Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foreldreråd og elevråd i kulturskolen Foreldrekontakter og elevtillitsvalgte er rekruttert: Hva nå! Vi reflekterer over utfordringer og muligheter. organisering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foreldreråd og elevråd i kulturskolen Foreldrekontakter og elevtillitsvalgte er rekruttert: Hva nå! Vi reflekterer over utfordringer og muligheter. organisering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foreldreråd og elevråd i kulturskolen Foreldrekontakter og elevtillitsvalgte er rekruttert: Hva nå! Vi reflekterer over utfordringer og muligheter. organisering – motivering – kommunikasjon – ulike roller - arbeidsfordeling osv.

2

3 ForeldreEleverPersonell Foreldreforum består av alle Foreldrekontakter Elevforum består av alle Elevtillitsvalgte Personalforum Åpen for alle 8 samlinger pr år FAU (arbeidsutvalg) velges i f-forum Elevevråd Velges i e-forum Driftsstyret Bystyret

4 ForeldreElever Den enkelte lærer legger til rette for valg av foreldrekontakt og elevtillitsvalgt – og dyrker dialogen med disse. Foreldreforum består av alle foreldrekontakter Elevforum består av alle elevtillitsvalgte FAU (arbeidsutvalg) velges i f-forum Elevråd velges i e-forum Rektor/ administrasjon er ansvarlig Driftsstyret Konstituerer seg selv

5 Lærer, elev, foreldre i samarbeid: Hvem har ansvar for hva? Bruk gjerne dette skjema i utvikling av modeller for samarbeid og ansvarsdeling: LærerEleverForeldre Ukentlig undervisning Sosiale tiltak Semesterplaner Forestillinger/konserter/utstillinger/oppvi sninger Instrumenter, kostymer, utstyr Markedsføring / Rekruttering P=Planlegge, U=Utføre, A=Assistere, E=Evaluere, D=Delta, S=Styre, O=Observere, I=Inspirere, osv

6 Hva er elevråd? Et elevråd er et felles demokratisk organ valgt av elevene for elevene på en skole. Hver skole er i følge opplæringsloven, pliktig til å opprette et elevråd. Elevrådet skal jobbe for å skape et sosialt fellesskap, utvikle arbeids- og læringsmiljøer og sikre at elevenes rettigheter ivaretas.

7 Hva er en foreldrekontakt? Foreldrekontakten er en representant for foreldrene, valgt av og blant foreldre med barn i samme gruppe/klasse. Foreldrekontakten er bindeleddet mellom skolen/ kontaktlæreren og foreldrene i gruppen/klassen. Foreldrekontakten skal samarbeide med kontaktlæreren og de andre lærerne om å skape et godt miljø der elevene trives og der det er gode forutsetninger for læring.

8 Organisering av foreldrekontaktene Hvordan foreldrekontaktene organiseres, varierer fra skole til skole. Ved store skoler med mange foreldrekontakter, kan det velges et styre blant foreldrekontaktene. Dette styret utgjør FAU. Det er opp til foreldrerådet hvilken valgordning og organisering som velges. FUG anbefaler at alle skoler, ved foreldrerådet, utarbeider et valgreglement for foreldrekontakter og medlemmer av FAU. Reglementet bør beskrive valgprosedyrer og valgperioder.


Laste ned ppt "Foreldreråd og elevråd i kulturskolen Foreldrekontakter og elevtillitsvalgte er rekruttert: Hva nå! Vi reflekterer over utfordringer og muligheter. organisering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google