Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Etiske dilemmaer i en leders hverdag

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Etiske dilemmaer i en leders hverdag"— Utskrift av presentasjonen:

1 Etiske dilemmaer i en leders hverdag
Solveig Hansen Assisterende avdelingssjef, Medisinsk avdeling Helse Bergen HF Takk for invitasjonen Litt om egen bakgrunn Til oppgaven En krevende oppgave jeg har fått. Kartlegging etter Holmgang-metoden, nå med tre svaralternativ: 1. De av dere som mener at det er samsvar mellom bestilling og ressurser reiser dere opp 2. De av dere som mener at det ikke er samsvar mellom bestilling og ressurser rekke en hånd opp i været 3. Og de av dere som mener at det ikke er mulig å gi noe entydig svar på dette holder dere helt i ro. Og vi avgir stemme………

2 Noen overskrifter Problem vs dilemma Hva handler ledelse om?
Ressursbruk og aktivitet Faglig forsvarlig… Mitt dilemma som leder

3 Problem vs dilemma. Etisk problem
-”en situasjon/spørsmål som er vanskelig å løse på etisk tilfredstillende måte” (Slettebø 2006) Etisk dilemma ”en situasjon der det ikke finnes noen virkelig løsning; man må velge mellom to onder” (Slettebø 2006)

4 Hva handler ledelse om? om å gjøre andre god om prioriteringer
om valg og konsekvenser om faglighet om kvalitet ”kanskje avstand er bra”?

5 Avdelingssykepleierne -Sykehusets ”sandwich”
muligheter for påvirkning ,innflytelse, synliggjøring, status og belønning. forventningspress fra pasienter, pårørende og personalet. økende fokus på økonomi og budsjettstyring vanskelig å prioritere

6 Om ressursene Internasjonalt Nasjonalt
Vi er av de nasjonene som bruker mest på helse enten vi måler dette som andel av BNP eller utgifter pr innbygger (korrigert for prisforskjeller) Nasjonalt Det har vært en reell uavbrutt vekst i ressursene i spesialisthelsetjenesten de siste 10 år. 5,1% pr år , 3,1% pr år Reell vekst, dvs vekst korrigert for nye oppgaver og prisstigning.

7 Spesialisthelsetjenesten - utvikling i årsverk
Tallet på leger økt med 80%, 1990 – 2004, ca leger, utgjør 65% av legene i landet Antall sykepleiere økt med 60%, til sykepleiere, utgjør 50% av sykepleierne i landet

8 Hvordan dyrke visjoner når rammene styres av begrensede ressurser?
Ledelse av betydning Kvalitet og faglighet Hva må prioriteres? Er det positive effekter av økonomiske innsparinger?

9 Hadde vi det bedre før? Sykepleie-utdanningen-bedre eller dårligere?
Flere sykepleiere i spesialisthelsetjenesten Høyere kompetanse, flere med spesialutdanning/videreutdanning Mer fokus på fag og forskning Bedre sykepleiedokumentasjon Bedre organisering? Er det galt å ha fokus på økonomi og inntjening?

10 Faglig forsvarlig eller god praksis?
Hva er forskjellen? Holdninger Strategi Kompetanse Lederforankring

11 Mitt dilemma som leder Forvalte tildelte ressurser Politiske signaler
Forventninger Faglig forsvarlighet Arbeidsmiljø


Laste ned ppt "Etiske dilemmaer i en leders hverdag"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google