Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regulering av arbeidstid for ansatte i vitenskapelige stillinger Orientering til Universitetsstyret 02.03.10.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regulering av arbeidstid for ansatte i vitenskapelige stillinger Orientering til Universitetsstyret 02.03.10."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regulering av arbeidstid for ansatte i vitenskapelige stillinger Orientering til Universitetsstyret 02.03.10

2 Bakgrunn Endring i arbeidsmiljøloven og bortfall av særavtale som blant annet hjemlet arbeid utover ordinær arbeidsplikt på inntil 300 timer per år. KD påla institusjonene å finne en løsning for tidregistering for vitenskapelig personale. Nasjonal arbeidsgruppe nedsatt høsten 2009, og deres rapport ble lagt til grunn for videre arbeid ved UiO

3 Alternativer fra arbeidsgruppen: Unntatt fra AML kap 10 pga ”særlig uavhengig” Særavtale Fast arbeidstidsorganisering med avviksregistrering Fleksibel arbeidstidsorganisering med detaljert tidregistrering

4 Særskilt uavhengig stilling Arbeidsmiljølovens § 10-12, 2. ledd: –”Bestemmelsene i dette kapittel (dvs kap 10) kommer ikke til anvendelse for arbeidstakere i særlig uavhengig stilling” Forabeidenes definisjon av ”særlig uavhengig stilling” –Arbeidstakere som selv: kontrollerer sin arbeidstid prioriterer sine oppgaver bestemmer hva som skal gjøres hvordan arbeidet skal gjøres når oppgavene skal utføres

5 Konkrete kjennetegn på vitenskapelig aktivitet: Faglig selvstendighet, frihet til å velge problemstillinger, metoder, publisering av forskningsresultater og lignende Uavhengighet i faglig forberedelse av undervisningen Tidsbruken i arbeidsprosessen kan vanskelig kontrolleres av overordnede En stor del av arbeidet er skapende egenaktivitet som skjer på personlig initiativ

6 Det vitenskapelige personalet faller inn under begrepet ”særlig uavhengig”,fordi stillingene har åpenbar selvstendighet og uavhengighet i hvordan og til hvilken tid arbeidsoppgaver organiseres og gjennomføres

7 Vurdering: Ingen nye ordninger, men en konstatering av gjeldene rett, i forhold til arbeidsmiljøloven og hovedtariffavtalen. Som hovedregel vil kombinerte undervisnings- og forskningsstillinger falle inn under begrepet, hovedregel ikke nødvendig med individuell vurdering. Utdanningsstillinger og enkelte andre må det foretas en konkret vurdering.

8 Retningslinjer for vurdering Hjelp til linjeledere som har: ”har ansvaret for å foreta vurderinger knyttet til anvendelsen av begrepet ”særlig uavhengig stilling” i sine respektive miljøer og for å gjøre retningslinjene kjent for berørte ansatte.” Det har vært tre møter med tjenestemannsorganisasjonen om saken.


Laste ned ppt "Regulering av arbeidstid for ansatte i vitenskapelige stillinger Orientering til Universitetsstyret 02.03.10."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google