Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VALGFORUM 2014. Tema Lovgrunnlag Fredrikstads situasjon valgdeltakelse og struktur Politiske avveininger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VALGFORUM 2014. Tema Lovgrunnlag Fredrikstads situasjon valgdeltakelse og struktur Politiske avveininger."— Utskrift av presentasjonen:

1 VALGFORUM 2014

2 Tema Lovgrunnlag Fredrikstads situasjon valgdeltakelse og struktur Politiske avveininger

3 Endring av valgkretser Lovgrunnlaget: Lov om folkeregistrering Forskrift om folkeregistrering Valgloven § 9-3

4 Valgloven § 9-3 inneholder regler om antall stemmesteder/valglokaler. Kommunestyret, eller valgstyret etter delegering, bestemmer hvor mange stemmekretser og dermed hvor mange valglokaler det skal være i kommunen. Dersom valgstyret ønsker å gjøre endringer i antall stemmekretser fra foregående valg, må slike vedtak gjøres innen 31. mars i valgåret. Dette følger av bestemmelsen i § 9-3 om at folkeregistermyndigheten skal orienteres om slike vedtak innen denne datoen.

5 Stemmekretser i Fredrikstad 26 stemmekretser –18 skoler – 3 forsamlingshus – 2 idrettshaller – 3 kommunale bygg, herunder Rådhuset

6 Stemmekretser i Fredrikstad Fredrikstad hadde ca. 57 000 stemmeberettigede i 2013 43 000 avga stemte, ca. 76 %. 19 000 forhåndsstemte, ca. 44% av de som stemte, hvorav 15 000 over internett.

7 Stemmekretser i Fredrikstad Stort sprik i størrelsene på kretsene: –Største krets: 4 396 –Minste krets: 561 –Gjennomsnitt: 2 223

8 Stemmekretser i Fredrikstad Bemanning: –Alle stemmestyrer, tre medlemmer. –Øvrige valgfunksjonærer var fra administrasjonen. (Stemmestyrer + funksjonærer = 272 personer.)

9 Endre stemmekretsene Valghåndboka: Når kommunestyret/valgstyret skal fastsette antallet valglokaler og hvor stemmegivningen skal foregå, må det legges avgjørende vekt på hensynet til velgerne. Valgmyndighetene bør bestrebe seg på å legge forholdene til rette slik at man kan unngå kø.

10 Endre stemmekretsene Politisk kontroversielt –Tilliten til dagens ordning er svært høy. –Sterke tradisjoner, særlig blant godt voksne. –Mobilitet er for noen en utfordring.

11 Endre stemmekretsene –Mange relativt små kretser. –Høy kostnad for den enkelte krets. –Elektronisk manntall gir praktiske fordeler – og utfordringer, krever mer robusthet / innvesteringer i valglokalene. –Forsøk med elektronisk forhånds - stemmegivning gir færre papirstemmer.

12 Endre stemmekretsene Hvilke kretser bør slåes sammen? Noen faktorer: –Antall stemmeberettigede i kretsen. –Avstand til neste krets. –Valglokalets egnethet. –Nett tilgang.

13 Tidslinje


Laste ned ppt "VALGFORUM 2014. Tema Lovgrunnlag Fredrikstads situasjon valgdeltakelse og struktur Politiske avveininger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google