Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Y valglov – presentasjon for valgstyret 11. August 2003 – Ola Stene Ny valglov – presentasjon for valgstyret 11. August 2003 – Ola Stene y valglov – presentasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Y valglov – presentasjon for valgstyret 11. August 2003 – Ola Stene Ny valglov – presentasjon for valgstyret 11. August 2003 – Ola Stene y valglov – presentasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 y valglov – presentasjon for valgstyret 11. August 2003 – Ola Stene Ny valglov – presentasjon for valgstyret 11. August 2003 – Ola Stene y valglov – presentasjon valgstyret 11. August 2003 N y valglov – presentasjon valgstyret 11. August 2003

2 y valglov – presentasjon for valgstyret 11. August 2003 – Ola Stene Ny valglov – presentasjon for valgstyret 11. August 2003 – Ola Stene zForenklinger zStørre mulighet for tilpassning til lokale forhold. zNye regler for endring av stemmesedler zUtgangpunktet for godkjent stemmegivning er nå enklere: yTilfredsstiller stemmegivningen visse krav, er den godkjent. yTidligere var det et utall av vilkår som kunne føre til vraking Hovedtrekk i ny valglov

3 y valglov – presentasjon for valgstyret 11. August 2003 – Ola Stene Ny valglov – presentasjon for valgstyret 11. August 2003 – Ola Stene Forhåndsstemming og valgkort zForhåndsstemmegivning er tilbakeført til kommunene.  Fra 10 juli utenriks.  Fra 11. august innenriks. zForhåndstemming i servicekontoret og ved institusjoner. Valgstyret bør vurdere lørdagsåpent zIkke lengre krav om valgkort, men fortsatt obligatorisk ved forhåndsstemming. (Det er bestilt valgkort for alle i Levanger) zAlle forhåndsstemmer må være kommet inn til valgstyret før lokalene stenger- velgerens ”ansvar”.

4 y valglov – presentasjon for valgstyret 11. August 2003 – Ola Stene Ny valglov – presentasjon for valgstyret 11. August 2003 – Ola Stene Endringer ang valgtinget zØkt fokus på tilgjengelighet for funksjonshemmede. zDet skal ikke lengre brukes stemmeseddelkonvolutt ved ordinær stemmegivning i valglokalet zVelgeren må ikke lengre krysses av i manntallet først.  Begge stemmeseddelens skal stemples før de legges i urnen(e) ved fylkes- og kommunevalget. zStemmelokalene skal stenge senest kl. 2000.

5 y valglov – presentasjon for valgstyret 11. August 2003 – Ola Stene Ny valglov – presentasjon for valgstyret 11. August 2003 – Ola Stene Om retting av stemmesedler zDet er ikke lenger mulig å stryke kandidater. zPartiene kan fortsatt gi stemmetillegg til kandidatene zVerdien av forhåndskumuleringen er redusert fra 100% til 25%. zVelgernes personstemme (kumulering) og ”slengere” gir fortsatt 100 %tillegg.

6 y valglov – presentasjon for valgstyret 11. August 2003 – Ola Stene Ny valglov – presentasjon for valgstyret 11. August 2003 – Ola Stene zTilrettelegger stemmeavlukke med Stemmeseddelkasetter merket med blindskrift. zRullestolbrukere må kunne komme til alle stemmesedler i stemmeavlukket – og kunne foreta rettinger. zEventuelt eget (skjermet) bord med alle stemmesedler. zNødløsning – fullstendige sett med stemmesedler til utdeling, men en rullestolbruker må kunne foreta rettinger… Om tilrettelegging for funksjonshemmede

7 y valglov – presentasjon for valgstyret 11. August 2003 – Ola Stene Ny valglov – presentasjon for valgstyret 11. August 2003 – Ola Stene Organisering av valglokalet. Alternativ 1 – Avkryssing først. 1.Først blir velgeren avkrysses i manntallet. 2.Velgeren vises deretter til stemmeavlukket. 3.Etter å ha kommet ut fra stemmeavlukket, går velgeren til urnebordet og får stemplet sine brettede stemmeseddeler. 4.Velgeren legger selv stemmesedlene i urnen(e). 5.Velgeren vises deretter ut.

8 y valglov – presentasjon for valgstyret 11. August 2003 – Ola Stene Ny valglov – presentasjon for valgstyret 11. August 2003 – Ola Stene Organisering av valglokalet. Alternativ 2: Stemmeavlukke først. 1.Velgeren vises til stemmeavlukkene først. 2.Etter å ha kommet ut fra stemmeavlukket, går velgeren til avkryssingbordet og blir avkrysset i manntallet. 3.Deretter får velgeren stemplet sine brettede stemmesedler. 4.Velgeren legger selv stemmesedlene i urnen(e). 5.Velgeren vises deretter ut.

9 y valglov – presentasjon for valgstyret 11. August 2003 – Ola Stene Ny valglov – presentasjon for valgstyret 11. August 2003 – Ola Stene ” Fremmede” stemmer / ikke i manntallet i kommunen Alle skal få avgi stemme. Følgende bruker stemmeseddel og legges i omslagskonvolutt: –Fremmede stemmer. –Ikke manntallsførte. –Velgere som allerede har forhåndsstemt.

10 y valglov – presentasjon for valgstyret 11. August 2003 – Ola Stene Ny valglov – presentasjon for valgstyret 11. August 2003 – Ola Stene Velgere som trenger hjelp ved stemmegivningen Krav om at det skal være enkelt å bli oppmerksom på at det er mulig å få hjelp. Stemmestyret må prøve å sikre seg at velgeren selv ønsker hjelp. Stemmestyret skal gjøre hjelper oppmerksom på at vedkommende har taushetsplikt om stemmegivningen.

11 y valglov – presentasjon for valgstyret 11. August 2003 – Ola Stene Ny valglov – presentasjon for valgstyret 11. August 2003 – Ola Stene Stemmegivning umiddelbart utenfor valglokalet Valglovens § 9-6. Stemmegivning utenfor valglokalet Er velgeren ikke i stand til å bevege seg inn i valglokalet, kan vedkommende avgi stemme til to stemmemottakere umiddelbart utenfor valglokalet. Valgforskriftens § 32 Stemmegivning umiddelbart utenfor valglokalet –Rutinen må være klargjort i forkant av stemmestyret. –Manntallet skal avkrysses før utlevering av stemmesedler. –To stemmemottakere tar med: Komplett sett med stemmesedler + blanke. Stempel. Urne. –Ubrukte stemmesedler skal IKKE tas med tilbake.

12 y valglov – presentasjon for valgstyret 11. August 2003 – Ola Stene Ny valglov – presentasjon for valgstyret 11. August 2003 – Ola Stene Materiell til stemmegivningen i valglokalet. zAvkryssingsmanntall i papir for vedkommende stemmekrets. zTrykte, hvite stemmesedler som er identiske med alle de valglistene som er godkjent i kommunen. zTrykte, blå stemmesedler som er identiske med alle de valglistene som er godkjent i fylket. zTrykte blanke, hvite og blå stemmesedler. (Merk at de blanke nå også må trykkes) zStempler for stempling av stemmesedler (minst 2 stempler) zKonvolutter/omslag til stemmegivninger utenfor lokalet etter § 9-6. zKonvolutter/omslag til stemmer etter § 9-5 fjerde ledd og valgforskriften § 31. zValgurner og stemmeavlukker. zSkrivesaker, innpakkings- og forseglingsmateriell. zMøtebok for stemmestyret. zValgloven og forskriften.

13 y valglov – presentasjon for valgstyret 11. August 2003 – Ola Stene Ny valglov – presentasjon for valgstyret 11. August 2003 – Ola Stene Transport av valgmateriell. Valglovens § 9-8. Oppbevaring og transport av valgmateriell Alt valgmateriell skal oppbevares og transporteres på betryggende måte Valgforskriftens § 34 Oppbevaring av valgmateriell. Forsegling. Transport Personer som transporterer valgmateriell, kan ikke ha forseglingsutstyr. En transport vil dermed kreve to biler.

14 y valglov – presentasjon for valgstyret 11. August 2003 – Ola Stene Ny valglov – presentasjon for valgstyret 11. August 2003 – Ola Stene Godkjenning av valget – klage. Kommunestyret godkjenner selv valget. Ikke lengre klagemuligheter til Stortinget. Feil som kan rettes opp, fører ikke til ugyldig valg. Feil som ikke kan rettes opp, og der det er trolig at det har hatt innvirkning på valget, fører til at valget kjennes ugyldig. Melding sendes i så fall departementet som påbyr nyvalg. Bestemmelsene om lovlighetskontroll, kl § 59, gjelder også for k-godkjenning av valget.


Laste ned ppt "Y valglov – presentasjon for valgstyret 11. August 2003 – Ola Stene Ny valglov – presentasjon for valgstyret 11. August 2003 – Ola Stene y valglov – presentasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google