Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klubblisens v2.0 Kapittel 7 Personell og administrasjon Per-Mathias Høgmo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klubblisens v2.0 Kapittel 7 Personell og administrasjon Per-Mathias Høgmo."— Utskrift av presentasjonen:

1 Klubblisens v2.0 Kapittel 7 Personell og administrasjon Per-Mathias Høgmo

2 Bakgrunn •De siste årene har en fotballklubb på toppnivå blitt noe langt mer enn en tradisjonell idrettsklubb •økende grad krav til klubben på mange ulike områder fra: –medlemmer –spillere –tilhengere –Media –Samarbeidspartnere –Politikere –lokalsamfunn •Det er ikke et mål at alle klubber i Norge skal følge samme fremgangsmåte. Derfor må hver klubb selv finne en strategi som er i samsvar med egne forutsetninger og muligheter. Lisensen vil imidlertid sikre at utviklingen skjer innenfor en ramme og mot et mål som NFF mener vil tjene norsk fotball totalt sett

3 Målsetting •Formålene med kriteriene er å sikre at: –Klubben styres i henhold til klubbens egenart og behov. –Arbeidet i klubben utføres på en profesjonell måte. –Velutdannede, kvalifiserte og dyktige fagpersoner er tilgjengelige for klubben. –Spillerne på førstelaget og de andre lagene trenes av kvalifiserte trenere, –Spillerne har tilgang på kompetent medisinsk personell ved behov. •Kontinuitet i klubbens styre og administrasjon en av mange viktig forutsetninger for å oppnå forbedring og videreutvikling •Klubbene må fortsatt fokusere på å ivareta og motivere de frivillige som jobber i og rundt fotballen •For å utvikle fotballferdigheten, kunnskapene og holdningene til spillere i ulike aldre, er det nødvendig med utdannede og kvalifiserte trenere. Dette gjelder ikke bare for seniorspillere, men også for barne- og ungdomsspillere

4 P.01 Administrasjon (A) •Hver klubb må ha en administrasjon som bistår: –daglige leder –spillerne –klubbens valgte og oppnevnte organer –andre klubbmedarbeidere i administrative saker

5 P.02 Daglig leder (A) •Hver klubb skal ha en daglig leder som er ansvarlig for klubbens daglige drift •Klubben må skriftlig definere daglig leders oppgaver og myndighet, samt hvilken type signatur som er nødvendig for å representere klubben •Daglig leder kan enten være: –Alternativ 1: En person i klubbadministrasjonen –Alternativ 2: En tillitsvalgt

6 P.03 Økonomiansvarlig (A) •Hver klubb skal utnevne en person med relevant økonomiutdanning fra universitet eller høyskole, eventuelt minimum tre års relevant økonomisk bakgrunn og erfaring, som ansvarlig for klubbens økonomi •Økonomiansvarlig kan være: –Alternativ 1: En person i klubbadministrasjonen –Alternativ 2: En tillitsvalgt –Alternativ 3: En ekstern person/partner/selskap som har fått fullmakt av klubben til å gjennomføre de definerte oppgavene gjennom en skriftlig kontrakt.

7 P.04 Sikkerhetsansvarlig (A) •Hver klubb skal utnevne en sikkerhetsansvarlig med ansvar for klubbens kamparrangementer i henhold til NFFs gjeldende turneringsbestemmelser •Sikkerhetsansvarlig kan enten være: –Alternativ 1: En person i klubbadministrasjonen –Alternativ 2: En tillitsvalgt –Alternativ 3: En ekstern person som har fått fullmakt av klubben til å gjennomføre de definerte oppgavene gjennom en skriftlig kontrakt. •Vedkommende må minimum være tilgjengelig på klubbens hjemmekamper og bør ha solid erfaring fra forhold knyttet til kontroll av menneskemengder, sikkerhet på fotballstadioner, offentlig orden, billettering, kamporganisering osv. •NFF vil arrangere opplæringskurs og regelmessige møter med sikkerhetsansvarlig, minimum engang pr. år.

8 P.05 Medieansvarlig (A) •Hver klubb skal utpeke en medieansvarlig og skriftlig definere vedkommendes oppgaver og myndighet. •Den medieansvarlige skal være tilgjengelig for media under alle klubbens hjemmekamper. •Den medieansvarlige kan enten være en ansatt (heltid eller deltid) eller være en frivillig, men vedkommende bør ha minst ett års erfaring fra medierelaterte områder.

9 P.06 Lege (A) •Klubbens skal utnevne en lege som skal være klubbens medisinske ansvarlige •Legen skal være autorisert av norske helsemyndigheter, og samtidig også registrert hos NFF •Medisinsk ansvarlig i klubben står ansvarlig for at annet medisinsk personell også er autorisert av norske helsemyndigheter •Legens plikter omfatter, men er ikke begrenset til: –Ansvar for all medisinsk utredning og behandling av kontraktfestede førstelagsspillere –Ansvar for alt antidopingarbeid –Ansvar for at adekvat medisinsk personell er til stede både på trening og på kamper •Legen og det øvrige personellet i det medisinske teamet må være: –Alternativ 1: En ansatt –Alternativ 2: Engasjert av klubben gjennom en skriftlig kontrakt

10 P.07 Fysioterapeut (A) •Klubben skal engasjere minst en fysioterapeut •Skal i samråd med klubbens medisinske ansvarlige, skal ha ansvar for forebygging, rehabilitering og behandling av skader på kontraktfestet førstelagsspillere på treninger og på kamper •Fysioterapeuten skal være autorisert av norske helsemyndigheter og samtidig også være registrert hos NFF. •Fysioterapeuten må være: –Alternativ 1: En ansatt –Alternativ 2: Engasjert av klubben gjennom en skriftlig kontrakt

11 P.08 Hovedtrener førstelaget (A) •Hver klubb skal engasjere en hovedtrener med ansvar for førstelaget •0. divisjon: –Alternativ 1: Gyldig trener IV-kompetanse fra NFF (høyeste nasjonale trenerlisens) som tilsvarer UEFAs Pro-lisens eller annen tilsvarende, gyldig, utenlandsk trenerlisens som er godkjent av UEFA. –Alternativ 2: Allerede inneha trener III og være i gang med påkrevd trenerkurs i regi av NFF, slik at han/hun vil oppnå trenerdiplom som kreves under alternativ 1 ovenfor. –Alternativ 3: En “godkjenning av kompetanse” utstedt av NFF, dersom vedkommende allerede har minimum fem års praktisk erfaring som hovedtrener i en profesjonell klubb i ett av UEFAs medlemsland. •Utstedelse av “godkjenning av kompetanse” vil være forbudt fra og med UEFA- sesongen 2009/10, men tidligere ”godkjenning av kompetanse” vil fortsatt være gyldig.

12 P.08 Hovedtrener førstelaget (A) •1. divisjon: –Alternativ 1: Gyldig trener III-kompetanse fra NFF (nest høyeste nasjonale trenerlisens) som tilsvarer UEFAs A-lisens eller annen tilsvarende, gyldig, utenlandsk trenerlisens som er godkjent av UEFA. –Alternativ 2: Allerede inneha trener II og være i gang med påkrevd trenerkurs i regi av NFF, slik at han/hun vil oppnå trenerdiplom som kreves under alternativ 1 ovenfor. –Alternativ 3: En “godkjenning av kompetanse” utstedt av NFF, dersom vedkommende allerede har minimum fem års praktisk erfaring som hovedtrener i en profesjonell klubb i ett av UEFAs medlemsland. •Utstedelse av “godkjenning av kompetanse” vil være forbudt fra og med UEFA- sesongen 2009/10, men tidligere ”godkjenning av kompetanse” vil fortsatt være gyldig.

13 P.09 Spillerutvikler (A) •Hver klubb skal utnevne en spillerutvikler (ref s.01) •Spillerutvikleren må være engasjert i 100 % stilling i 0. divisjon og i minst 50 % i 1. divisjon. •Spillerutvikleren må: – Inneha gyldig trenerlisens på nest høyeste nivå (trener III-kompetanse) eller lignende (tilsvarer UEFAs A-lisens). –Allerede inneha trener II og være i gang med trenerkurs i regi av NFF, slik at han/hun vil oppnå trenerlises som på trener III-nivå. –Inneha “godkjent kompetanse” bekreftet av NFF, dersom spillerutvikleren har minst to års praktisk erfaring spillerutvikler for klubb i øverste eller 1.divisjons som er tilknyttet et UEFA- forbund. •Spillerutvikleren må også ha –deltatt på NFFs kurs i spillerutvikling –NFFs trenerkoordinator kurs –NFFs keepertrenerkurs (i tilfelle klubben ikke har egen keepertrener) •Spillerutvikleren kan samtidig med denne funksjonen også ha funksjon som ungdomstrener (jfr. P.10), eller Assistenttrener for førstelaget (Jfr. P.12)

14 P.10 Ungdomstrenere (A) •Klubben skal ha utpekt minst en ansvarlig trener til hvert av ungdomslagene som klubben er forpliktet til å ha (ref s.02) –Trener for U21 til U-17 lag skal minst ha trener III utdannelse –Trener for U-15 til U-11 lag skal minst ha trener II utdannelse –Trener for U-10 lag skal minst ha trener I utdannelse •Klubben må ha en egen trenerkoordinator som minst har trener-II kompetanse, og vedkommende må også ha deltatt på NFFs trenerkoordinatorkurs. •Klubbens andre ungdomstrenere skal delta på kursing som gis av klubbens spillerutvikler.

15 P.11 Sikkerhetsvakter/stadionverter (A) •Klubben er ansvarlig for at sikkerhetsansvarlig disponerer et tilstrekkelig antall sikkerhetsvakter/stadionverter, definert av det lokale politi i samarbeid med sikkerhetsansvarlig •Dette for at kamparrangementer kan avvikles på en trygg og forsvarlig måte i henhold til NFFs gjeldende turneringsbestemmelser. •Sikkerhetsvaktene/vertene kan: –skaffes til veie av stadioneier gjennom skriftlige kontrakter. –skaffes til veie av eksternt vaktselskap gjennom skriftlige kontrakter. –ansettes av klubben.

16 P.12 Assistenttrener for førstelaget (B) •Klubben har ansvar for å engasjere en assistenttrener som kan assistere hovedtrener når det gjelder fotballrelaterte spørsmål på førstelaget •0.divisjon: –Ha gyldig trener III-kompetanse fra NFF (nest høyeste, nasjonale trenerlisens) som tilsvarer UEFAs A-lisens eller annen tilsvarende, gyldig, utenlandsk trenerlisens som er godkjent av UEFA. –Allerede inneha trener II kurs og være i gang med påkrevd trenerkurs i regi av NFF, slik at han/hun vil oppnå trenerdiplom som kreves under a) ovenfor. Å kun være innskrevet på slikt kurs vil ikke si at kriteriet er oppfylt. –c) Inneha en “godkjenning av kompetanse” utstedt av NFF, dersom vedkommende allerede har minimum fem års praktisk erfaring som assistenttrener i en klubb i en av de to øverste divisjonene i ett av UEFAs medlemsland •1. divisjon –Ha gyldig trener II-kompetanse fra NFF (nest høyeste, nasjonale trenerlisens) som tilsvarer UEFAs A-lisens eller annen tilsvarende, gyldig, utenlandsk trenerlisens som er godkjent av UEFA. –Allerede inneha trener I kurs og være i gang med påkrevd trenerkurs i regi av NFF, slik at han/hun vil oppnå trenerdiplom som kreves under a) ovenfor. Å kun være innskrevet på slikt kurs vil ikke si at kriteriet er oppfylt.

17 P.13 Lov- og reglementsansvarlig (B) •Hver klubb skal utnevne en person skal være oppdatert på de til enhver tid gjeldende lover og regler gitt av FIFA, UEFA, NIF, NFF og eventuelt andre relevante organer/aktører •Lov- og reglementsansvarlig kan enten være: –Alternativ 1: En person i klubbadministrasjonen –Alternativ 2: En tillitsvalgt –Alternativ 3: En ekstern person som har fått fullmakt av klubben til å gjennomføre de definerte oppgavene gjennom en skriftlig kontrakt. •NFF har ansvar for at vedkommende innkalles til kurs/opplæring innenfor relevant regel-/lovverk, minimum en gang pr. år. Klubben har ansvar for at Lov- og reglementsansvarlige eller hans/hennes stedfortreder deltar på dette kurset/opplæringen.

18 P.14 Plikt til å informere om betydelige endringer (B) •Enhver hendelse som oppstår etter at lisenssøknad er sendt NFF, og som utgjør en betydelig endring sammenlignet med den informasjonen som er blitt sendt i henhold til kriteriene P.01 til P.12, må rapporteres til NFF ved lisensadministrasjonen på en etterviselig måte innen 7 dager etter at endringen har skjedd •Lisenssøkers oppfyllelse av dette punktet vil følges opp og legges til grunn ved vurdering av påfølgende års lisensbehandling.

19 P.15 Erstatningsplikt (B) •Dersom en funksjon definert i kriteriene P.01 til P.11 skulle bli ledig i løpet av lisenssesongen, forårsaket av årsaker lisenssøker ikke rår over (sykdom, ulykke osv.), må lisenssøker sikre at funksjonen erstattes av: –a) en person som innehar nødvendige kvalifikasjoner og oppfyller kriteriene (i et slikt tilfelle vil erstatning muligens være på ubestemt tid); – b) en person som ikke innehar nødvendige kvalifikasjoner og ikke oppfyller kriteriene (i et slikt tilfelle vil erstatningen kun være midlertidig og kan ikke vare lenger enn til slutten på lisenssesongen) •Dersom en funksjon definert i kriteriene P 01 til P 12 skulle bli ledig, og dette skyldes lisenssøker (for eksempel oppsigelse av hovedtrener), må lisenssøker sikre at funksjonen erstattes av: –en person som innehar nødvendige kvalifikasjoner og oppfyller kriteriene (i et slikt tilfelle vil erstatning kunne være på ubestemt tid); –Erstatningen må rapporteres til det nasjonale forbundet innen 7 virkedager etter at den er gjort.

20 P.16 Hovedtrener (C) •Fra og med UEFA-sesongen 2010/11 må fotballtrenere i alle toppdivisjonsklubber i UEFAs medlemsland inneha et “UEFA pro lisens” eller en tilsvarende nasjonal lisens. Se også P.08. P.17 IT-ansvarlig (C) •Klubbene forventes å ha en profesjonell og oppdatert administrasjon og skal derfor ha en person som er ansvarlig for utvikling og drift av klubbens IT- system, inklusive internett og eventuelt klubbens hjemmeside


Laste ned ppt "Klubblisens v2.0 Kapittel 7 Personell og administrasjon Per-Mathias Høgmo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google