Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forandre for å bevare YS' syn på OfTp Advokat Andreas Moen, Parat/YS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forandre for å bevare YS' syn på OfTp Advokat Andreas Moen, Parat/YS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forandre for å bevare YS' syn på OfTp Advokat Andreas Moen, Parat/YS

2 2 Dagens OfTP: – God pensjonsordning som blir dårligere – Hvorfor blir pensjonsordningen dårligere? Ny modell for OfTp? – Hvorfor gå i forhandlinger om ny modell? – Haster det? – Hva ønsker YS?

3 3 Hvorfor blir pensjonsordningen dårligere? Tre utfordringer i dagens bruttomodell Offentlig AFP Samordningsfordelene Levealdersjusteringen

4 4 Hvorfor blir pensjonsordningen dårligere? Offentlig AFP Verdien av OfTp er bla. knyttet til hvor mange som har behov for pensjon 62 - 67 Meget verdifullt for de som ikke kan jobbe Vilkår for uførepensjon/trygdeytelser strammes til Likevel…

5 5 Hvorfor blir pensjonsordningen dårligere? Offentlig AFP Antallet som går av med AFP er synkende Totalverdien av offentlig AFP dermed synkende Hvordan blir bildet for 60-, 70- og 80-kullene? Bør vi bry oss om arbeidslinja? Finnes det akseptable alternativer? (JA)

6 6

7 7

8 8 Hvorfor blir pensjonsordningen dårligere? Samordningsfordelene Samordningsfordelene er betydelige! Samordningsfordelene reduseres pga – Levealdersjustering har full effekt på bruttopensjonen – Risiko ved nye samordningsregler for de født 1954+ – Fiktivfordelen (år før 1992) forsvinner gradvis

9 Samordningsfordelenes verdi - KLP 2010/2011 Beregningene for alderspensjon basert på alderspensjonister i KLPs bestand født i 1940, 1941, 1942 og første halvår 1943 Basert på fullstendige og oppdaterte data fra NAV om faktisk folketrygd (grunnpensjon, tilleggspensjon og særtillegg) 9 Sum folketrygd og tjenestepensjon ved full opptjening

10 10

11 11 Hvorfor blir pensjonsordningen dårligere? Samordningsfordelene Mindre samordningsfordeler betyr: Lavere pensjon Redusert innbytteverdi i ny pensjonsordning Nye samordningsregler nødvendig fra 2016 Bedre forhandlingsposisjon før disse er vedtatt?

12 12 Hvorfor blir pensjonsordningen dårligere? Levealdersjustering Lovfestet og akseptert levealdersjustering – "Spiser" av bruttonivå på 73,5 % av sluttlønn – Verdien av garantien på 66 % t.o.m 1958 er begrenset – Har full effekt ved bruk av AFP – Kan bare motvirkes ved arbeid etter 67 år Totalverdien av OfTp synker i takt med levealdersjusteringen

13 13

14 14

15 Levealdersjustering Anslag på forholdstall (delingstall): 194319441945194619471948194919501951195219531954 621,3161,3201,3251,3301,3351,341 631,2531,2581,2621,2671,2721,2771,283 641,1901,1951,1991,2041,2081,2141,2201,225 651,1271,1321,1361,1411,1451,1511,1561,1621,168 661,0641,0681,0731,0781,0831,0881,0931,0991,1051,110 6711,0051,0101,0151,0201,0251,0301,0361,0421,0481,053 680,9420,9470,9520,9570,9630,9680,9730,9790,9850,9910,997 690,8840,8890,8950,9010,9060,9110,9170,9230,9280,9350,941 700,8270,8330,8380,8440,8500,8550,8610,8670,8730,8790,885 Alderspensjonen deles på forholdstallet

16 Forholdstall og delingstall Delingstall: Antall forventet leveår Anslag delingstall mai 2008: (SSB) 1983-kullets beregnede forholdstall ved 67 år er: 18,63 / 15,17 = 1,23 Eksempel – samme pensjonsrettigheter, forskjellig årgang: f. 1943 får kr. 300 000 i samlet pensjon fra fylte 67 år f. 1983 får kr. 243 902 i samlet pensjon fra fylte 67 år (kr. 300 000/1,23) Alder194319541958196319731983 6715,1716,3916,6317,0117,8118,63

17 Levealdersjustering – motvirke effekt -Når årskullet oppnår forhodldstall 1 ÅrskullFyller 67 år:Nødvendig pensjonsalder 1948201567 år og 6 måneder 1949201667 år og 7 måneder 1950201767 år og 8 måneder 1951201867 år og 9 måneder 1952201967 år og 10 måneder 1953202068 år …1983205070 år og 4 måneder

18 Fleksibilitet mot folketrygden Uttak ftrUttak tpAndel ftrAndel tpSum 67 år 52 %16,5 %68,5 % 67 år68 år52 %15,4 %67,4 % 67 år69 år52 %12,3 %64,3 % 67 år70 år52 %8,8 %60,8 % Ulikt uttak av fleksibel alderspensjon og Oftp: Årskull: 1949 Uttak av folketrygd fra 62-67 år og fortsatt arbeid etter å ha nådd forholdstall 1 - er en pensjonsfelle

19 Jobbe etter 67?Stat/kommune Fra: SPK kundesenter [mailto:kundesenter@spk.no] Sendt: [dato] 2014 07:44 Til: [NN] Emne: Alderspensjon Hei! Da du allerede har full opptjening i pensjonsordningen vil du ikke opptjene noe økt pensjon ved å fortsette i stilling etter fylte 67 år. Faktisk så vil det motsatte skje med din tjenestepensjon fra Statens pensjonskasse (SPK) hvis du fortsetter i stilling etter fylte 67 år, og dette vil du kunne lese mere om her: https://www.spk.no/Alderspensjon/jobbe-til-du-blir-70-ar/ Skulle du velge å stå i stilling til 67 år vil din pensjon fra SPK bli ca. 99000 brutto per år, ved å stå i stilling til 68 år 90000,- brutto per år og jobber du til 69 år er pensjonen redusert til 72000,- brutto per år. Skulle du velge å jobbe til 70 år vil pensjon fra SPK bli 52000,- brutto per år. Dette kan kompenseres ved at du venter med å ta ut alderspensjonen fra folketrygden (NAV) og tar ut denne fra samme dato (samtidig uttak) som SPK, da vil pensjonen fra NAV øke tilsvarende som vår pensjon reduseres. [navn], kundebehandler Kundesenteret telefon: 02775 Statens pensjonskasse, Pb. 5364 Majorstuen, 0304 Oslo sentralbord: 02775 www.spk.no

20 Jobbe etter 67?Stat/kommune Fra: [NN] f. september 1947 (66 år) Sendt: [dato] 2014 07:54 Til: [Tilitsvalgt] Emne: VS: Alderspensjon Husker at Parat hadde som «flaggsak» pensjon. Dette syntes jeg er en meget dårlig avtale organisasjonene har fått til – lønner seg ikke å arbeide etter fylte 67 år.

21 Jobbe etter 67+?Stat/kommune Årlig pensjon Total pensjon - fra SPK Lever til 82: Går av ved 67:kr. 99 000 x 15 = kr. 1 485 000 Går av ved 70kr. 52 000 x 12 = kr. 624 000 Differanse = kr. 861 000 Lever til 85 Går av ved 67:kr. 99 000 x 18 = kr. 1 782 000 Går av ved 70:kr. 52 000 x 15 = kr. 780 000 Differanse = kr. 1 002 000 Er pensjonsgevinsten ved å gå av ved 67 år i stedet for 70 forsvarlig?

22 22 Hvorfor blir pensjonsordningen dårligere? Levealdersjustering Dagens modell lite egnet for å motvirke levealdersjustering Totalverdien av dagens OfTp synker i takt med at yngre årskull jobber lengre – Lavere verdi av AFP – Dårlig/negativ å få uttelling bruttomodellen

23 23 Oppsummering: Dagens modell for OfTp vil bli mindre verdifull for yngre årskull pga. Utforming av AFP Samordningsfordelene svekkes Levealdersjusteringens effekt Forhandlingsposisjonen svekkes gradvis God timing nå

24 24 Alternativer til dagens modell for OfTp? «Påslagsmodell»? – Forutsatt høyt (nok) nivå på opptjeningen – Forutsetter akseptabelt minstenivå ved 62? – Romslig overgangsordning Nettomodell? – Kan være et alternativ – Ektefellepensjon og uførepensjon er nå nettomodeller

25 25


Laste ned ppt "Forandre for å bevare YS' syn på OfTp Advokat Andreas Moen, Parat/YS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google