Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BRUK av bedriftshelsetjenester 2014 Status 2013 Hva kan LAMU anbefale ledelsen å bestille av tjenester i 2014? LAMUmøte 23. sept. 2013 Cecil T. Grosch,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BRUK av bedriftshelsetjenester 2014 Status 2013 Hva kan LAMU anbefale ledelsen å bestille av tjenester i 2014? LAMUmøte 23. sept. 2013 Cecil T. Grosch,"— Utskrift av presentasjonen:

1 BRUK av bedriftshelsetjenester 2014 Status 2013 Hva kan LAMU anbefale ledelsen å bestille av tjenester i 2014? LAMUmøte 23. sept. 2013 Cecil T. Grosch, HMS-koordinator

2 AGENDA 1.Status bestilling av BHT tjenester 1 halvår 2013 2.Hvilke tjenester har MNadm benyttet seg av? 3.BHTs rolle og tjenester 4.Hvordan få hjelp av BHT? 5.Hva kan LAMU anbefale at ledelsen bestiller? 1

3 1. Status bestilling av BHT tjenester pr 1 halvår

4 2. Hvilke tjenester har MNadm benyttet seg av? a.Yrkeshygieniske målinger samt lysmåling, 2010 a.Klimaundersøkelser (Luft og LUX) b.Støvprøvetaking (Mykoteam) b.Informasjon i Allmøtet om ergonomi, 2010 c.Ergonomisk arbeidsplass veiledninger i 2011, 2012, 2013

5 3. BHTs rolle – er å bistå….. UiO i det forebyggende HMS-arbeidet, følge opp arbeidstakernes helse i forhold til arbeidssituasjonen og bidra til å skape trygge og helsefremmende arbeidsforhold Arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg og verneombud i arbeidet med å nå HMS-målet ved UiO, ”risiko under kontroll” og ”opplevelse i stadig utvikling” med oppgaver i det omfang som UiO har behov for, og som er definert i UiOs plan for bruk av BHT

6 3forts. BHTs tjenestekatalogtjenestekatalog Erfaring?

7 3. forts. Fysisk, kjemisk og biologisk arbeidsmiljø Ergonomi –Arbeidsplassvurdering, forebyggende og tilretteleggende –Rådgivning ved muskel- og skjelett plager –Grønn resept –Ergonomiske kartlegginger (gj.gang på en avd. eller hos en gruppe ansatte) –Bistand ved innkjøp –Byggesaker, flytting og utforming av arbeidsplasser Inneklima –Kartlegging og risikovurdering av inneklimafaktorer Belysning Støy Merk: BHT opprettet som egen enhet 1.mars 2011

8 4. Hvordan få hjelp av BHT? Leder er bestiller på oppdrag, kartlegginger, målinger etc. –Årlig handlingsplan –Arbeidsplassvurdering, befaring etc – avtales med leder –Dialogmøter – leder innkaller BHT Den enkelte ansatte kan søke råd og veiledning hos BHT VO kan søke råd og veiledning hos BHT LAMU kan søke råd og veiledning hos BHT BHT koordinerer bestillingsmøter - 20., 22., 25., 26. og 27.nov 2013 Større enheter kan ha behov for egne møter Deltakere: BHT, Leder, HMS koord/stabsfunk. og verneombud (LVO) Referanse: Prosedyre for bestilling av BHT tjenesterbestilling

9 5. Hva kan LAMU anbefale ledelsen til å bestille av tjenester for 2014? 1.Arbeide forebyggende Foreslå ergonomisk arbeidsplassgjennomgang for alle nyansatte? Hvilke aktuelle områder ønsker LAMU å gjøre seg bedre kjent med? a.Invitere BHT til å fortelle mer om….? 2.Andre ønsker/behov?


Laste ned ppt "BRUK av bedriftshelsetjenester 2014 Status 2013 Hva kan LAMU anbefale ledelsen å bestille av tjenester i 2014? LAMUmøte 23. sept. 2013 Cecil T. Grosch,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google