Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.lillehammer.kommune.no Vi skal bygge videre på det vi har!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.lillehammer.kommune.no Vi skal bygge videre på det vi har!"— Utskrift av presentasjonen:

1 www.lillehammer.kommune.no Vi skal bygge videre på det vi har!

2 www.lillehammer.kommune.no Behov for en samlet strategi for transport og areal – må løfte perspektivet fremover! Behov for bedre helhetstenkning og samhandling Forpliktende samarbeid Øke forståelsen for hva man kan oppnå i fellesskap gjennom koordinerte strategier og tiltak

3 www.lillehammer.kommune.no Organisering – Likeverdige parter! Styringsgruppe består av en representant for hver av eierne: -Espen Johnsen, Lillehammer kommune, ordfører, leder -Kjersti Bjørstad, Lillehammer kommune, politiker -Kjetil Lundemoen, Oppland fylkeskommune, politiker -Lars Eide, Statens Vegvesen, seksjonsleder -Frode M Svarstad, Lillehammer næringsforum Prosjektgruppe bestående representanter fra eierne, samt fylkesmannen: -Statens vegvesen, overordnet prosjektledelse -Konsulentbistand, prosessledelse og supplerende kompetanse

4 www.lillehammer.kommune.no Overordnet mål og sluttprodukt Økt samhandling og skape en enda mer attraktiv by. Strategidokument for utvikling av transportsystemet, sett i sammenheng med ønsket arealutvikling i et langsiktig perspektiv.

5 www.lillehammer.kommune.no Resultatmål Nye vegløsninger og bruk av eksisterende vegnett Kollektivtransport med vekt på busstilbud Tiltak knyttet til syklende og gående Parkeringspolitikk Arealbruk, herunder innspill til kommunens øvrige planlegging

6 www.lillehammer.kommune.no De lokale transportløsningene må henge sammen med det øvrige transportnettet. Hva vil premissene være for den videre planleggingen av E6 og dobbeltspor jernbane ? -Forbindelseslinjer til E6 -Ønsket arealutvikling

7 www.lillehammer.kommune.no Gjennomføring av ulike dialog- og kunnskapssamlinger Hva slags mål og utfordringer har Lillehammer? Hvordan kan vi sammen løse disse? Vegen mot 2044!

8 Etableringsfase Høsten 2013 Nedsette styrings- og prosjektgruppe Utarbeide prosjektplan – politisk forankring Engasjere konsulent Samling 1 Januar 2014 Felles forståelse for situasjonen Utfordringer og muligheter Samling 2 September/ Oktober 2014 Jobbe mer med utfordringer og muligheter Få fram ulike transport behov/tiltak Samling 3 Mars/April 2015 Jobbe med konkrete løsninger Utarbeidelse av fremtidsbilder Skissere mulige tiltak Sluttrappport: Strategi for utvikling av transportsystemet, sett i sammenheng med ønsket arealutvikling i et langsiktig perspektiv. Høsten 2015 Politisk behandling Forpliktende samarbeidsavtale Grunnlag for utarbeidelse av planer og gjennomføring av tiltak Delprosjekter - bringe kunnskap inn i prosjektet

9 www.lillehammer.kommune.no Dagens agenda Hvordan ser fremtidsbilde ut? Hva er de viktigste utfordringene? Hva trenger vi mere kunnskap om?


Laste ned ppt "Www.lillehammer.kommune.no Vi skal bygge videre på det vi har!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google