Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Hovedbygg-prosjektet 2012 Orientering til LOSAM Mars 2012 Jens Petter Nygård, prosjektleder Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Hovedbygg-prosjektet 2012 Orientering til LOSAM Mars 2012 Jens Petter Nygård, prosjektleder Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget,"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Hovedbygg-prosjektet 2012 Orientering til LOSAM Mars 2012 Jens Petter Nygård, prosjektleder Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her.

2 2 Dagens tema Kort info om status og videre arbeid Hvordan få til en god prosess, med forankring og medvirkning

3 3 Bakgrunn Arealene må utnyttes bedre – kritisk trangt for noen! Generelt behov for mer areal for ekspansjon Rektors staber og HMS bør samlokaliseres i Hovedbygget 4. etg bør utnyttes bedre – leseplassene benyttes for lite!

4 4 Mulighetsstudie Premisser -Møterom, undervisningsrom og kursrom flyttes til 4. etg -Minst mulig ombygginger og minst mulig flyttinger -Samarbeidende enheter er forsøkt samlet -HMS og Eiendomsforvaltning flyttes inn i Hovedbygget -Riksantikvaren må godkjenne endringene -Normtall for arealbruk som øvrige deler av campus

5 5 Hovedtrekk løsning Generelt -4. etg bygges om til møterom, kurs og undervisningsrom -Møterom og auditorium H2 omdisponeres til kontorplasser -Planløsning og inndeling i kontorlandskap vs kontor avgjøres ut fra hensiktsmessighet Konkrete endringer -Rektors staber, (eks eiendomsforvaltning), samt studiedirektør m/stab samles i vestfløya -Eiendomsforvaltning flytter til kjeller østfløya -Rekruttering og opptak flytter til 4 etg. vestfløya -HMS-avdelingen flytter inn i 1. etg østfløya -Økonomi-, Info og Personalavdelingen får utvidet areal -Studieby1 flytter ut fra Hovedbygget

6 6 Skisse til prosess Informere tillitsvalgte, verneombud, ledere og medarbeidere Etablere prosjekt og medvirkningssystemer for helhet, og i de enkelte staber/avdelinger Kvalitetssikre og fastsette arealramme for områdene/enhetene Enhetene avklarer plassering og utnyttelse i tildelte arealer, evt ombyggings og endringsbehov Avklare behov til møterom, kurs- og undervisningslokaler i 4. etg Avklare behov for felles spiserom, garderobe dusj, osv Prioritere tiltak innen avsatt budsjettramme på 10 mill Igangsette ombygginger mv Foreta flyttinger i hensiktsmessig rekkefølge

7 7 Skisse Prosjektmål Overordnet målsetting (effektmål) Alle medarbeidere har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Den innbyrdes plasseringen av ledere og medarbeidere er optimal for oppgaveløsning og samarbeid. Målsetting for prosjektarbeidet (resultatmål) Prosjektet skal gjennomføre de endrings- og flytteprosesser som anses nødvendig, herunder avklare behov for endring og bistå de enkelte staber og avdelinger.

8 8 Skisse prosjektorganisering Prosjekteier –Rektoratet v/ Organisasjon og informasjonsdirektør, Økonomi og eiendomsdirektør Styringsgruppe –Trond Singsaas og Frank Arntsen Prosjektgruppe –Jens Petter Nygård (prosjektleder) –Nina Quale (prosjektsekretær) –Raymond Sterten (logistikk og bygg-service) –Kirsti Undebakke (arbeidsmiljø, kurs og møterom i 4. etg) –Geir Nilsen, (prosjektleder prosjektering/byggearbeider) Referansegruppe –Etablerte arena og faste møter

9 9 Skisse forankring og medvirkning Informere og drøfte i etablerte arena og faste møter: –LOSAM for ØE, UL og OI, inkl. fellesmøter –Kontaktmøter vernelinja –Ledermøter, avdelingsmøter og faste forum, evt allmøter –AMU behandler byggesaker Etablere «prosjekter» på de enkelte områder/enheter –Leder, evt annen utpekt «prosjektleder» –Ansattrepresentant(er) –Verneombud evt. andre tillitsvalgte –??

10 10 Skisse Milepæler 2012 Apr: Prosjekt og medvirkningssystemer etablert 2012 Mai: Arealramme for enhetene fastsatt 2012 Sept: Avklart ønsker for – plassering og utnyttelse i tildelte arealer, inkl evt ombyggings og endringsbehov –behov til møterom, kurs- og undervisningslokaler i 4. etg –behov for felles spiserom, garderobe dusj, osv 2012 Sept: Tiltak prioritert i budsjettrammen (10 MNOK) 2012 Nov – aug 2013: - Ombyggingstiltak ferdig prosjektert - Tiltak godkjent av Riksantikvaren - Ombygginger gjennomført 2013 Sept: Innflytting gjennomført 2013 Okt: Prosjektet avsluttet


Laste ned ppt "1 Hovedbygg-prosjektet 2012 Orientering til LOSAM Mars 2012 Jens Petter Nygård, prosjektleder Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google