Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utdanningsforbundet Trondheim 2. september 2010 KURS FOR NYE TILLITSVALGTE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utdanningsforbundet Trondheim 2. september 2010 KURS FOR NYE TILLITSVALGTE."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utdanningsforbundet Trondheim 2. september 2010 KURS FOR NYE TILLITSVALGTE

2 Utdanningsforbundet – en strukturoversikt Lokal introduksjon for nye tillitsvalgte Utdanningsforbundet (Sentralstyret) Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag (Fylkesstyret) Utdanningsforbundet Trondheim (Lokallaget) Utdanningsforbundet Klubber (Arbeidsplasstillitsvalgte)

3 Tillitsvalgte på 100% frikjøp, 2010-11 Agneta Amundsson, Leder Linn Magerøy- Grande, Nestleder Ingeborg Gulaker Seksj. Bhg Seksjon barnehage, Styret Ole Bjarne Mogård Seksj. Gr.Sk Seksjon grunnskole, Styret Leder Seksj. Sk.led. Seksjon skoleledere, Styret Turid Buan Øfsti, HTG Rune Flatås, Vara HTG Hege Slørdahl, HTK Ingeborg Gulaker, Vara HTK Lokal introduksjon for nye tillitsvalgte Geir Røsvoll HT

4 Ny som arbeidsplasstillitsvalgt Som nyvalgt i tillitsvervet må du huske å: Orientere din enhetsleder (gjerne skriftlig / mail) om at du har blitt tillitsvalgt. Sørge for at lokallaget blir oppdatert med din e- postadresse og telefonnummer, slik at du kan motta post og informasjon fra Utdanningsforbundet. Oppdatere ”min side”. Minne medlemmene på din enhet om at de må oppdatere sin profil. Lokal introduksjon for nye tillitsvalgte

5 Ny som arbeidsplasstillitsvalgt Avtale dato for medbestemmelsesmøte – som skal være gjennomført før du møter på todagers grunnkurs for nye tillitsvalgte. (Tips til tema for møtet finner du i vår kalender for medbestemmelse og klubbarbeid.) Det er gjensidig plikt til å melde saker til medbestemmelsesmøte. Medbestemmelsesmøter må legges inn i årshjulet for enheten. Innkalle til klubbmøter, skrive saksliste og referater. Lokal introduksjon for nye tillitsvalgte

6 Klubben Være møteplass der alle medlemmer får direkte innvirkning på politiske prosesser i Utdanningsforbundet Bestemmer Utdanningsforbundets syn på saker som bare angår den enkelte arbeidsplass Formidle og gjennomføre Utdanningsforbundets vedtatte politikk Behandle saker / høringer som sendes fra Utdanningsforbundet Lokal introduksjon for nye tillitsvalgte

7 Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s7 Saksgang Henvendelse fra medlem/ klubb Tillitsvalgt (ATV) Medbestemmelsesmøte Lokallaget (UDF) Bystyrepolitikere (Formelle UF-møter Bystyre/formannskap. Behandling av sak. Behandling i dep./storting Sentralstyre UDF Fylkesstyre UDF KS - Sentralledd Rådmannen (fagstab,kontaktadm)

8 Forventninger, rettigheter og plikter Som tillitsvalgt fungerer du som et bindeledd mellom flere parter: Utdanningsforbundets representant og kontaktperson på arbeidsplassen Arbeidsgivers samarbeidspartner (blant annet i medbestemmelsesmøte) Medlemmenes kontakt – og talsperson, opp mot både arbeidsgiver og fagforening. Flytskjema for problemløsning Lokal introduksjon for nye tillitsvalgte

9 Forventninger - Hovedavtale Tillitsvalgtvervet skal utføres i tråd med formuleringer i: Hovedavtalen §3 (KS) –Arbeidsgiver og de tillitsvalgte har en gjensidig plikt til å gjøre sitt beste for å skape og opprettholde et godt samarbeid på arbeidsstedet slik at partene kan ta opp og søke løst eventuelle problemer eller andre saker på en åpen og konstruktiv måte. Eksempel på en sak hvor Hovedavtalen er aktuell: –Enhetsleder gir beskjed om at det ikke er behov for medbestemmelsesmøte. Hva kan du som arbeidsplasstillitsvalgt gjøre da? Lokal introduksjon for nye tillitsvalgte

10 Vedtekter Utdanningsforbundets vedtekter Eksempel på bruk av vedtektene: -Enhetsleder gir beskjed om at hun/han ønsker å være med på alle klubbmøter. Hva sier Utdanningsforbundets vedtekter om denne situasjonen? Lokal introduksjon for nye tillitsvalgte

11 Kurs og kursplan Før grunnskolering modul 2 skal dere ha deltatt i medbestemmelsesmøte på egen enhet. Modul 2: 17. – 18. november, Britannia K alender for medbestemmelse og klubbarbeid Lokal introduksjon for nye tillitsvalgte

12 Litteratur for arbeidsplasstillitsvalgte Som tillitsvalgt bør du kjenne innholdet i Lover med forskrifter, f.eks. Arbeidsmiljøloven, Ferieloven, Opplæringsloven, Barnehageloven, etc. Hovedavtalen (etter avtaleområde) Hovedtariffavtalen (etter avtaleområde) Relevante særavtaler (etter avtaleområde) Utdanningsforbundets vedtekter Styrende dokumenter på arbeidsgiver nivå (Personalreglement, Lederavtalen, etc.) Lokal introduksjon for nye tillitsvalgte


Laste ned ppt "Utdanningsforbundet Trondheim 2. september 2010 KURS FOR NYE TILLITSVALGTE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google