Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. Erfaringer med SAP Seminar 01.02.2011 Åse Berg Studie- og forskningsseksjonen SVT-fakultetet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. Erfaringer med SAP Seminar 01.02.2011 Åse Berg Studie- og forskningsseksjonen SVT-fakultetet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. Erfaringer med SAP Seminar 01.02.2011 Åse Berg Studie- og forskningsseksjonen SVT-fakultetet Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her.

2 Innhold Utfordringer Oppfølging av SAP på SVT-fakultetet Noen forutsetninger for å lykkes Oppsummering

3 Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. Innledning SAP, i lys av fakultetets funksjon og oppgaver –Fakultetet har mange roller: gjennomfører, initiativtaker, strategisk aktør … Hvorfor er SAP positivt? –En arena som gir mulighet for utvikling av økt kvalitet og bedre praksis –Et verktøy, ikke et mål i seg selv!

4 Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. SAP – gir noen utfordringer … - Foraenes status vs linjeorganisasjonen -Prosessbasert jobbing - krevende fordi den vanlige ”linja” ikke er så tydelig -> må ha gode og sikre rutiner - Deltakernes kompetanse og mandat -Representerer fakultetet. Avklart mandat og myndighet. Organisasjons- og rolleforståelse - Implementering av løsninger -Informasjonsflyt – begge veier -Eierskap, forankring -Gjennomføring – hvem har ansvar?

5 Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. Oppfølging av SAP på SVT-fakultetet - Studieadministrativt forum – organisering og arbeidsform -Møteplan og tema med utgangspunkt i årshjulet. Ansvar for saksinnhold fordeles til den som har oppgaven i seksjonen -Orientering om saker, diskusjon av aktuelle problemstillinger, hvordan gjennomføre beslutninger, etablering av ens praksis - Utfordringer -engasjement, eierskap, at saker oppleves relevante - Studieplanprosessen -som eksempel på hvordan det fungerer -Andre fora og nettverk – eks seksjonsmøter

6 Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. Viktige forutsetninger: - Formalisering Siden foraene ikke har formell beslutningsmyndighet, er det behov for en viss formalisering for å sikre oppfølging og gjennomføring -rutiner, myndighet, ansvars- og rolleavklaringer, bestilling, oppfølging, informasjonsflyt, overordnede føringer, referat fra møter, fange opp og kanalisere problemstillinger osv - Forståelse -kunnskap og kompetanse, eierskap, rolleforståelse, organisasjonskunnskap, helhetssyn osv -> Utvikles gjennom kunnskap, innsikt, refleksjon…-> SAP-forum !

7 Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. Oppsummering - SAP-forum – positivt som arena for -formidling av strategiske føringer -kunnskapsdeling og kompetanseutvikling -samordning av praksis -utvikling av nye og bedre rutiner -skape felles forståelse og større åpenhet om praksis - Krever -lojalitet til de formelle system vi har – eks bruk av ePhorte! -kobling til linjeorganisasjonen – tydelig plassering av ansvar for beslutninger og oppfølging


Laste ned ppt "Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. Erfaringer med SAP Seminar 01.02.2011 Åse Berg Studie- og forskningsseksjonen SVT-fakultetet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google