Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Profesjonsutdanningenes utvikling i UH-sektoren sett fra universitetene Innlegg på UHRs jubileumsseminar 10. november 2008 Per Ramberg Leder for Program.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Profesjonsutdanningenes utvikling i UH-sektoren sett fra universitetene Innlegg på UHRs jubileumsseminar 10. november 2008 Per Ramberg Leder for Program."— Utskrift av presentasjonen:

1 Profesjonsutdanningenes utvikling i UH-sektoren sett fra universitetene Innlegg på UHRs jubileumsseminar 10. november 2008 Per Ramberg Leder for Program for lærerutdanning (PLU), NTNU

2 Internasjonalisering av utdanningen EU og OECD som pådrivere: EU og OECD som pådrivere: Forpliktende partnerskap mellom utdanningsinstitusjon og praksisfeltForpliktende partnerskap mellom utdanningsinstitusjon og praksisfelt Grunn-, etter- og videreutdanning må settes i et systemGrunn-, etter- og videreutdanning må settes i et system Utdanningsinstitusjonenes- og studentenes FOU-kompetanse må styrkesUtdanningsinstitusjonenes- og studentenes FOU-kompetanse må styrkes

3 Partnerskapsmodeller i England På 1980-tallet framkom sterk kritikk av engelsk lærerutdanning På 1980-tallet framkom sterk kritikk av engelsk lærerutdanning Mester-lære modell Mester-lære modell Utvikling av partnerskapsmodeller på 1990-tallet Utvikling av partnerskapsmodeller på 1990-tallet 3 typer partnerskapssamarbeid: 3 typer partnerskapssamarbeid: Høgskole- eller universitetsstyrtHøgskole- eller universitetsstyrt SeparistpregetSeparistpreget SamarbeidspregetSamarbeidspreget

4 Samarbeidet partnerskapsmodell Lærerne i skolen og lærerutdanningsinstitusjonene samarbeider og samhandler om studieopplegget Lærerne i skolen og lærerutdanningsinstitusjonene samarbeider og samhandler om studieopplegget Lærerutdannere er ute på praksisskolene og lærere i skolen er på utdanningsinstitusjonen for å samarbeide om og delta i faglig virksomhet Lærerutdannere er ute på praksisskolene og lærere i skolen er på utdanningsinstitusjonen for å samarbeide om og delta i faglig virksomhet Skolen og lærerutdanningsinstitusjonen anerkjenner hverandres faglige legitimitet i deres bidrag til lærerutdanningen Skolen og lærerutdanningsinstitusjonen anerkjenner hverandres faglige legitimitet i deres bidrag til lærerutdanningen

5 Trender i europeisk lærerutdanning Harmonisering Harmonisering Akademisering Akademisering Spesialisering Spesialisering “Realistisk lærerutdanning” “Realistisk lærerutdanning”

6 Harmonisering Ulike lærerutdanningssystem i ulike land Ulike lærerutdanningssystem i ulike land Norge: Norge: Integrert lærerutdanning ved høgskoleneIntegrert lærerutdanning ved høgskolene Faglærerutdanning som påbygningsmodell ved universiteteneFaglærerutdanning som påbygningsmodell ved universitetene Fra 2003: 5-årig integrert lærerutdanning ved universitetene; mer spesialisering i forhold til fag ved høgskoleneFra 2003: 5-årig integrert lærerutdanning ved universitetene; mer spesialisering i forhold til fag ved høgskolene

7 Akademisering Lang seminartradisjon: Lang seminartradisjon: vekt på det sosiale miljøetvekt på det sosiale miljøet vekt på å utvikle studentenes danningvekt på å utvikle studentenes danning utdanningen tar i stor grad ansvar for den studerendeutdanningen tar i stor grad ansvar for den studerende studenten ledes gjennom utdanningen studenten ledes gjennom utdanningen hvis studenten ikke begår fatale feil, ender det med vitnemålhvis studenten ikke begår fatale feil, ender det med vitnemålKonsekvenser: Svake krav og forventninger til de studerende Svake krav og forventninger til de studerende Svekker utvikling av forskningsbasert utdanning Svekker utvikling av forskningsbasert utdanning

8 Akademisering Det finske eksempelet - BRUDD Det finske eksempelet - BRUDD Universitetene får en viktigere rolle som lærerutdanningsinstitusjon Universitetene får en viktigere rolle som lærerutdanningsinstitusjon Integrert 5-årig lærerutdanning ved universitetene i Norge fra 2003 Integrert 5-årig lærerutdanning ved universitetene i Norge fra 2003 Forskerskole(r) for lærerutdanning i 2009 Forskerskole(r) for lærerutdanning i 2009 FOU – kompetanse blant lærerutdannere skal styrkes FOU – kompetanse blant lærerutdannere skal styrkes FOU for lærerstudenter skal være obligatorisk FOU for lærerstudenter skal være obligatorisk Mastergrad som hovedmodell for lærere Mastergrad som hovedmodell for lærere

9 Spesialisering Fag / fagområde: Fag / fagområde: Ettfagslæreren i flere landEttfagslæreren i flere land Kompetanse i ett fagområdeKompetanse i ett fagområde Nivå: Nivå: Barnetrinn: ”tidlig innsats”Barnetrinn: ”tidlig innsats” Ungdomstrinn og videregående skoleUngdomstrinn og videregående skole

10 “Realistisk lærerutdanning” Mester – lærling modell Mester – lærling modell Oversettelsesmodell Oversettelsesmodell ”Realistisk” lærerutdanning ”Realistisk” lærerutdanning

11 Utfordringer Utfordring 1: Hvordan skal en makte å tilby en bred vifte av fag på masternivå ved 31 lærerutdanningsinstitusjoner? Utfordring 2: Hvordan skal en makte et samspill og god balanse mellom det disiplinorienterte og det profesjonsorienterte? Utfordring 3: Hvordan skal en sikre en god samhandling mellom utdanningens praksisarena og teoriarena som fremmer utvikling på begge arenaer? Utfordring 4: Hva skal ligge i grunnutdanningen, og hva skal ligge i videreutdanningen? Utfordring 5: Hvordan skal en sikre at FOU-arbeidet er relevant i forhold til utdanningens målsettinger, og at alle studenter involveres i denne type arbeid?


Laste ned ppt "Profesjonsutdanningenes utvikling i UH-sektoren sett fra universitetene Innlegg på UHRs jubileumsseminar 10. november 2008 Per Ramberg Leder for Program."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google