Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bakgrunn for streiken ved de kommersielle sykehjemmene

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bakgrunn for streiken ved de kommersielle sykehjemmene"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bakgrunn for streiken ved de kommersielle sykehjemmene
Spesialrådgiver Steinar Fuglevaag

2 Dagens Næringsliv i dag

3 Hva dreier konflikten seg om?
Sykelønn Lønnsnivå Tillegg …. og pensjon!

4 Krav i tariffoppgjøret i NHO
2. Pensjon Det forutsettes at alle ansatte likebehandles i bedriftens avtaler med pensjonsleverandører vedrørende opptjeningsregler og pensjonsytelser.

5 Dagens situasjon Lov om pensjonsordning for sykepleiere gjelder for offentlig godkjente sykepleiere Alle øvrige ansatte er underlagt virksomhetenes til enhver tid gjeldende ordning

6 Pensjonsordningen for sykepleiere

7 Dagens tarifftekst for øvrige ansatte

8 Hva er kravet? Likebehandling av alle ansatte i samme virksomhet
Likebehanding av alle ansatte i samme bransje Sykepleierne har lovfestet ordning, basis må derfor være i denne

9 Hvorfor likebehandling?
Like regler for hva som er pensjonsgivende lønn, dvs. merarbeid og ekstravakter Lik kvalitet, dvs. med uføre- og etterlattepensjon Likeverdig forutsigbarhet for framtidig pensjonsnivå Livsvarig pensjon Like særaldersgrenser

10 Like regler for hva som er pensjons-givende lønn, dvs
Like regler for hva som er pensjons-givende lønn, dvs. merarbeid og ekstravakter I sykepleierordningen er ekstravakter med og øker deltidsprosent Bedre opptaksregler for vikarer/ midlertidige ansatte Ofte fastlønn, minus 1 G, som pensjonsgivende i innskuddsordninger Uklar håndtering av tilleggslønn

11 Likeverdige pensjonsordninger, inkludert uføre- og etterlattepensjon
37 % av innskuddsordninger har tilknyttet uføredekninger (tall fra FNO) Svært få har etterlattedekninger

12 Likeverdig forventet alderspensjonsnivå
Pensjon er sparing Et pensjonsnivå på om 2/3 av lønn er rimelig I innskuddsordninger spares det fra 2 % til 5 % I offentlige ordninger spares det 15 % til 20 % av lønn Lavere sparing gir lavere pensjon

13 Likeverdige opptakskrav
I innskuddsordninger er fastlønn minus 1 G (ca. kr ,-) pensjonsgivende I sykepleierordningen gir merarbeid/ ekstravakter pensjonsuttelling Helseerklæringer i private ordninger 20 % stilling i innskuddsordninger/ 168 t/kvartal i sykepleierordningen

14 Likeverdige særaldersgrenser
Sykepleiere har særaldersgrense 65 år Offentlig ansatte hjelpepleiere og helsefagarbeider har 65 år særaldersgrense Privatansatte har 70 års aldersgrense

15 Virke/HUK-området – avtalt offentlig tjenestepensjon for idèelle sykehjem

16 Historien fra en kommune i vest
Til 2002 – offentlig tjenestepensjon – ingen pensjon – 60 % ytelsespensjon – 66 % ytelsespensjon 2012 – fortsatt – 5 % innskudd

17 Konsekvenser av manglende likebehandling
Sykepleier Hjelpepleier 75 % stilling + ekstravakter Pensjonsgivende lønn kr ,- Oppfyller rett til alders- pensjon fra 62 år (85-års regel) Uføre- og etterlattepensjon 75 % stilling + ekstravakter Pensjonsgivende lønn kr ,- (75 % stilling minus 1 G)* Ikke særaldersgrense Usikkert om oppfyller rett til privat AFP Ikke krav til uføre- og etterlattepensjon *Lønn 100 % kr ,-

18 Likebehandling av pensjon
En sykepleier med 30 års opptjening, kan slutte med 66 % av lønn ved 62 år. En hjelpepleier ansatt i det offentlige med 30 års opptjening kan ta ut pensjon på 66 % fra 62 år. En hjelpepleier ansatt i de private kommersielle sykehjemmene, som har jobbet 30 år med en snittlønn på kr 350 000,- HAR IKKE RETT PÅ AFP ved 62 år* En ufaglært med lønn kr ,- i 25 år, vil ikke få AFP før ved 66 år* *Jfr. NAVs pensjonskalkulator

19 AFP i privat sektor – NAVs kalkulator hjelpepleier med kr 350 000,- i 30 år

20 AFP i privat sektor – NAVs kalkulator deltid/ufaglært, 25 års opptjening

21 Og så begynner regnekrigen…

22

23

24

25

26 Noen regnestykker om vi har tid….

27 Vilkår for privat AFP 7 av 9 siste år før fylte 62 år
Strenge krav til antall år i yrkeslivet og inntektsnivå Lengre opphold siste 9 år kan medføre tap av rett Ingen ”fripolise” ved avvikling/ konkurs eller oppsigelse av tariffavtalen Delvis uførhet kan medføre at rett bortfaller

28 Opprinnelig eksempel Stilisert eksempel på en person som ikke oppfyller AFP Sykdom/delvis uførhet Konkurranseutsatt etter 55 år Lengre permisjon/arbeidsledig Konkurs/avvikling/opphør av avtale Med disse forutsetningene er regnestykket på kr ,- greit Var tenkt som et ”snilt” eksempel, men omfatter selvsagt ikke alle ansatte

29 Men hva med NHOs påstand om AFP?
NHO sier at med AFP, er deres ordning like god La oss se om dette stemmer

30 Og vi prøver å regne for NHO, med disse forutsetninger:
Hjelpepleier 30 år i full stilling kr ,- i sluttlønn Enslig 70 % offentlig pensjon i Oslo kommune Obligatorisk tjenestepensjon, pluss AFP hos privat kommersiell aktør

31 Først må vi beregne levealder hos SSB

32 Så beregner vi sum pensjon i den offentlige ordningen
Pensjon fra 67 til 86 år: kr ,- x 19 år = kr ,- Forenklet beregning: Kr ,- x 70 % = ,-

33 Så beregner vi den private pensjonen
Pensjon fra 67 til 77 år: kr ,- x 10 år = kr ,- + Pensjon fra 77 til 86 år kr ,- x 9 år = kr ,- Sum pensjon = kr ,-

34 Pensjon 67 år til 77 år

35 Pensjon 77 år til 86 år

36 Hva er forskjell i pensjonsutbetalinger i løpet av pensjonisttilværelsen?
Sum offentlig pensjon: kr ,- Sum privat pensjon og AFP kr ,- Sum mindre pensjon: kr ,- Årlig tap: kr ,- i 19 år

37 Andre forhold Ikke tatt med samordningsfordeler
Regulering av pensjonen Selv med en 5 % innskudd, blir forskjellen ca kr ,- mindre i pensjon på pensjonisttilværelsen Dersom vi legger til grunn 47 år fra 20 til 67 år, blir forskjellen i en OTP rundt kr ,-

38 Andre forhold Ikke tatt med samordningsfordeler
Regulering av pensjonen Selv med en 5 % innskudd, blir forskjellen ca kr ,- mindre i pensjon på pensjonisttilværelsen Dersom vi legger til grunn 47 år fra 20 til 67 år, blir forskjellen i en OTP rundt kr ,-

39 Bare for å understreke hva vi snakker om, hva hadde skjedd dersom hun sluttet ved 62 år med AFP/tidligpensjon? Pensjon etter 85-års regel fra Oslo kommune Legger til grunn at hun oppfyller rett til privat AFP i det kommersielle sykehjemmet 100 % jobb fra 32 til 62 år

40 Først beregner vi sum pensjon i den offentlige ordningen etter 85-års regel
Pensjon fra 62 til 86 år: kr ,- x 24 år = kr ,- Forenklet beregning: Kr ,- x 70 % = ,-

41 Så beregner vi den private pensjonen
Pensjon fra 62 til 77 år: kr ,- x 15 år = kr ,- + Pensjon fra 77 til 86 år kr ,- x 9 år = kr ,- Sum pensjon kr ,-

42 Pensjon 62 til 77 år

43 Pensjon fra 77 år til 86 år

44 Hva er forskjell i pensjonsutbetalinger i løpet av pensjonisttilværelsen 62 til 86 år?
Sum offentlig pensjon: kr ,- Sum privat pensjon og AFP kr ,- Sum mindre pensjon: kr ,- Årlig tap: kr ,- i 24 år

45 Forskjellen ved uførhet
En sykepleier vil ha en uføredekning på minimum 66 % av lønn på uføretids-punktet I tillegg 10 % barnetillegg pr. barn Opptjening av alderspensjon til 65 år En hjelpepleier vil kun ha folketrygd Noen tilfeller videre opptjening av alderspensjon

46 Pensjon offentlig kontra privat pensjon ved uførhet
Offentlig pensjon Lønn kr ,-, Folketrygd kr ,- Tjenestepensjon kr ,- pr år Tillegg på ca. kr ,- pr barn under 18 år Opptjening alderspensjon Merarbeid/ekstravakter med i grunnlaget for pensjon Obligatorisk pensjon Lønn kr ,- Folketrygd kr ,- Beregninger i Sparebank1s pensjonskalkulator

47

48

49

50 Kort oppsummert - konsekvenser av manglende likebehandling
Hjelpepleier offentlig og privat ideell Hjelpepleier privat kommersiell 75 % stilling + 25 % ekstravakter Pensjonsgivende lønn kr ,- * Oppfyller rett til tjeneste- pensjon fra 62 år (85-års regel) Rett til AFP Uføre- og etterlattepensjon Livsvarig pensjon 75 % stilling + 25 % ekstravakter Pensjonsgivende lønn kr ,- (75 % stilling minus 1 G)* Ikke særaldersgrense Usikkert om oppfyller rett til privat AFP Ikke krav til uføre- og etterlattepensjon Ofte pensjon bare til 77 år *Lønn 100 % kr ,-

51 Vi skal ikke ha mer i pensjon enn andre,
bare likebehandling av alle i bransjen!


Laste ned ppt "Bakgrunn for streiken ved de kommersielle sykehjemmene"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google