Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilstandsrapporter for 11 av byens skoler

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilstandsrapporter for 11 av byens skoler"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilstandsrapporter for 11 av byens skoler
Pressekonferanse 15. mars 2012 Byrådene Harald Victor Hove og Liv Røssland

2 Agenda Offentliggjør tilstandsrapportene for 11 skoler
Dette er skoler som mangler godkjenning etter «Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv». Byrådet vil fremme sak med konkrete tiltak for den enkelte skole. Tilstandsrapportene med skolenes tilbakemeldinger skal leveres Arbeidstilsynet innen 1. april 2012.

3 Bakgrunn for saken Mangelfullt vedlikehold over lang tid.
Pålegg fra Arbeidstilsynet 30. november 2011 Pålegget omfatter alle de 89 skolene i Bergen. De 11 skolene er blant de 22 skolene som ikke har godkjent inneklima og hvor godkjenning ikke lå nært i tid. Øvrige skoler er det enten søkt om godkjenning eller det pågår arbeid med sikte på å få skolen godkjent. Eks. Ny Krohnborg skole, åpnes høst 2012.

4 Medvirkning fra skolene
Alle skolene har i dag fått tilsendt rapporten for sin skole. Skolene skal behandle rapporten i sin arbeidsmiljøgruppe. Tilbakemelding skal signeres av rektor, tillitsvalgt og verneombud. FAU inviteres også til å komme med innspill. Skolene har fått frist til 21. mars.

5 Informasjon og åpenhet
Samtlige tilstandsrapporter offentliggjøres på kommunens og skolenes nettsider Rapportene er foreløpige siden skolenes tilbakemelding skal være med. Skolene er anbefalt å sende ut informasjon til foresatte med ranselpost Foresatte og elever finner også informasjon på skolens nettsider.

6 Dette er de 11 skolene Minde Garnes u.skole Nattland Ulsmåg Varden
Alvøen Damsgård Holen u.skoledelen Lyshovden Søreide Alrekstad

7 Konsekvenser så langt Stenging av Landås ble fremskyndet. Elevene flyttet til Skjold, Kringlebotn og Seljedalen. Vedtak om rivning og bygging av ny skole. Møhlenpris foreslått full rehabilitering fra høst Midlertidig løsning med paviljonger på Sydneshaugen. Nattland – to klasserom stengt. Elevene i disse klassene er flyttet til Sædalen.

8 Pålegg og rapporter Kartlegge helseplager hos de ansatte relatert til inneklima. Kartlegge den tekniske tilstanden på samtlige bygg Avdekke fukt Avdekke sopp Avdekke skader på bygget med betydning for inneklimaet Rapportene består av to deler: Kartlegging av helseplager Kartlegging av bygningsmessig tilstand

9 Hovedfunn helse Varierer fra skole til skole, men det er noen gjennomgående trekk i type meldte plager: Hodepine Tetthet og irritasjon i luftveiene Kløe og irritasjon i hud og øyne Unormal trøtthet Opplevelse av inneklimafaktorer For varmt eller for kaldt Innestengt, tørr og dårlig luft Støvete og skitne lokaler

10 Hovedfunn bygg Problemer knyttet til: Ventilasjon Varmeanlegg Renhold
Fukt

11 Nattland skole Vedtatt rehabilitering og nybygg.
Avsatt 215 millioner kroner. Byrådet foreslår løsning med paviljonger i nærmiljøet, og noen strakstiltak gjennomføres.

12 Minde skole Planlagt rehabiliteringsprosjekt Dette skal starte i 2012
Inneklima Fasade Dette skal starte i 2012 Avsatt 37 mill. Tilstandsrapporten viser et større behov

13 Garnes ungdomsskole Vedtatt å bygge nye ungdomsskole på Seimsmyrane. Til dette er formål er det avsatt 250 millioner kroner. Rapporten tilsier at det må avsette midler til strakstiltak på den eksisterende skolen.

14 Ulsmåg skole Vedtatt revet og nybygg. Oppstart høsten 2012
Avsatt 225 millioner kroner Elevene skal busses til Skjold/Kringlebotn skole i anleggsperioden. Det skal settes inn paviljonger på eksisterende tomt i tillegg. Ingen strakstiltak aktuelle.

15 Varden skole Skolen trenger relativt omfattende tiltak på kort og lang sikt: Ventilasjon Nytt elektrisk anlegg Nytt varmeanlegg Behov for å avsette midler

16 Alvøen skole Avsatt 13,8 millioner kroner til østfløyen til oppgraderinger og ombygninger av skolen. Rapporten viser ytterligere behov som aktualiserer nybygg som alternativ til ombygging av østfløyen. Behov for ytterligere midler.

17 Damsgård skole Avsatt 110 millioner kroner til rehabilitering.
Oppstart byggearbeid planlagt 2013. Behov for en del strakstiltak for å sanere fukt og bedre utskiftning av luft. Behov for ytterligere midler

18 Holen (ungdomsskoledelen)
Avsatt 105 millioner kroner til rehabilitering. Oppstart fra høsten 2013. Rapporten viser at det er behov for en del strakstiltak for å sanere fukt og bedre utskiftning av luft. Behov for ytterligere midler.

19 Lyshovden skole Avsatt 27 millioner kroner til rehabilitering.
Oppstart 2012. Rapporten viser at det sannsynligvis er behov for mer rehabilitering enn forutsatt. I tillegg må det gjennomføres strakstiltak for å sanere fukt og bedre utskiftning av luft. Behov for ytterligere midler.

20 Søreide skole Vedtatt og budsjettert ny skole Oppstart i 2012.
Rapporten tilsier strakstiltak siden elevene skal oppholde seg i bygget frem til ny skole står ferdig. Tiltakene vil mest sannsynlig bestå av sanering av fukt og bedret utskiftning av luft.

21 Alrekstad skole Få eller ingen meldinger om inneklimaplager.
Den byggtekniske delen av rapporten viser at det er behov for sanering av fukt og bedret utskiftning av luft. Behov for midler.

22 Dette vil koste mye Rapportene inneholder estimerte tall for de tiltak som Bergen kommunale bygg anbefaler. Endelige tall avhenger av valg av løsninger og markedet. Estimert merbehov i rapportene er på ca. 500 mill.

23 Vår prioriterte oppgave!
Bergen kommune må gjenopprette troverdighet hos lærere, elever og foreldre – og innbyggerne for øvrig. Arbeidene skal gjøres så raskt som mulig. For noen skoler blir det nødvendig å bruke penger på strakstiltak for å holde driften gående i påvente av rehabilitering og eventuell rivning.

24 Et kolossalt stykke arbeid
Dette vil være et stort og omfattende arbeide for kommunen og skolene De 79 øvrige skolene i kommunen skal også kartlegges på samme måte. Kartleggingsplanen skal forelegges Arbeidstilsynet 1. april. Dette blir et felles løft for hele kommunen.

25 Byrådets videre behandling
Byrådet skal behandle rapportene og tilbakemeldingene fra skolene. For noen av skolene er det avsatt penger i økonomiplanen. Fremmer sak med konkrete tiltak og kostnader.


Laste ned ppt "Tilstandsrapporter for 11 av byens skoler"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google