Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Diverse orienteringer - utviklingsarbeid Quality Airport Hotel Gardermoen 14.- 15. februar 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Diverse orienteringer - utviklingsarbeid Quality Airport Hotel Gardermoen 14.- 15. februar 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Diverse orienteringer - utviklingsarbeid Quality Airport Hotel Gardermoen 14.- 15. februar 2011

2 Kommunal- og regionaldepartementet 2 Utviklingsarbeid i KRD - Orientering 1.Forsøk med elektronisk stemmegivning i 2011 2.Forsøk med elektronisk avkryssing i manntallet valgdagen 3.Kravene til universell utforming 4.Nytt valgutstyr – valgurne, valgavlukke, stemmesedler og skilt

3 Kommunal- og regionaldepartementet 3 Utfordringer •Ønske om sterkere statlig styring –Ens praktisering av regelverk –Ens løsninger •Økt bruk av datateknologi ved valg •Opprettholde den høye tilliten til valg •Dagens løsninger er ikke gode nok ut fra et demokratisk, kontroll- og sikkerhetsmessig perspektiv •Krever en annen organisering på sentralt nivå

4 Kommunal- og regionaldepartementet 4 Sentralt valgdatasystem •Ett felles system •Eid, forvaltet og driftet av statlig valgmyndighet •Moduler for administrasjon av valget, elektronisk stemmegivning, elektronisk avkryssing i manntall og elektronisk opptelling (skanning) •Testes av 10 kommuner og en fylkeskommune •Tar sikte på utrullering fra 2013, omfanget ikke bestemt •Avhengig av finansiering

5 Kommunal- og regionaldepartementet 5 Administrasjon av valget •Sikre korrekt valggjennomføring og valgoppgjør •Få full offentlig kontroll over valgprosessen •Bidra til å redusere kommunenes anskaffelseskostnader. •Få kontroll med og redusere fremtidige samlede vedlikeholdskostnader ved å kun vedlikeholde en løsning •Evaluering

6 Kommunal- og regionaldepartementet 6 E-stemmegivning •Øke tilgjengeligheten for utvalgte velgergrupper •Nye generasjoner velgere forventer elektroniske løsninger •Raskere og mer korrekt valgoppgjør •Reduserte kostnader på lang sikt •Muliggjøre direktedemokrati med lav kostnad (folkeavstemninger) •Evaluering

7 Kommunal- og regionaldepartementet 7 Elektronisk manntall •Kun på valgtinget •Tidligere erfaringer •Dagens situasjon •Evaluering

8 Kommunal- og regionaldepartementet 8 Forsøket – betydning for fylkesvalgstyrene •Ingen betydning for Østfold, Akershus, Oslo, Oppland, Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Sør- Trøndelag, Nord-Trøndelag og Troms •Ingen av fylkeskommunene eller kommuner i fylkene er med i forsøket

9 Kommunal- og regionaldepartementet 9 Forsøket – betydning for fylkesvalgstyrene (forts) •Forsøket får betydning for fylkestingsvalget i Vestfold, Hedmark, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Nordland og Finnmark •Årsak: Re, Tynset, Mandal, Sandnes, Radøy, Bremanger, Vefsn, Bodø og Hammerfest er med i forsøket – de har nytt statlig system, mens fylkene ikke har det •Betydning?

10 Kommunal- og regionaldepartementet 10 Forsøket – betydning for fylkesvalgstyrene (forts.) •Forsøket får betydning for fylkestingsvalget i Møre og Romsdal •Fylkeskommunen har et nytt statlig system, mens kommunene (unntatt Ålesund) ikke har det •Betydning?

11 Kommunal- og regionaldepartementet 11 Krav til universell utforming ”Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning og en spesiell utforming. ” (Miljøverndepartmentet2007)

12 Kommunal- og regionaldepartementet 12 Krav til universell utforming •Like muligheter til å delta ved valg •Mangfoldig befolkning, –Angår flere enn rullestolbrukere og svaksynte •Krever bevissthet og planlegging

13 Kommunal- og regionaldepartementet 13 Krav til universell utforming Valglovgivningen: •Valglokalene skal være lett tilgjengelige og alle velgere skal kunne ta seg inn uten hjelp •God tilgjengelighet inne i valglokalet •Blinde og svaksynte skal kunne avgi stemme uten å måtte be om hjelp •Velger kan be om hjelp fra en valgfunksjonær

14 Kommunal- og regionaldepartementet 14 Krav til universell utforming Ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov: •Pålegger en aktivitets- og rapporteringsplikt •Dette har betydning for valgmyndighetene ved tilrettelegging for stemmegivning

15 Kommunal- og regionaldepartementet 15 Krav til universell utforming Evalueringen av valget i 2009 viser: •Mange av landets kommuner har stort fokus på å legge til rette for at alle skal få •Ikke alle valglokaler er tilpasset alle velgergrupper

16 Kommunal- og regionaldepartementet 16 Krav til universell utforming Veileder om tilgjengelighet ved valg •Bidrar til økt kunnskap om tilgjengelighet til valglokaler •Hjelp i planlegging og gjennomføring av valg •Inneholder sjekklister: –Utforming av informasjons- materiell –Tilgjengelighet i valglokalet

17 Kommunal- og regionaldepartementet 17 Nytt valgutstyr •Statens designkonkurranse i 2008 – ”design og demokrati” •Vinnerløsning – Blanke ark •Testet i fire kommuner ved valget i 2009 •Universelt utformet!

18 Kommunal- og regionaldepartementet 18 Nytt valgutstyr •Videreutviklet på bakgrunn av tilbakemeldingene fra 2009 –Lavere vekt –Lettere å montere/demontere –Bedre funksjonalitet •Innspill fra valgmedarbeidere og brukerorganisasjoner

19 Kommunal- og regionaldepartementet 19 Valgavlukke •Kan brukes av alle •Fastmontert lys •Plass til 40 ulike valglister •Enkelt å montere •Tak kan kjøpes som tilleggsutstyr

20 Kommunal- og regionaldepartementet 20 Valgurne •Universelt utformet •Tømmes i bunn •Kan forsegles •Riksvåpen på fremsiden •Mappe for merking på baksiden •Håndtak som gjør den lett å bære

21 Kommunal- og regionaldepartementet 21 Skiltprogram Består av ulike elementer: •seil •ledeteip •roll-up •skiltholder til A3-plakater •funksjonærkort •duk

22 Kommunal- og regionaldepartementet 22 Maler, logo og grafisk profil •Maler kan lases ned og skrives ut på vanlig A3 papir. •Valglogo med riksvåpen kan lastes ned og brukes, husk regler for bruk! •Grafisk profil gjøres også tilgjengelig

23 Kommunal- og regionaldepartementet 23 Bestilling av utstyret •KRD har inngått rammeavtale som kommunene kan gjøre avrop på •Bestillingsportal som forvaltes av Valgforum •Åpner for bestilling onsdag 16. februar •Frist for bestilling er 10. mars

24 Kommunal- og regionaldepartementet 24


Laste ned ppt "1 Diverse orienteringer - utviklingsarbeid Quality Airport Hotel Gardermoen 14.- 15. februar 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google