Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ARBEIDSLIVSKRIMINALITET Hva inneholder den overordnede risikoanalysen for byggherrer og bedrifter i bygg & anleggsbransjen?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ARBEIDSLIVSKRIMINALITET Hva inneholder den overordnede risikoanalysen for byggherrer og bedrifter i bygg & anleggsbransjen?"— Utskrift av presentasjonen:

1 ARBEIDSLIVSKRIMINALITET Hva inneholder den overordnede risikoanalysen for byggherrer og bedrifter i bygg & anleggsbransjen?

2 RISIKOBILDET Arbeidslivskriminalitet krever nye tiltak

3 RISIKOBILDET Dette er de nye tiltakene fra myndighetene

4 DINE BESKYTTELSESTILTAK Hvordan beskytte bedriften mot risiko? HVA ER ARBEIDSLIVSKRIMINALITET? Arbeidslivskriminalitet er en betegnelse på forskjellige former for kriminalitet som bl.a. oppstår i bygg og anlegg. Politiet definerer dette som en fellesbetegnelse for tvangsarbeid, sosial dumping, bruk av ulovlig arbeidskraft, svart omsetning, svart arbeid, fiktiv fakturering, hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger og kamuflering av straffbare handlinger. Formål Det skal foretas en overordnet risikovurdering av bedriften med særskilt fokus på arbeidslivskriminalitet. Risikovurderingen har som formål å gi bedriften en viss forsikring mot de ulike utfordringer som oppstår. Samtidig får ledelsen et grunnlag for å bedømme hvor godt bedriften er beskyttet. Forutsetninger Risikovurderingen er en overordnet analyse. Gjennomgangen kan derfor ikke anses å være noen fullstendig analyse av hvordan bedriften er beskyttet mot arbeidslivskriminalitet, men heller som en innledende analyse for å kartlegge bedriftens status på området. BDOs gjennomgang Analysen foretas av BDO og er utviklet av personer med kompetanse innen forebygging av økonomisk kriminalitet, compliance, gransking, juss, revisjon og regnskap. BDO har foretatt et utvalg av særskilte områder knyttet til de aktuelle risikoene. Analysen foretas med bakgrunn i informasjon som er gitt av representanter for bedriften. Etter en kartlegging sammen med bedriftens ledelse, foretar BDO en gjennomgang og analyse av relevante dokumenter, rutiner, mv. som BDO har fått tilgang til. Analysearbeidet foretas i samarbeid med spesialister innen forebygging av økonomisk kriminalitet ved BDOs granskingsenhet. Dette er personer som har god innsikt i hvordan arbeidslivskriminalitet foregår og hvilke kontrolltiltak myndighetene forventer at bedriftene selv har iverksatt for å unngå involvering i slike forhold. Dette er hovedelementene i BDOs overordnede risikoanalyse I.Styrets involvering II.Ledelsens involvering og gjennomføring av tiltak III.Etiske regler i bedriften IV.Prinsipper, prosedyrer og prosesser som beskytter mot arbeidslivskriminalitet V.Gjennomgang av risikovurderinger som bedriften eventuelt har gjennomført VI.Bedriftens kunnskap og kontroll med underleverandører og samarbeidspartnere VII.Opplæring og kommunikasjon til ansatte om tiltak for å beskytte bedriften mot arbeidslivskriminalitet

5 RESULTATET Beskrivelse av observasjoner og eventuelle anbefalinger Rapport Risikoanalysen avsluttes med en rapport som presenteres i møte med bedriftens ledelse (se eksempel i fig.). Denne skal inneholde beskrivelse av de observasjoner som er gjort med bakgrunn i møte med ledelsen og tilgang til dokumentasjon som ledelsen har gitt BDO. Ved overleveringen vil BDO også gi uttrykk for eventuelle overordnede anbefalinger om eventuelle forbedringstiltak.

6 BDO Risikoanalysen leveres av Norges ledende spesialistmiljø RISIKOSTYRING OG INTERNKONTROLL COMPLIANCE OG GRANSKINGS- TJENESTER IT-REVISJON SIKKERHETS- TJENESTER RISK ADVISORY SERVICES

7 BDO En komplett tjenestetilbyder Regnskap og årsoppgjør Lønn Budsjett og likviditetsstyring Drift og effektivisering av økonomifunksjonen Selskapsetableringer, fusjoner/fisjoner og kapitalendringer Styrearbeide Management for hire Selskaps og konsernbeskatning Selskapsrett Merverdiavgift Transaksjonsrådgivning Internprising og annen grenseoverskridende transaksjoner Prosedyre Virksomhetsstyring og økonomisk analyse Risikostyring og internkontroll Gransking Internrevisjon Organisasjonsutvikling og operasjonell effektivitet Finansielle tjenester Revisjon Andre attestasjonstjenester Risikostyring og internkontroll IT-Revisjon IFRS/Børs REVISJON RÅDGIVNING FORETAKS- SERVICE SKATT & AVGIFT

8 BDO Lokalt og internasjonalt BDO Norge BDO International 56 000 56 000 ansatte globalt 1 200+ Over 1 100 kontorer 144 Tilstede i 144 land 1250 Over 1250 ansatte 67 67 kontorer over hele landet 1,3 Over 1,3 milliard NOK i omsetning

9 BDO AS KONTAKTPERSON: Erling Grimstad Tlf: 970 90 100 E-post: integrity@bdo.nointegrity@bdo.no


Laste ned ppt "ARBEIDSLIVSKRIMINALITET Hva inneholder den overordnede risikoanalysen for byggherrer og bedrifter i bygg & anleggsbransjen?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google