Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KURS FOR NYE TILLITSVALGTE

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KURS FOR NYE TILLITSVALGTE"— Utskrift av presentasjonen:

1 KURS FOR NYE TILLITSVALGTE
Utdanningsforbundet Trondheim 2. september 2010

2 Utdanningsforbundet – en strukturoversikt
(Sentralstyret) Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag (Fylkesstyret) Utdanningsforbundet Trondheim (Lokallaget) Utdanningsforbundet Klubber (Arbeidsplasstillitsvalgte) Lokal introduksjon for nye tillitsvalgte

3 Tillitsvalgte på 100% frikjøp, 2010-11
Agneta Amundsson, Leder Linn Magerøy-Grande, Nestleder Ingeborg Gulaker Seksj. Bhg Seksjon barnehage, Styret Ole Bjarne Mogård Seksj. Gr.Sk Seksjon grunnskole, Seksj. Sk.led. Seksjon skoleledere, Turid Buan Øfsti, HTG Vara HTG Rune Flatås, Hege Slørdahl, HTK Ingeborg Gulaker, Vara HTK Geir Røsvoll HT Lokal introduksjon for nye tillitsvalgte

4 Ny som arbeidsplasstillitsvalgt
Som nyvalgt i tillitsvervet må du huske å: Orientere din enhetsleder (gjerne skriftlig / mail) om at du har blitt tillitsvalgt. Sørge for at lokallaget blir oppdatert med din e-postadresse og telefonnummer, slik at du kan motta post og informasjon fra Utdanningsforbundet. Oppdatere ”min side”. Minne medlemmene på din enhet om at de må oppdatere sin profil. Lokal introduksjon for nye tillitsvalgte

5 Ny som arbeidsplasstillitsvalgt
Avtale dato for medbestemmelsesmøte – som skal være gjennomført før du møter på todagers grunnkurs for nye tillitsvalgte. (Tips til tema for møtet finner du i vår kalender for medbestemmelse og klubbarbeid.) Det er gjensidig plikt til å melde saker til medbestemmelsesmøte. Medbestemmelsesmøter må legges inn i årshjulet for enheten. Innkalle til klubbmøter, skrive saksliste og referater. Lokal introduksjon for nye tillitsvalgte

6 Klubben Være møteplass der alle medlemmer får direkte innvirkning på politiske prosesser i Utdanningsforbundet Bestemmer Utdanningsforbundets syn på saker som bare angår den enkelte arbeidsplass Formidle og gjennomføre Utdanningsforbundets vedtatte politikk Behandle saker / høringer som sendes fra Utdanningsforbundet Lokal introduksjon for nye tillitsvalgte

7 Saksgang Behandling i dep./storting KS - Sentralledd
Bystyre/formannskap. Behandling av sak. Sentralstyre UDF Rådmannen (fagstab,kontaktadm) Bystyrepolitikere (Formelle UF-møter Fylkesstyre UDF Lokallaget (UDF) Medbestemmelsesmøte Tillitsvalgt (ATV) Henvendelse fra medlem/ klubb Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

8 Forventninger, rettigheter og plikter
Som tillitsvalgt fungerer du som et bindeledd mellom flere parter: Utdanningsforbundets representant og kontaktperson på arbeidsplassen Arbeidsgivers samarbeidspartner (blant annet i medbestemmelsesmøte) Medlemmenes kontakt – og talsperson, opp mot både arbeidsgiver og fagforening. Flytskjema for problemløsning Lokal introduksjon for nye tillitsvalgte

9 Forventninger - Hovedavtale
Tillitsvalgtvervet skal utføres i tråd med formuleringer i: Hovedavtalen §3 (KS) Arbeidsgiver og de tillitsvalgte har en gjensidig plikt til å gjøre sitt beste for å skape og opprettholde et godt samarbeid på arbeidsstedet slik at partene kan ta opp og søke løst eventuelle problemer eller andre saker på en åpen og konstruktiv måte. Eksempel på en sak hvor Hovedavtalen er aktuell: Enhetsleder gir beskjed om at det ikke er behov for medbestemmelsesmøte. Hva kan du som arbeidsplasstillitsvalgt gjøre da? Lokal introduksjon for nye tillitsvalgte

10 Vedtekter Utdanningsforbundets vedtekter
Eksempel på bruk av vedtektene: Enhetsleder gir beskjed om at hun/han ønsker å være med på alle klubbmøter. Hva sier Utdanningsforbundets vedtekter om denne situasjonen? Lokal introduksjon for nye tillitsvalgte

11 Kurs og kursplan Før grunnskolering modul 2 skal dere ha deltatt i medbestemmelsesmøte på egen enhet. Modul 2: 17. – 18. november, Britannia Kalender for medbestemmelse og klubbarbeid Lokal introduksjon for nye tillitsvalgte

12 Litteratur for arbeidsplasstillitsvalgte
Som tillitsvalgt bør du kjenne innholdet i Lover med forskrifter, f.eks. Arbeidsmiljøloven, Ferieloven, Opplæringsloven, Barnehageloven, etc. Hovedavtalen (etter avtaleområde) Hovedtariffavtalen (etter avtaleområde) Relevante særavtaler (etter avtaleområde) Utdanningsforbundets vedtekter Styrende dokumenter på arbeidsgiver nivå (Personalreglement, Lederavtalen, etc.) Lokal introduksjon for nye tillitsvalgte


Laste ned ppt "KURS FOR NYE TILLITSVALGTE"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google