Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon for Valgstyret/stemmestyreledere 22.08.05 – TWI/RMK Stortings- og Sametingsvalget 2005 - presentasjon for Valgstyret/stemmestyreledere 22.08.05.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon for Valgstyret/stemmestyreledere 22.08.05 – TWI/RMK Stortings- og Sametingsvalget 2005 - presentasjon for Valgstyret/stemmestyreledere 22.08.05."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon for Valgstyret/stemmestyreledere 22.08.05 – TWI/RMK Stortings- og Sametingsvalget 2005 - presentasjon for Valgstyret/stemmestyreledere 22.08.05

2 Presentasjon for Valgstyret/stemmestyreledere 22.08.05 – TWI/RMK Forenklinger. Større mulighet for tilpassning til lokale forhold. Nye regler for endring av stemmesedler. Utgangpunktet for godkjent stemmegivning er nå enklere: Tilfredsstiller stemmegivningen visse krav, er den godkjent. Tidligere var det et utall av vilkår som kunne føre til vraking. Hovedtrekk i ny valglov 2003

3 Presentasjon for Valgstyret/stemmestyreledere 22.08.05 – TWI/RMK Forhåndsstemming og valgkort Forhåndsstemmegivning til kommunene.  Fra 1. juli utenriks.  Fra 10. august til 9. september innenriks. Forhåndstemming i servicekontoret og ved institusjoner og skoler. (Det er bestilt valgkort for alle i Levanger) Ikke krav om valgkort på valgtinget, men fortsatt obligatorisk ved forhåndsstemming. Alle forhåndsstemmer må være kommet inn til valgstyret før lokalene stenger - velgerens ”ansvar ”.

4 Presentasjon for Valgstyret/stemmestyreledere 22.08.05 – TWI/RMK Endringer ang valgtinget Økt fokus på tilgjengelighet for funksjonshemmede. Det skal ikke lengre brukes stemmeseddelkonvolutt ved ordinær stemmegivning i valglokalet. Velgeren må ikke lengre krysses av i manntallet først. Stemmeseddelen skal stemples før den legges i urnen. Stemmelokalene skal stenge senest kl. 2000.

5 Presentasjon for Valgstyret/stemmestyreledere 22.08.05 – TWI/RMK Nytt fra 2005: Møtt fram før stengningstidspunktet – skal få avgi stemme. Opphevelse av regelen om at velgere som på valgdagen lider av alvorlig sjelelig svekkelse eller nedsatt bevissthet skal følge særlig prosedyreregler ved stemmegivningen.

6 Presentasjon for Valgstyret/stemmestyreledere 22.08.05 – TWI/RMK Om retting av stemmesedler Stryke kandidater Det gjør du ved å sette kryss i ruten bak navnet til kandidaten. Du kan stryke så mange kandidater du vil. Endre rekkefølgen på kandidater Det gjør du ved å sette ønsket nummer i ruten foran navnet til kandidaten. Du kan endres så mange kandidater du vil. Markering på andre måter medfører at markeringen ikke godkjennes (men blir ikke forkastet)

7 Presentasjon for Valgstyret/stemmestyreledere 22.08.05 – TWI/RMK Eks. på stemmeseddel

8 Presentasjon for Valgstyret/stemmestyreledere 22.08.05 – TWI/RMK Materiell til stemmegivningen i valglokalet. Avkryssingsmanntall i papir for vedkommende stemmekrets. Trykte, hvite stemmesedler som er identiske med alle de valglistene som er godkjent i fylket. Trykte blanke, hvite stemmesedler. Stempler for stempling av stemmesedler (minst 2 stempler) Konvolutter til ”fremmede stemmer” (Jfr. § 9-5 fjerde ledd og valgforskriften § 31). Valgurner og stemmeavlukker. Skrivesaker, innpakkings- og forseglingsmateriell. Møtebok for stemmestyret. Valgloven, valgforskriften, valghåndboka og håndbok for stemmestyrene.

9 Presentasjon for Valgstyret/stemmestyreledere 22.08.05 – TWI/RMK Organisering av valglokalet. 1.Velgeren vises til stemmeavlukket først. 2.Etter å ha kommet ut fra stemmeavlukket, går velgeren til avkryssingbordet og blir avkrysset i manntallet. 3.Deretter får velgeren stemplet sin brettede stemmeseddel. 4.Velgeren legger selv stemmeseddelen i urnen. 5.Velgeren vises deretter ut.

10 Presentasjon for Valgstyret/stemmestyreledere 22.08.05 – TWI/RMK Organisering av valglokalet.

11 Presentasjon for Valgstyret/stemmestyreledere 22.08.05 – TWI/RMK ” Fremmede” stemmer Alle skal få avgi stemme. Følgende bruker stemmeseddel og legges i omslagskonvolutt: –Fremmede stemmer. –Ikke manntallsførte. –Velgere som allerede har forhåndsstemt. NB! Husk å stemple stemmeseddelen før den legges i omslagskonvolutten

12 Presentasjon for Valgstyret/stemmestyreledere 22.08.05 – TWI/RMK Velgere som trenger hjelp ved stemmegivningen Krav om at det skal være enkelt å bli gjort oppmerksom på at det er mulig å få hjelp. Assistanse ved stemmegivningen - skal alltid få bistand fra en representant for valgmyndighetene. Velgere som lider av alvorlige psykiske eller fysiske funksjonshemninger kan likevel peke ut en ekstra hjelper etter eget ønske. (Nytt fra 2005) Stemmestyret skal gjøre hjelperne oppmerksom på at vedkommende har taushetsplikt om stemmegivningen.

13 Presentasjon for Valgstyret/stemmestyreledere 22.08.05 – TWI/RMK Tilrettelegge eget stemmeavlukke med stemmesedler merket med blindskrift. Rullestolbrukere må kunne komme til alle stemmesedler i stemmeavlukket – og kunne foreta rettinger. Eventuelt eget (skjermet) bord med alle stemmesedler. Nødløsning – fullstendige sett med stemmesedler til utdeling, men en rullestolbruker må kunne foreta rettinger… Om tilrettelegging for funksjonshemmede

14 Presentasjon for Valgstyret/stemmestyreledere 22.08.05 – TWI/RMK Stemmegivning umiddelbart utenfor valglokalet Valglovens § 9-6. Stemmegivning utenfor valglokalet Er velgeren ikke i stand til å bevege seg inn i valglokalet, kan vedkommende avgi stemme til to stemmemottakere umiddelbart utenfor valglokalet. Valgforskriftens § 32 Stemmegivning umiddelbart utenfor valglokalet –Rutinen må være klargjort i forkant av stemmestyret. –To stemmemottakere tar med: Komplett sett med stemmesedler + blank. Stempel. Urne. –Husk avkryssing i manntallet. NB! Ubrukte stemmesedler skal IKKE tas med tilbake.

15 Presentasjon for Valgstyret/stemmestyreledere 22.08.05 – TWI/RMK Stemmestyrets møtebok

16 Presentasjon for Valgstyret/stemmestyreledere 22.08.05 – TWI/RMK Transport av valgmateriell. Valglovens § 9-8. Oppbevaring og transport av valgmateriell Alt valgmateriell skal oppbevares og transporteres på betryggende måte (Jfr. håndbok for stemmestyrene). Valgforskriftens § 34 Oppbevaring av valgmateriell. Forsegling. Transport Personer som transporterer valgmateriell, kan ikke ha forseglingsutstyr. En transport vil dermed kreve to biler.

17 Presentasjon for Valgstyret/stemmestyreledere 22.08.05 – TWI/RMK Elektronisk opptelling: Hva kan Eloptel gjøre: Forsystem til valgsystemet Brukes i forbindelse med elektronisk opptelling/skanning Kontroll av stemmeseddel Teller stemmesedler pr. parti Teller strykninger Identifiserer kommune og fylke Overfører data til Valg 2005

18 Presentasjon for Valgstyret/stemmestyreledere 22.08.05 – TWI/RMK Eloptel – org av arbeidet

19 Presentasjon for Valgstyret/stemmestyreledere 22.08.05 – TWI/RMK Eloptel – org av skannelokalet Sedlene venter på skanning PC Verifisering Telle vekt Tellevekt benyttes ved avvik mellom grovtelling og skanning PC Mottak, godkjenning registrering Skriver Sedlene venter på godkjenning, evt. omtelling Skanning Skanner, PC Godkjente stemmesedler PC Evt. for overvåkning

20 Presentasjon for Valgstyret/stemmestyreledere 22.08.05 – TWI/RMK Sametingsvalget: Stemmested for alle kretser: Levanger Rådhus Stemmerett: Alle som står innført i samemanntallet. Alle som står i samemanntallet har fått informasjon fra Sametinget. Det vil bli gitt spesiell opplæring til Levanger krets. Det er Steinkjer kommune som har ansvaret for opptellingen og valgoppgjør.

21 Presentasjon for Valgstyret/stemmestyreledere 22.08.05 – TWI/RMK Stortings- og Sametingsvalg – 2005. ?


Laste ned ppt "Presentasjon for Valgstyret/stemmestyreledere 22.08.05 – TWI/RMK Stortings- og Sametingsvalget 2005 - presentasjon for Valgstyret/stemmestyreledere 22.08.05."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google