Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Etiske dilemmaer i en leders hverdag Solveig Hansen Assisterende avdelingssjef, Medisinsk avdeling Helse Bergen HF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Etiske dilemmaer i en leders hverdag Solveig Hansen Assisterende avdelingssjef, Medisinsk avdeling Helse Bergen HF."— Utskrift av presentasjonen:

1 Etiske dilemmaer i en leders hverdag Solveig Hansen Assisterende avdelingssjef, Medisinsk avdeling Helse Bergen HF

2 Noen overskrifter Problem vs dilemma Hva handler ledelse om? Ressursbruk og aktivitet Faglig forsvarlig… Mitt dilemma som leder

3 Problem vs dilemma. Etisk problem -”en situasjon/spørsmål som er vanskelig å løse på etisk tilfredstillende måte” (Slettebø 2006) Etisk dilemma ”en situasjon der det ikke finnes noen virkelig løsning; man må velge mellom to onder” (Slettebø 2006)

4 Hva handler ledelse om? om å gjøre andre god om prioriteringer om valg og konsekvenser om faglighet om kvalitet ”kanskje avstand er bra”?

5 Avdelingssykepleierne -Sykehusets ”sandwich” muligheter for påvirkning,innflytelse, synliggjøring, status og belønning. forventningspress fra pasienter, pårørende og personalet. økende fokus på økonomi og budsjettstyring vanskelig å prioritere

6 Om ressursene Internasjonalt –Vi er av de nasjonene som bruker mest på helse enten vi måler dette som andel av BNP eller utgifter pr innbygger (korrigert for prisforskjeller) Nasjonalt –Det har vært en reell uavbrutt vekst i ressursene i spesialisthelsetjenesten de siste 10 år. 5,1% pr år 1997-2001, 3,1% pr år 2001-2005.

7 Spesialisthelsetjenesten - utvikling i årsverk Tallet på leger økt med 80%, 1990 – 2004, ca 10 000 leger, utgjør 65% av legene i landet Antall sykepleiere økt med 60%, til 31 000 sykepleiere, utgjør 50% av sykepleierne i landet

8 Hvordan dyrke visjoner når rammene styres av begrensede ressurser? Ledelse av betydning Kvalitet og faglighet Hva må prioriteres? Er det positive effekter av økonomiske innsparinger?

9 Hadde vi det bedre før? Sykepleie-utdanningen-bedre eller dårligere? Flere sykepleiere i spesialisthelsetjenesten Høyere kompetanse, flere med spesialutdanning/videreutdanning Mer fokus på fag og forskning Bedre sykepleiedokumentasjon Bedre organisering? Er det galt å ha fokus på økonomi og inntjening?

10 Faglig forsvarlig eller god praksis? Hva er forskjellen? Holdninger Strategi Kompetanse Lederforankring

11 Mitt dilemma som leder Forvalte tildelte ressurser Politiske signaler Forventninger Faglig forsvarlighet Arbeidsmiljø


Laste ned ppt "Etiske dilemmaer i en leders hverdag Solveig Hansen Assisterende avdelingssjef, Medisinsk avdeling Helse Bergen HF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google