Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Toppfotballseminaret 29.02 – 01.03.2008. BYGGES PÅ: NFFs HandlingsplanKlubblisensen for Toppserien.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Toppfotballseminaret 29.02 – 01.03.2008. BYGGES PÅ: NFFs HandlingsplanKlubblisensen for Toppserien."— Utskrift av presentasjonen:

1 Toppfotballseminaret 29.02 – 01.03.2008

2 BYGGES PÅ: NFFs HandlingsplanKlubblisensen for Toppserien

3 Utfordringer for klubb Klubbutviklingsprosjektet i 2006-2007 har vist at klubbene i Toppserien har utfordringer innenfor følgende områder: Økonomi – begrensede inntekter fra kommersielle avtaler og høye reisekostnaderØkonomi – begrensede inntekter fra kommersielle avtaler og høye reisekostnader Organisasjon – få ansatte, stort trykk på tillitsvalgte, for svake strukturer, lite dokumentasjonOrganisasjon – få ansatte, stort trykk på tillitsvalgte, for svake strukturer, lite dokumentasjon Oppmerksomhet – lite synlige i media, lave publikumstall, lav oppmerksomhet i nærmiljøetOppmerksomhet – lite synlige i media, lave publikumstall, lav oppmerksomhet i nærmiljøet Infrastruktur – lav standard, lite publikumsvennlige anleggInfrastruktur – lav standard, lite publikumsvennlige anlegg Sport – lav gjennomsnittsalder, for liten bredde i toppenSport – lav gjennomsnittsalder, for liten bredde i toppen

4 Hovedmål Topp: A-landslaget – ta medalje i OL 2008, EM 2009 og VM 2011A-landslaget – ta medalje i OL 2008, EM 2009 og VM 2011 Klubblag – vinne EuropacupenKlubblag – vinne EuropacupenBredde: Rekruttere, utvikle og beholde flere jentespillereRekruttere, utvikle og beholde flere jentespillere

5 Virkemiddel ”Jenteløftet” – er et tverrfaglig prosjekt innenfor seks ulike fagområder, hvor sportslig utvikling og organisasjonsutvikling står i et spesielt fokus”Jenteløftet” – er et tverrfaglig prosjekt innenfor seks ulike fagområder, hvor sportslig utvikling og organisasjonsutvikling står i et spesielt fokus ”Jenteløftet” skal forankres, gjennomføres og utvikles ute i klubbene – ikke sentralt”Jenteløftet” skal forankres, gjennomføres og utvikles ute i klubbene – ikke sentralt NFF og klubbene skal jobbe sammen om kompetanseheving og utvikling, der oppfølging av klubbene blir et nøkkelområde de kommende åreneNFF og klubbene skal jobbe sammen om kompetanseheving og utvikling, der oppfølging av klubbene blir et nøkkelområde de kommende årene Målet er å sikre en varig endring slik at en positiv utvikling for norsk kvinnefotball fortsetter også etter 2012, når prosjekt- perioden opphørerMålet er å sikre en varig endring slik at en positiv utvikling for norsk kvinnefotball fortsetter også etter 2012, når prosjekt- perioden opphører

6 NFF: Prosjektorganisering Ansvarlig sportslig utv. i klubb Klubb: Delprosjekt 1 Sportslig utvikling Fagansvarlig: Jarl Torske Prosjektleder Ansvarlig sportslig utvikling Ansvarlig organisasjonsutvikling Ansvarlig klubblisens/infrastruktur Ansvarlig arrangement/TV Ansvarlig markedsutvikling Ansvarlig informasjon / profil Prosjekt- gruppe Ledergruppa NFF Styret / daglig leder Delprosjekt 2 Organisasjons- utvikling Fagansvarlig: Heidi Støre Delprosjekt 3 Klubblisens/ infrastruktur Fagansvarlig: Rune Nordhaug Delprosjekt 4 Arrangement oppfølging/TV Fagansvarlig: Lars Stensby * Delprosjekt 5 Markeds- utvikling Fagansvarlig: Tom Sundby Delprosjekt 6 Informasjon /profil Fagansvarlig: Roger Solheim Anleggs- ansvarlig i klubb Arrangements- ansvarlig i klubb Markeds- ansvarlig i klubb Informasjons- /medieansv. i klubb

7 Delprosjekt Sport Målsetting Oppnå økt fokus på spillerutvikling og derigjennom utvikling av laget slik at Toppserien blir en god og tett kamparena. Helhetstenking skal ligge i bunn slik at spillere kan kombinere toppfotball med utdanning og arbeid, og muligheter til forlenget spillerkarriere. Dette betyr økt ressursbruk på sport, og videre kompetanseheving og styrking av det sportslige støtteapparatet i klubben.Oppnå økt fokus på spillerutvikling og derigjennom utvikling av laget slik at Toppserien blir en god og tett kamparena. Helhetstenking skal ligge i bunn slik at spillere kan kombinere toppfotball med utdanning og arbeid, og muligheter til forlenget spillerkarriere. Dette betyr økt ressursbruk på sport, og videre kompetanseheving og styrking av det sportslige støtteapparatet i klubben.

8 Delprosjekt Sport Strategi Optimalisere et kamptilbud gjennom hele året, slik at Toppserieklubbene og landslagene er best mulig forberedtOptimalisere et kamptilbud gjennom hele året, slik at Toppserieklubbene og landslagene er best mulig forberedt Etablere optimale treningsforhold gjennom hele åretEtablere optimale treningsforhold gjennom hele året Legge til rette slik at de beste spillerne kan satse optimalt og ha en lengre virketid som toppspillerLegge til rette slik at de beste spillerne kan satse optimalt og ha en lengre virketid som toppspiller Klubben skal minimum ha tre trenere rundt Toppserielaget - hovedtrener, assistenttrener og keepertrener. I tillegg må klubben ha en spillerutvikler og en sportslig lederKlubben skal minimum ha tre trenere rundt Toppserielaget - hovedtrener, assistenttrener og keepertrener. I tillegg må klubben ha en spillerutvikler og en sportslig leder Toppserieklubbene skal ha en heltidsansatt trener og en spillerutvikler i 50 % stillingToppserieklubbene skal ha en heltidsansatt trener og en spillerutvikler i 50 % stilling

9 Delprosjekt Organisasjonsutvikling Målsetting Velfungerende og profesjonelt drevne klubber, bemannet i henhold til lisenskrav og egne funksjonsbeskrivelserVelfungerende og profesjonelt drevne klubber, bemannet i henhold til lisenskrav og egne funksjonsbeskrivelser 1/3 av midlene til klubb skal øremerkes heltidsansatt daglig leder1/3 av midlene til klubb skal øremerkes heltidsansatt daglig leder

10 Delprosjekt Organisasjonsutvikling Strategi Innretning av utviklingsarbeidet i klubb i tråd med retningslinjer i tidligere organisasjonsutviklingsprosjektInnretning av utviklingsarbeidet i klubb i tråd med retningslinjer i tidligere organisasjonsutviklingsprosjekt –Tydelig rolleavklaringer –Organisasjonsskisse basert på definerte funksjonsbehov –Definere ansvarsområder –Arbeidsinstrukser for samtlige verv –Full bemanning og av kompetente mennesker –Dokumentering av rutiner og retningslinjer for drift av klubb Motivere ledere og tillitsvalgte til å gjennomføre NFFs ulike kursMotivere ledere og tillitsvalgte til å gjennomføre NFFs ulike kurs Utvikle og gjennomføre et styreutviklingskursUtvikle og gjennomføre et styreutviklingskurs

11 Delprosjekt Klubblisens/infrastruktur Målsetting Klubblisensen er et viktig utviklingsverktøyKlubblisensen er et viktig utviklingsverktøy Klubblisensen skal blant annet sikre at toppklubbene:Klubblisensen skal blant annet sikre at toppklubbene: –Videreutvikler og prioriterer trening av og arbeidet med spillerne –Har nødvendig kompetanse i alle funksjoner –Har en organisasjon og sportslig struktur som er tilpasset klubbens egenart og behov –Forbedrer sitt økonomiske fundament og pålitelighet –Øker fokus på tilrettelegging av gode trenings- og kampfasiliteter Infrastruktur og utvikling av moderne stadionanlegg som ivaretar sportslige, publikums-, markeds- og mediemessige krav blir et prioritert arbeid i prosjektet.

12 Delprosjekt Klubblisens / infrastruktur Strategi Oppfølgingen av arbeidet med klubblisensen skal forbedres i alle klubbene for å oppnå videre utvikling av klubbOppfølgingen av arbeidet med klubblisensen skal forbedres i alle klubbene for å oppnå videre utvikling av klubb Prioritere arbeidet med å utvikle moderne stadionanleggPrioritere arbeidet med å utvikle moderne stadionanlegg –som igjen vil føre til større publikumsoppslutning –som igjen vil føre til mer TV/mediedekning –som igjen vil generere mer inntekter til klubbene –som igjen kan brukes på videre utvikling av klubben (den gode sirkel)

13 Toppfotballutvikling Stadion Sportslig utvikling Publikum Media Kommersiell utvikling

14 Delprosjekt Arrangement/TV Målsetting Ha ukentlige direkteoverførte TV-kamper og et eget fotballmagasin.Ha ukentlige direkteoverførte TV-kamper og et eget fotballmagasin. Ha over 100.000 tilskuere årlig på kampene i ToppserienHa over 100.000 tilskuere årlig på kampene i ToppserienStrategi Utvikle en profilerings- og mediestrategi for kvinnefotballenUtvikle en profilerings- og mediestrategi for kvinnefotballen Innføre kampdelegater i ToppserienInnføre kampdelegater i Toppserien Bygge opp profiler på alle nivåer i klubbBygge opp profiler på alle nivåer i klubb Videreutvikle klubbenes arrangementsmanualVidereutvikle klubbenes arrangementsmanual

15 Delprosjekt Markedsutvikling Målsetting Utvikle Toppserien til et av Norges ledende underholdningsproduktUtvikle Toppserien til et av Norges ledende underholdningsprodukt Inntektene i klubb skal i løpet av prosjektperioden ha økt med minimum 100 %Inntektene i klubb skal i løpet av prosjektperioden ha økt med minimum 100 % 1/3-del av midlene til klubb skal øremerkes en heltidsansatt markeds- og arrangementsansvarlig1/3-del av midlene til klubb skal øremerkes en heltidsansatt markeds- og arrangementsansvarlig

16 Delprosjekt Markedsutvikling Strategi Utvikle et profilkonseptet som inneholder følgende elementer:Utvikle et profilkonseptet som inneholder følgende elementer: –egen identitet –stor eksponering –solide og langsiktige partnere Klubbene må gi fra seg noen elementer – deler av draktreklame og arenareklame – for å realisere økonomien i prosjektetKlubbene må gi fra seg noen elementer – deler av draktreklame og arenareklame – for å realisere økonomien i prosjektet Det skal ligge igjen svært verdifulle markedselementer til klubb for utvikling av egen lokal økonomi via TV-produkt, eksponering og ny identitetDet skal ligge igjen svært verdifulle markedselementer til klubb for utvikling av egen lokal økonomi via TV-produkt, eksponering og ny identitet

17 Delprosjekt Informasjon/profil Målsetting Interessen for formidling av nyheter fra Toppserien skal økes gjennom profesjonelt arbeid med informasjonInteressen for formidling av nyheter fra Toppserien skal økes gjennom profesjonelt arbeid med informasjonStrategi Utvikle en egen kommunikasjonsstrategi og tiltaksplan for Toppserien, som underbygger målene for ”Jenteløftet”Utvikle en egen kommunikasjonsstrategi og tiltaksplan for Toppserien, som underbygger målene for ”Jenteløftet” Gjennomføre seminarer og møter for de informasjonsansvarlige i klubbene for å øke kompetansen, og spre gode erfaringerGjennomføre seminarer og møter for de informasjonsansvarlige i klubbene for å øke kompetansen, og spre gode erfaringer

18 Profilelementer

19

20

21

22

23 Intervjuvegg

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 Jenteløftet – økonomiske og avgiftsmessige aspekter

34 Grunnfinansiering Årlig 1 mill. kroner. Utbetales i 4 årlige rater etter faktura fra klubbene. Det foreslås følgende forfallsdato på klubbenes fakturering for 2008; 25 % av totalbeløp, forfall 05.01.08 (utbetalt som á konto-beløp) 25 % av totalbeløp, forfall 05.03.08 (utbetales som á konto-beløp) 25 % av totalbeløp, forfall 05.05.08 (faktura sendes fra klubbene) 25 % av totalbeløp, forfall 05.10.08 (faktura sendes fra klubbene) Forfallsdatoene vurderes på nytt det enkelte år. Grunnfinansieringen anses som både avgiftsfri og avgiftspliktig omsetning for klubbene. Basert på skjønn er fordelingen satt til 50 / 50 for 2008. En eventuell verdiøkning av Toppserieproduktet vil gi en annen fordeling i årene som kommer. Vurderes konkret fra år til år. Eget notat distribueres rundt dette.

35 Faktura fra klubbene vedr. grunnfinansiering - oppstilling Faktura med forfall 05.05.08; Andel avgiftspliktige ytelser i hht. avtale375.000 Andel omsetning utenfor avgiftsområdet375.000 - Mottatt A-konto -500.000 Sum faktura eksl. mva250.000 + mva av avgiftspliktige ytelser 93.750 Sum faktura med forfall 05.05.08343.750 Faktura med forfall 05.10.08; Andel avgiftspliktige ytelser i hht. avtale125.000 Andel omsetning utenfor avgiftsområdet125.000 Sum faktura eksl. mva250.000 + mva av avgiftspliktige ytelser 31.250 Sum faktura med forfall 05.10.08281.250

36 Tilskudd busstransport Beregnet beløp pr. klubb utbetales (ingen fakturering) som et tilskudd over to rater: –50 % 01.06.08 –50 % 01.11.08


Laste ned ppt "Toppfotballseminaret 29.02 – 01.03.2008. BYGGES PÅ: NFFs HandlingsplanKlubblisensen for Toppserien."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google