Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Selvhjelp og Vilje” – veien til mer helse av Irene Sørensen Konferansen i Lyngen 02.10.08.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Selvhjelp og Vilje” – veien til mer helse av Irene Sørensen Konferansen i Lyngen 02.10.08."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Selvhjelp og Vilje” – veien til mer helse av Irene Sørensen Konferansen i Lyngen 02.10.08

2 ”Selvhjelp i Vilje Viser Vei” Et samarbeidsprosjekt mellom to formelle institusjoner og en stiftelse

3 Link Lyngen v/ Gunn Anita Vang som prosjektleder NAV v/ Anne-Elise Lyngdal NAV leder Lyngen kommune v/ administrasjonssjef Birger Hellan

4 Gikk sammen om å søke prosjektmidler fra Helsedirektoratet til et prosjekt som ble kalt: ”Selvhjelp i Vilje Viser vei prosjektet”

5 Historisk må jeg si noe om pilotprosjektet og Link Lyngen for ar dere skal skjønne de store linjer og strategier der her arbeides etter og mot i forhold til prosjektet ”Selvhjelp i Vilje Viser Vei.”

6 Link Lyngen L – Læring I – Informasjon N – Nettverk K - Kunnskap

7 Link kan ha mange betydninger. Bindeledd. Engelsk – Link Between past and future Bindeledd mellom fortid og framtid. Link – koble sammen/forene/Link.

8 § 4 Formål Stiftelsens formål er å være et knutepunkt og senter for selvhjelpsarbeid. Stiftelsen skal: Være en tilgjengelig møteplass for Lyngens innbyggere som har problemer i hverdagen sin. Formidle erfaringer ved bruke av selvhjelp i samarbeid med Knutepunkt Selvhjelp Norge. Medvirke til etablering av selvhjelpsgrupper.

9 Selvhjelpsgrupper Består av mennesker som har problemer i hverdagen og vil lære seg nye mestringsstrategier, for å få det bedre. Folk definerer selv sine problemer eller de kan la være. Det kan være livsproblemer som blir en belastning: etter trafikkulykke, angst, fysisk smerte. Pårørende til folk med en vanskelig livssituasjon av ulikt slag, utbrenthet, jobb relaterte problemstillinger. Foreldre som har problem med sine barn, ledere som sliter, ensomhet..osv.

10 Link Lyngen Pilotprosjektet Link –Lyngen er forløperen til at Link Lyngen ble en egen stiftelse, som igjen ga oss muligheten til å søke nye prosjekter og utfordringer i selvhjelpsarbeidet. Selvhjelpsarbeidet er forankret til nasjonale planer og satsingsområder og til Knutepunkt Selvhjelp Norge.

11 Link Lyngen drevet i 2006 og 2007 – - et pilotprosjekt, i samarbeid med Lyngen kommune, Sosial- og helsedirektoratet og KNUTEPUNKT Selvhjelp Norge

12 Hovedmål: ” Å forankre selvhjelp i Lyngen kommune slik at denne arbeidsformen kan utvikles til et redskap, som gjør det mulig for den enkelte innbygger å delta i bearbeiding av egen erkjente livsproblemer. På denne måten utløses ressurser i form av livskvalitet og trivsel.”

13 ” Å etablere et nøytralt treffsted i Lyngen kommune, som gjør informasjon og igangsetting av selvhjelpsgrupper tilgjengelig for mennesker i Lyngen kommune, på tvers av diagnoser og problemer.”

14 ”Selvhjelp og Vilje – Veien til mer helse” Hvordan kan vi i felleskap gjøre selvhjelp som verktøy tilgjengelig i det psykiske helsearbeidet? Jfr. St. meld nr 16 Resept for et sunnere Norge.

15 Link Lyngen er blitt en samfunnsaktør i det lokale forebyggende og helsefremmende arbeidet. FOLKEHELSEARBEID.

16 Link Lyngen er blitt en likeverdig samfunnsaktør i det lokale forebyggende og rehabiliterende helse. Hvordan kan vi leve opp til dette?

17 Prosjektet Prosjektet er et samarbeid på lokalt plan mot nasjonale aktører for å ta i bruk selvhjelp som verktøy i gjennomføringen av målsettingen i nasjonal strategi for arbeid og psykisk helse og Vilje Viser Vei tiltakene, og i det psykiske helsearbeidet i Lyngen kommune.

18 ”Strategien handler om å forebygge og hindre utstøting fra arbeidslivet på grunn av psykiske lidelser/problemer, og legge til rette for at de som ønsker det skal kunne nyttiggjøre seg sin arbeidsevne. Strategien gjelder alle med psykiske lidelser/problemer i arbeidsaktiv alder” Jfr. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse.

19 Hvordan forvalter vi nasjonal satsing på lokalt plan for å hindre utstøting fra arbeidslivet og kan vi fremme helse med å tenke annerledes? Hvilke utfordringer ser vi? Er dagens byråkrati til hinder for å oppnå mer helse for hver krone?

20 Lyngen kommune i samarbeid med Link sentret er en foregangskommune på ny helsetenking som en del av tenkingen, for å oppnå den nasjonale strategien på området. Men er det nok.........

21 ”Selvhjelp som forståelse og arbeidsmåte vil derfor være et viktig bidrag for å skape god praksis på innsatsområdene i strategien” Jfr. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse & Vilje Viser Vei-tiltakene (2007 – 2012)

22 Hovedmål i prosjektet Vi vil ta i bruk møteplassen Link Lyngen som arena for selvhjelpsarbeid, og muligheten for deltakelse i selvhjelpsgrupper som et ledd i rekken av rehabiliterende tiltak i nasjonal strategi for arbeid og psykisk helse og vilje Viser Vei tiltakene i NAV Lyngen, og i det forebyggende og det rehabiliterende helsearbeidet i Lyngen kommune.

23 Samarbeidspartnere NAV – kontoret i Lyngen og Vilje Viser Vei tiltakene. Lyngen kommune Knutepunkt selvhjelp Norge Stiftelsen Norsk selvhjelpsforum Stiftelsen Link Lyngen

24 Kan prosjektet være med på å synliggjøre et paradigmeskifte på måten vi tenker helse på?

25 Kan vi gjøre visjonene til virkelighet?

26 SAMARBEID HISTORISK NETTVERKSBYGGING STRUKTURER LOKAL KUNNSKAP NY VITEN Å, MYE, MYE MER........

27 ALLE MENNESKER HAR RESSURSER, SELVHJELP ER Å TA DEM I BRUK.


Laste ned ppt "”Selvhjelp og Vilje” – veien til mer helse av Irene Sørensen Konferansen i Lyngen 02.10.08."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google