Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Traumebevisst praksis Tilknytning System for krisehåndtering, stressrespons Emosjoner Episodisk Hukommelse Mentalisering (Siegel, 1999)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Traumebevisst praksis Tilknytning System for krisehåndtering, stressrespons Emosjoner Episodisk Hukommelse Mentalisering (Siegel, 1999)"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Traumebevisst praksis

3 Tilknytning System for krisehåndtering, stressrespons Emosjoner Episodisk Hukommelse Mentalisering (Siegel, 1999)

4 Traumebevisst omsorg/praksis/tiltak er ikke en metode

5

6 Reversing the effects of trauma

7 Tiltak tilpasset hjernens sekvensielle struktur Bruce Perry, CTA

8 Stadier i behandling Innledende kartlegging; Bli kjent, trygghet, forventninger Informasjon/psyko- edukasjon Trygghet Konsentrasjon Kroppsbevissthet Følelsesbevissthet Bevegelse Mentalisering Traumenarra tiv; traumer, ting som er vanskelig Refleksjon Vanskelige relasjoner 1 2 3 4 Fremtidsberedskap Integrering Symboler Positive tilbakemeldinger Evalu- ering.

9 Er omsorgssystemet «skrudd på»? Vårt meningssystem Systemet for å «lese» klienten Belønningssystem Systemet for tilnærming (approach) System for Selv-forsvar Amyg dala Hjelperens utøvende system Trygg/ Utrygg Trygg/ Utrygg

10 Sensitivitetstyper

11 Fortolkning av situasjoner; Susans smil

12 Observatørene:

13 Fortolkning og «traumebevisst språk» Manipulering Atferdsvanske giddesløshet Manipulering Atferdsvanske giddesløshet Smerteuttrykk Utenfor toleransevinduet Uten Kapteinskontroll Smerteuttrykk Utenfor toleransevinduet Uten Kapteinskontroll

14 Hvordan forstå barnets atferd?

15 De tre pilarene – grunnmuren i god omsorg og behandling 15

16 Tilstandsavhengig fungering Tids- opplevelse Langt fremDager/ timer Timer, minutter Minutter, sekunder Uten tids- opplevelse Primære/ sekundære hjerneområ der Neocortex Subcortex Limbisk Midbrain Brainstem Autonom KognisjonAbstraktKonkretEmosjonellReaktivRefleksiv Mental tilstand Rolig, Calm Våken, alert, aktiv AlarmFearSterk frykt Terror

17 Koregulering

18 Ko-dysregulering

19 Co-regulering 19

20 Eksempel på ikke-regulering

21 Regulering; møte grunnleggende behov

22 Er barnet innenfor eller utenfor toleransevinduet? Er jeg innenfor eller utenfor toleransevinduet?

23 Top-down Bottom-up

24 Mine (grunn-) følelser Når jeg kjenner denne følelsen Hvordan kjennes følelsen Liker jeg at andre kan se jeg har denne følelsen Er jeg bekvem med selv å fortelle at jeg har følelsen Glede Engstelse/redsel Tristhet Sinne Avsky 24

25 Arbeid med følelser

26 Affektbevissthet. Øvelse

27

28 Maskinist Følelser Kaptein Fornuft Fyrbøter Sanser/akt Rytme, balanse, respirasjon, kroppsbevissthet, koordinasjon Relasjon, tillit, godhet, nærvær, følelsesbevissthet Forståelse, refleksjon, kontroll

29

30

31

32

33 Triggere

34 Bearbeiding Trigger Behov, Smerte, manglende ferdighet Atferdsuttrykk

35 Kasus; Ida

36

37 Refleksjonssirkelen

38 Fyrbøterarbeid

39 Fyrbøter..

40 Van der Kolk om bevegelse

41 Grunning og stressmestring

42 Traumenarrativ

43 Fremtid, integrering

44

45 Bruce Perry, juni 2013


Laste ned ppt "Traumebevisst praksis Tilknytning System for krisehåndtering, stressrespons Emosjoner Episodisk Hukommelse Mentalisering (Siegel, 1999)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google