Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NOEN TANKER OM HÆREN ETTER 1990. VOSS 4.NOVEMBER 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NOEN TANKER OM HÆREN ETTER 1990. VOSS 4.NOVEMBER 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 NOEN TANKER OM HÆREN ETTER 1990. VOSS 4.NOVEMBER 2005.

2 DE FØRSTE ÅR •SITUASJONEN I 1946 •FORSVARSKOMMISJONEN AV 1946 •TYSKLANDSBRIGADENE •NØYTRAL ELLER ALLIERT

3 EN STABIL TID •NATO •VÅPENHJELPEN •1970-TALLET NYE UTFORDRINGER •ALLIERTE FORSTERKNINGER

4 SLUTTEN PÅ DEN KALDE KRIGEN •En ny strategisk situasjon •Ingen vekst i budsjettet •Nødvendig med store investeringer •Nye mål i Nato

5 IINVASJONSFORSVAR I EN LANDSDEL •Willoch-kommisjonen •Halvering av Hærens krigsorganisasjon •Fra 13 til 6 brigader, Fra 160 000 til 125 000 mann •Mål: en divisjon klar i 2005 •Modernisering og mekanisering •Kjøp av brukt materiell •Territorialforsvaret i Hæren prioritert ned

6 UTVIKLINGEN PÅ 1990- TALLET •Mindre midler enn planlagt •Underbudsjettering og manglende bevilgninger •Hæren manglet 10- 20 milliarder •Skyver moderniseringen fram i tid •1999, Noe alvorlig måtte gjøres

7 FREDSORGANISASJONEN •Oppsettende avdelinger nedlagt; hvorfor? •Beredskapsbestemmelsene opphevet •Fra stående avdeling til 12 måneders rekruttskole •Ikke alle vernepliktige innkalt •3000 færre ansatte

8 FORSVARSSTUDIE 2000 •Alle forsvarsstudier har vært økonomistyrt •Hva får vi for 25 milliarder •Forsvaret kunne ikke håpe på vekst •Faren for feilinvesteringer

9 ”DET NYE FORSVARET” •Faren for invasjon ikke styrende •Etterretning og suverenitetshevelse •Krisestyring •Terrorbekjempelse •Internasjonale operasjoner •Allianseavhengig •Økt samarbeid med allierte

10 HÆREN •Fra seks brigader til to og fra 125 000 til 28 000 •6.divisjon som feltdivisjon nedlagt. •Internasjonale operasjoner første prioritet •Kvalitet foran kvantitet.

11 ÅRSAKER Hæren for stor i forhold til bevilgningene Ingen realøkning av budsjettet siden 1990 2-3 prosent årlig utgiftsvekst ikke kompensert Natos strategi endret, krisekontroll hovedmål Angrep på norsk territorium lite sannsynlig Norsk økonomisk sone økt betydning, olje Konfliktpotesialet i økonomisk sone, uavklart grenser til sjøs, Svalbard, fisk Krav fra Nato •I

12 RESULTAT •Stadig færre styrker •Støtteapparatet ikke redusert tilsvarende •Sjøforsvaret og Luftforsvaret større betydning enn Hæren. •Mindre behov for vernepliktige •Helt avhengighet av Nato for forsvar av Norge

13 FREMTIDEN •Må Norge kutte en forsvarsgren? •Bataljon nivået i Hæren? •Verneplikt bare i HV? •Norge kan ikke føre en selvstendig strid?

14 ALTERNATIVER •Norge var ikke villig til å bruke mer penger på Forsvaret etter 1990 •Slutten på den kalde krigen måtte få endringer •Økonomisk hadde fått prioritet uansett •Hæren hadde neppe fått flere penger •Hva var valget?


Laste ned ppt "NOEN TANKER OM HÆREN ETTER 1990. VOSS 4.NOVEMBER 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google