of Miami at Coral Gables, FL. Dosent Magnus Lindgren ved Psykologisk institutt, Universitetet i Lund Overlege Marianne Ors, Nevrofysiologisk klinikk, Universitetssykehuset i Lund Professor Robert Murison, Institutt for Biologisk og Medisinsk Psykologi, Universitetet i Bergen,


Laste ned ppt "Småbarn med deprimerte mødre Veileder: Professor Lars Smith, Psykologisk institutt, UiO Stipendiat: Schale Azak, Psykologisk institutt, UiO Nic Waals Institutt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google