Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rigmor Jenssen Leknes – Vefsn kommune Tove Lisbeth Vasvik – Larvik kommune Stortingsvalget 2013 Forsøk - internettstemming.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rigmor Jenssen Leknes – Vefsn kommune Tove Lisbeth Vasvik – Larvik kommune Stortingsvalget 2013 Forsøk - internettstemming."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rigmor Jenssen Leknes – Vefsn kommune Tove Lisbeth Vasvik – Larvik kommune Stortingsvalget 2013 Forsøk - internettstemming

2 Hvorfor skal vi ha e-valg? •Øke tilgjengeligheten for velgerne •Nye generasjoner velgere forventer elektroniske løsninger •Øke valgdeltagelsen for velgergrupper som i dag ikke har full tilgjengelighet (eksempelvis handikappede, utenlandsboende, folk midlertidig i utlandet) •Raskere og mer korrekt valgoppgjør •større åpenhet og bedre statlig kontroll med valgsystemet •Reduserte kostnader på lang sikt

3 Premisser e-valgsløsning bygges på •Forskriftene baseres på valglovgivningen og Europarådets rekommandasjon for e-valg Rek2004- 11 •Full åpenhet og innsyn i prosjekt og løsning •Statlig eiet, driftet og forvaltet valgløsning. •Ansvar for valggjennomføring lokalt vil ligge i kommunene som i dag. •Kun benytte standard datamaskiner for stemmegivning •Autentisering baseres på den Id-porten/Min ID eiet av DIFI (Direktoratet forforvaltning og IKT)

4 Prosjektomfang e-valg2011 •Anskaffer og tar i bruk løsning for internettstemmegivning hjemmefra (Ikke valgdagen) •Anskaffe og innføre ny full valgadministrativ løsning til erstatning for dagens løsning fra Ergo •Innføre elektronisk avkryssing i manntall i alle valglokaler •Muliggjøre e-stemmegivning i valglokaler (internett teknologi) men kun forhåndsstemmelokaler i 2011 •planlegge full innføring valgadministrativt system og hvis suksess også I-valg •Rutineportal (kom med etterhvert)

5 «Frynsegoder»: Elektronisk avkryssing i manntall på valgdagen førte til: •I 2011: «Fremmedstemmer» - krysset elektronisk ute i valglokalene og seddel rett i egen urne uten konvolutt. •I 2013: Ingen fremmedstemmer !!!!! •Sent innkomne forhåndsstemmer – samlet prøving – kjapt !!!

6 Bodø Bremanger Fredrikstad (ny i 2013) Hammerfest Larvik (ny i 2013) Mandal Radøy Re Tynset Vefsn Sandnes Ålesund 12 forsøkskommuner

7 Hvordan fungerte e-valg: Åpnet mandag 12. aug. kl. 09.00 Stengte fredag 6. september kl. 23.59 Velgerne fikk en adresse: evalg.stat.no Velgerne kunne stemme så mange ganger de ville. Siste elektroniske stemmen ble gjeldende. ….i tillegg kunne de stemme på papir – enten på forhånd fra 1.juli eller på valgdagen i egen kommune. En papirstemme opphevet alle elektroniske stemmer.

8 Hva måtte kommunene gjøre: Informere, informere og informere ! Og svare på spørsmål som velgerne stilte….. Og hva plagdes de med: ID-porten Egen nettleser på sin pc

9 Tall - fakta •47 prosent av velgerne i forsøkskommunene stemte på forhånd enten på papir eller via Internett (24 prosent i 2011) •77 prosent av de som forhåndsstemte, forhåndsstemte via Internett (73 prosent i 2011) •35 prosent av velgerne i forsøkskommunene stemte via Internett (17 prosent i 2011) •70 622 forskjellige velgere avga 72 969 stemmer i 12 kommuner (28 001 personer i 2011 i 10 kommuner) I Vefsn 2567 i 2013 – (1337 i 2011)

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 Hei, Erik Vik. Din stemme til stortingsvalget ble mottatt 7/9-2013 kl 12:18. Partiet / gruppen du stemte på har returkode 1758. Du strøk 1 kandidat og endret rekkefølgen til 1 kandidater. Kontroller returkoden mot valgkortet ditt. Ring 800 38 254 dersom kodene ikke er like.

25

26

27

28 Erfaringer: Fornøyde velgere (sakset fra facebook); •Har gjort unna borgerplikten for i år. Hurra for Vefsn kommune som har e-valg. Veldig lettvint og greit. •Der var Borgerplikten utført, og valg via Internett er helt utmerket. Artig at Vefsn er valgt ut som testkommune. Så da sier jeg bare til dere alle, stem på hvilket parti dere vil, så lenge det er Høyre;-) •Da har jeg gjort min borgerplikt! Selvfølgelig ute i siste liten som vanlig, men bedre sent enn aldri.. Må si det er fantastisk lettvint å være Vefsning.. (6. sept. Kl. 22.27 i nærheten av Trondheim)

29 Erfaringer:

30 Lite arbeid for kommunene ( med e-valg) Ingen forkastelser av sedler Systemet (e-valg) virker ! Litt utfordringer med ID-porten Litt utfordringer med nettlesere Litt senere resultat av forhåndsstemmene

31 Hva ønsker forsøkskommunene framover: •Fornøyde velgere •Lite arbeid for kommunene •Ingen forkastelser av sedler •At systemet virker ! •Altså: Mulighet for internettstemming ved neste valg!!!!!!

32 Eller – sagt på en annen måte: •Helst: Full innføring av internettstemming •Minimum: Fortsatt forsøk


Laste ned ppt "Rigmor Jenssen Leknes – Vefsn kommune Tove Lisbeth Vasvik – Larvik kommune Stortingsvalget 2013 Forsøk - internettstemming."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google