Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Medlemsmøte DF-02 Lørdag 10. november 2007 Clarion Royal Christiania Hotell Utviklingsprogram for klubbene i 2. divisjon menn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Medlemsmøte DF-02 Lørdag 10. november 2007 Clarion Royal Christiania Hotell Utviklingsprogram for klubbene i 2. divisjon menn."— Utskrift av presentasjonen:

1 Medlemsmøte DF-02 Lørdag 10. november 2007 Clarion Royal Christiania Hotell Utviklingsprogram for klubbene i 2. divisjon menn

2 NFF og DF-02 igangsatte høsten 2006 arbeidet med å utvikle et utviklingsprogram for klubbene i 2. divisjon menn.NFF og DF-02 igangsatte høsten 2006 arbeidet med å utvikle et utviklingsprogram for klubbene i 2. divisjon menn. Styringsgruppa består av:Styringsgruppa består av: –Bergfinn Meling, Forbundsstyret –Kolbjørn Pettersen, DF-02 –Erik Revdal, DF-02 –Torleif Josefsen, fotballkretsene –Stig Nergård, fotballkretsene

3 Utviklingsprogram for klubbene i 2. divisjon menn Målet med utviklingsprogrammet er å: Styrke klubbene innenfor viktige områderStyrke klubbene innenfor viktige områder Vitalisere 2. divisjon som en viktig arena for spillerutvikling.Vitalisere 2. divisjon som en viktig arena for spillerutvikling. Utvikle klubborganisasjonen i forhold til de kravene som er på dette nivået.Utvikle klubborganisasjonen i forhold til de kravene som er på dette nivået. Skape større interesse for fotballen på dette nivået.Skape større interesse for fotballen på dette nivået.

4 Utviklingsprogram for klubbene i 2. divisjon menn Områdene i utviklingsprogrammet:Områdene i utviklingsprogrammet: –Tillitsvalgte og administrativt personell –Sportslig utvikling –Økonomisk rapportering og sammenstilling –Infrastruktur –Lov og reglement Utviklingsprogrammet inneholder planer og strategier for oppfølging innenfor de fem definerte områdeneUtviklingsprogrammet inneholder planer og strategier for oppfølging innenfor de fem definerte områdene Innholdet skal stimulere klubbene til videre utvikling.Innholdet skal stimulere klubbene til videre utvikling.

5 Utviklingsprogram for klubbene i 2. divisjon menn Programmet beskriver rammer og stiller krav til klubbene innenfor de 5 områdene Programmet skal tjene som et utviklingsverktøy Programmet skal være et godt bidrag til positiv utvikling i klubben

6 Kartlegging 2007 Budsjett for laget – snitt på ca. 3 millioner 350 spillere på proffkontrakt – 550 på amatørkontrakt 22 klubber har daglig leder, i tillegg flere andre stillinger 47 kunstgressbaner, 60 gressbaner 1350 lag totalt 25 klubber har trenerkoordinator Lønn på spillerstall varierer mye

7 Tillitsvalgte og administrativt personell Hvordan sikre et godt samspill mellom tillitsvalgte og administrativt personell?Hvordan sikre et godt samspill mellom tillitsvalgte og administrativt personell? Hvordan bistå klubbene til å ha riktig fokus?Hvordan bistå klubbene til å ha riktig fokus? Hvilken kompetanse besitter klubben?Hvilken kompetanse besitter klubben? Omdømmebygging, hva betyr det?Omdømmebygging, hva betyr det?Tiltak: –Opplæringsprogram –Kartlegging –Samlinger for ulike grupperinger –Bistand innenfor flere områder

8 Sportslig utvikling Helhetstenkning (6-35 år) Mål – Krav - Tiltak (barn, ungdom og voksne) –Sportsplan Hva tilbyr klubben Hvordan jobber vi Hospitering Differensiering m.m Utviklingsstrategi Rekrutteringsstrategi Spillerutvikling Samarbeid med skole, toppklubb, breddeklubber

9 Økonomisk rapportering og sammenstilling Det stilles krav til økonomi og økonomisk styring –Det innebærer en betydelig økonomisk og finansiell grunnmur Noen satser kraftig! –Økende krav til å skaffe økonomiske midler (finansieringskilder) Uensartet finansiering

10 Økonomisk rapportering og sammenstilling Er det interessant å måle økonomi? –Dermed anskeuliggjøre for klubbene i 3 divisjon hva som kreves Mulighet for sammenlikning med Adeccoligaen Utfordringer: –Fleridrettslag –En del av et større fotballklubb med varierende antall lag –Samarbeidsavtale med AS –Investoravtale Øke forståelsen for klubbenes økonomiske situasjon Hjelpe klubbene med økonomiske forhold? Tilrettelegge for benchmarking

11 Økonomisk rapportering og sammenstilling Regnskapspakke økonomisk rapportering 2. divisjon –Er det interessant for klubbene? Egenkapital Likviditet Finansieringskilder Lønnskostnader Etc..

12 Infrastruktur Noen av kravene er absolutte Stor variasjon i kvalitet på anleggene –Viktigheten av å ha gode fasiliteter! NFF kom med forslag til regler for arenaer i 2006, når skal de bli obligatoriske? Hva ønsker klubbene?

13 Lov og reglement Øke bevisst knyttet til rammebetingelser som til enhver tid gjelder for deltakelse på dette nivået Målet er å: –Veilede –Ansvarliggjøre –Kontrollere Skal det kreves at alle deltar på NFFs lovseminar?

14 Fremdrift Utviklingsprogrammet sendes ut på høring. Frist for innsending av besvarelser fra klubbene settes til 20. desember. NFFs administrasjon sammenfatter innkommende svar fra klubbene, og legger disse frem for behandling i styringsgruppen. Etter behandling i styringsgruppen legges et revidert utviklingsprogram frem for klubbene i forbindelse med den årlige samlingen for klubbene på Thon Arena Hotell på Lillestrøm den 18. og 19. januar Styringsgruppen legger frem et endelig utviklingsprogram for 2 divisjon menn for behandling i Forbundsstyret i februar 2008


Laste ned ppt "Medlemsmøte DF-02 Lørdag 10. november 2007 Clarion Royal Christiania Hotell Utviklingsprogram for klubbene i 2. divisjon menn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google