Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dysleksi foredrag i Halden : ved Espen Schønfeldt

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dysleksi foredrag i Halden : ved Espen Schønfeldt"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Dysleksi foredrag i Halden : ved Espen Schønfeldt
Dysleksi et dynamisk handikap Viktigheten av å reagere i tide Forstå Læringstrianglet Lære av dere dvs spørre dere

3 Lærings triangelet Skoleresultater Drøm x tro = Motivasjon
Forutsetninger x tid x metode = Innsats

4 Dysleksien som hinder Dysleksien som medfødt handikap
Dysleksi er en svikt i det fonologiske system Dysleksi er et dynamisk handikap Ingen sammenheng intelligens og dysleksi Dyslektikere har 10 ganger så stor sjanse til å bli gründer som skoleflinke Læringsvanske eller bortlæringsvanske Dysleksi handler om å lære på en annen måte 28 av 30 lære kjenner ikke til dysleksivennlig pedagogikk I Norge har 22% og i finland har 7% av 15 åringene lesevansker Dyslektikerens forståelse av eget handikap Det er oftere viktigere hva en tenker om sitt eget handikap en graden av handikapet Hvem og hvordan påvirker dyslektikeren holdning eget handikap

5 Skolen definisjon av dysleksi
Dum: Det er dysleksien som gjør at du ikke lærer Skolen senker nivået Det er handikap som kan gi medlidenhet Det er et uhelbredlig handikap Lat: Grunnen til at enn ikke lærer er at en ikke jobber nok Mer av det samme er ikke alltid den beste medisin Jeg har skrevet 53 anmerkninger og han forsetter å være umulig

6 Lærer bør lære av legen Hva kan læreren lære av legens måte å tenke på i forhold til diagnostisering og behandling av dysleksi ? Hvordan tenker og handler en god lege?

7 Dyslektikere skal ses på som ondartede føflekker og ikke som kviser
En god lege tenker på at hver 20 pasient eller 5% av pasientene som kommer inn på legekontoret har en alvorlig sykdom En av de mest alvorlige feilene en lege kan gjøres er å overse sykdommer som lar seg enkelt behandle men som kan få alvorlige følger om den ikke blir behandlet En god lege evaluere tiltakene og bruker nye medisiner om de første ikke virker En bør etter relativ kort tid i skolen som i medisinen føle at en er på rett kurs etter riktig medisin

8 Tidlig og riktig innsatts er viktig
Jo tidligere jo lettere å hjelpe Riktig innsats i første eller andre klasse gir 80% sansynlighet for å opparbeide normale leseferdigheter Riktig innsats i 3 klasse er det 50% sannsynlighet for å opparbeide normale leseferdigheter Riktige innsats i 5 klasse eller senere 10-15% sannsynlighet for å utvikle normale leseferdighet I Finland tidlig innsatts i Norge sen innsatts I Norge har en av fire 9 klassinger funksjonelle lesevansker I Finland en av klassinger funksjonelle lesevansker

9 Følgende av sen og mangelfull innsatts
God leseropplæring er en forutsetning for all annen læring og en forutsetning for å kunne fungere godt i informasjonssamfunnet 40% av de arbeidsløse har funksjonelle lesevansker 50% av de trygde har funksjonelle lesevansker Det er en stor sammenheng mellom lesevansker og helseproblemer En lektor har i snitt 12 år lengre levealder en trygdet utenfor arbeidslivet

10 Betydningen av motivasjon
Hva er motivasjon ? Hva er grunnen til at skoleflinke elever er mer motiverte

11 Hva er motivasjon Motivasjon = Tro X drøm Hvorfor er drømmer viktige:
Historien om Yale Historien om en Ventilator Hvordan drømmer en: Å drømme handler om å innrede et kjøkken Det handler om å gripe dagen/ laban øvelsen Det handler om årets lidenskap Det handler om livsopplevelser og livsferdigheter

12 Kunsten å se elevers drømmer
På seg selv kjenner en ingen andre: I løpet av de årene jeg gikk på skolen var det ingen lære som lurte på hva jeg drømte om Læreren tok det for gitt at jeg drømte om å bli brøytebilsjåfør noe jeg i virkeligheten hatet like mye som det å gå på skolen. Hva har en god lærer og en god forfører til felles?

13 Hvordan motiverer en elev som hater skolen
Hva sier dere til en elev som gjør det virkelig dårlig på skolen og du som lærer ser at det kommer til å gå virkelig galt om eleven ikke prioriter skolearbeidet? Den beste intensjon er ikke alltid den beste motivasjon Dyslektikerens drømmeskole, svømming og tango Ny metode kan skape ny tro

14 Hvorfor er tro viktig Overbevisninger og sannheter er det samme
Du kan tro du kan og du kan tro du ikke kan og i begge tilfeller har du like rett jfr Henry Ford Vi innretter våre tanker og våre handlinger etter det vi tror på jfr Læren om den selvoppfyllende spådom Hvem er det som er så dum at enn legger ned en betydelig innsatts når en er overbevist om å mislykkes

15 Når eleven er i ferd med å miste troen på å klare det
Hva sier du som lærer: Når en dyslektiker har lest mer enn hele klassen til sammen og kommer til deg fordi han tror han kommer til å stryke? Jakten på verdige samtalepartnere Historien om elektriker læreren Historien om forskningen

16 Metode Vi har forskjellige lærningsforutsetninger:
Alle veier fører til Roma men alle veier fører ikke frem for alle. Lære av de beste: Guro på Business class Espen over Alpene Gode og riktige metoder kompenser for lesevansker 10 år på 5 år Tømmerhoggere og Andens Forskjellen mellom generell og spesialpedagogikk

17 Den perfekte skoledag de viktige læringsindigrensene
Læring og industriproduksjon er to vidt forskjellige ting en time er ikke en time Kunsten er å identifisere de viktige virkestoffende Læringens virkestoffer: Drømmevnen Oversikt detaljer oversikt Spør og anvend det du har lært Ferdighetsutvikling og kunnskap Repetisjon Planlegging og tidsstyring

18 Oversikt detaljer oversikt
Hvordan lærer en i praksis I praksis Lærer en fra detaljer til oversikt Selv jusstudenter glemmer hva de kan og bruker mye tid på å pugge at en avtale skal holdes Effektiv læring Oversikt detaljer anvendelse All effektiv læring bygger på noe en kan fra før av Ca 20% av det som står i en lærerbok er viktig, mangler du oversikten er det vanskelig å vite hva en skal se etter Historien om biblioteket og Roma

19 Å spørre er å tenke Hva er forskjellen mellom Roma og Seterstallen:
I Romerriket bygget en 10 etg blokker over 2000 år før vi flyttet ut av våre årestuer. Den viktigste forskjellen mellom Romerrikets utvikling og vår egen var Romernes evne til stille spørsmål Å lære uten å tenke er bortkastet arbeide. Det er det samme som å lære uten å stille spørsmål

20 Anvend det du kan Hvordan forbredder du deg til eksamen:
En del tror de blir spurt i hvor mange sider de har lest En del tror de blir spurt i hvor mange timer de har lest Noen få ved de blir spurt om å anvende det de har lært Hvorfor er det viktig å anvende Det er reelle eksamens og yrke forbredelser En husker 10% av det en leser En husker 15% av det vi hører En husker 80% av det en gjør Det å skrive er det nærmeste enn kommer anvendelse i teoretiske fag Det er vanskelig å tenke store tanker uten å skrive

21 Å skrive er å danse Det å skrive har mye til felles med det
å danse, for en som ikke kan danse Beveg foten riktig Bevege hendene riktig Holde takten Ha en riktig holdning Det slappe av Prøv og fokuser på alt dette samtidig å se hvor god danser du blir

22 Hvordan ser en skriveprosess ut for en dyslektiker
Det er skj, kj sj lyder Det er stumme bokstaver Det er dobbelt konsonanter Det er komma regler Det er preposisjoner Det er grammatikk Det er disponeringer Å du skal i tilegg ha noe fornuftig å si Det er ikke rart at hjernen går varm

23 Hvordan ser en stil til en 15 åring dyslektiker ut
Det er en del skrivefeil Det er en del feil grammatikk Men det er vanskelig å se hva han mener Fra 3,5 til 1,8 Mine visdomsord Det går en grense for hvor lenge en skal terpe på skrivefeil Det er viktigere å kunne utrykke seg godt skriftlig Lær av de beste til å utrykke seg dvs Dagsrevyen

24 B gjengen Skive og mestringskurs for dyslektikere:
Skriv hjernekart av dagsrevyen eller dagsnytt 18 Første øvelse er å få meg seg det viktige Andre øvelse er å systematisere informasjonen Trede øvelse er å sette det i riktig rekkefølge Fjerde øvelse er å begynne med sokratisk metode

25 Tid til utvikling – 10 år på 5 år
Viktig og haster: Det brenner på dass Det handler om å henge med Det er eksamen og deadline Viktig og ikke haster: Det er utvikling Det er forebygging Det er den lille forskjellen som utgjør den store forskjellen haster/ ikke viktig: Det er feilprioriteringer Det er å bruke mye tid på ting som gir liten effekt Ikke haster/ ikke viktig: Det er innhenting av tapt tid Det er tid til ferdighetsutvikling Det er de 15 min om dagen som utgjør den store forskjellen

26 Tid til kunnskap og utvikling
Det er viktig å følge med Dyslektikere er ikke dumme selv om de sliter med å lese En ville ikke senket nivået for blinde Det finnes gode hjelpemidler som fks lydbøker Tid til ferdighets utvikling Det er ta igjen kunnskap Det er det som skal gjøre dyslektikeren konkurransedyktig Alle metoder virker ikke for alle Gode metoder føler en rimelig raskt at en er på rett spor Evaluer derfor effekten av tiltakene løpende


Laste ned ppt "Dysleksi foredrag i Halden : ved Espen Schønfeldt"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google