Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon av faghefter: ”Vi får det til” ”Forstå og bli forstått”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon av faghefter: ”Vi får det til” ”Forstå og bli forstått”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon av faghefter: ”Vi får det til” ”Forstå og bli forstått”

2 Innhold - tema FUG-arbeidet del 1 – ”Vi får det til” FUG-arbeidet del 2 – ”Forstå og bli forstått” Målgruppe Rettigheter Arbeidsmodell Kl. 10.15–10.30 Pause ”Vi får det til” – utredningsmetode og tilnærming Kl. 11.15-12.00 Lunsj ”Forstå og bli forstått” – tiltak/oppfølging Kognisjon Kommunikasjon Kl. 13.00-13.15 Pause (slutt)

3 ”Forstå og bli forstått” Deltagere: Fagkonsulent/vernepleier Elin Andreassen Akershus Universitetssykehus HF, avdeling Voksenhabilitering Spesialpedagogisk rådgiver Terje Dalen Sykehuset Innlandet HF, Habiliteringstjenesten i Hedmark, Barneseksjonen Psykologspesialist Sissel Grodås Sykehuset Østfold HF, seksjon Voksenhabilitering Veileder Jo Mellemstuen Oslo Universitetssykehus HF, avdeling for Nevrohabilitering Spesialvernepleier Leif Olav Ringeli Sykehuset Innlandet HF, Habiliteringstjenesten I Oppland

4 Aktuelle tileggsvansker Epilepsi Ernærings- /fordøyelsesvansker Respirasjonsvansker Sensoriske vansker Motoriske vansker Psykiske vansker Atferdsvansker Smerteproblematikk Søvnvansker og døgnrytmeforstyrrelser Bivirkninger av medisiner Progredierende tilstander

5 Rettigheter og plikter Sentrale lovverk: Kommunale helse- og omsorgstjenesteloven –Kapittel 9 Pasient- og brukerrettighetsloven Spesialisthelsetjenesteloven Opplæringsloven (kapittel 5) Vergemålsloven Helsepersonelloven Barnekonvensjonen Psykisk helsevernloven Folketrygdloven

6 Rettigheter og plikter Sentrale forskrifter og veiledere: Forskrift om hab. og rehab., IP og koordinator Prioriteringsveileder – hab. av voksne i spes.hel.t Forskrift om hjelpemiddelsentralens virksomhet og ansvar ”Barn og unge med nedsatt funksjonsevne – hvilke rettigheter har familien?” – Helsedirektoratet 2005/13

7 Overordnet arbeidsmodell Henvisning Første møte Observasjoner Anbefalningsrapport og samarbeidsavtale

8 Overordnet arbeidsmodell Tiltaksplaner –Kartlegging –Målvalg –Metode –Registrering –Evaluering

9 Kognisjon Utfordringer og aktuelle tiltak

10 Kognitive funksjoner Hukommelse og arbeidsminne Informasjons- bearbeiding og prosesserings- tempo Eksekutive funksjoner Oppmerksomhet / konsentrasjon Persepsjon

11 Kognitiv funksjons- nedsettelse Utfordringer: Hukommelse og arbeidsminne Utfordringer: Informasjons- bearbeiding, Prosesserings- tempo Utfordringer: Eksekutive funksjoner Utfordringer: Oppmerksomhet / konsentrasjon

12 Liv 22 år Beskrivelse av Liv og hennes kognitive utfordringer……

13 Kognitiv tilrettelegging: Aktuelle råd og tiltak Hukommelse, innlæring og arbeidsminne Prosessering og tempo Eksekutive funksjoner Oppmerksomhet / konsentrasjon

14 Kognitive hjelpemidler og andre hjelpemidler

15 Forskjellige hjelpemidler Hjelpemilder for stillings- variasjon Bryterstyring og omgivelses- kontroll Sanse- hjelpemidler Forflytnings- hjelpemidler

16 Kognitive hjelpemidler Forståelse av tid og rekkefølge, Hukommelse, Organisering Gjenkjenning og orientering Alarmer og varslere Sosiale relasjoner Oppmerksomhet / konsentrasjon Avlese og fortolke visuell informasjon

17 Liv 22 år Beskrivelse av tiltak som ble iversatt……

18 Kommunikasjon – Utfordringer og aktuelle tiltak

19

20

21 4 utfordringer: Klientens evne til å kommunisere slik at bistandsyteren kan forstå det - ekspressivt Klientens evne til å oppfatte og forstå det bistandsyteren kommuniserer - impressivt Bistandsyterens evne til å kommunisere slik at klienten oppfatter og forstår det - ekspressivt Bistandsyterens evne til å oppfatte og forstå det klienten faktisk kommuniserer - impressivt

22

23 Oppsummering/avslutning Erfaringer, utfordringer, utbytte, med mer i løpet av prosessen Gruppas intensjoner og forhåpninger om hva heftet kan ha som funksjon og nytteverdi Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Presentasjon av faghefter: ”Vi får det til” ”Forstå og bli forstått”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google