Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon av faghefter:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon av faghefter:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon av faghefter:
”Vi får det til” ”Forstå og bli forstått” 1

2 Innhold - tema FUG-arbeidet del 1 – ”Vi får det til”
FUG-arbeidet del 2 – ”Forstå og bli forstått” Målgruppe Rettigheter Arbeidsmodell Kl –10.30 Pause ”Vi får det til” – utredningsmetode og tilnærming Kl Lunsj ”Forstå og bli forstått” – tiltak/oppfølging Kognisjon Kommunikasjon Kl Pause (slutt)

3 ”Forstå og bli forstått”
Deltagere: Fagkonsulent/vernepleier Elin Andreassen Akershus Universitetssykehus HF, avdeling Voksenhabilitering Spesialpedagogisk rådgiver Terje Dalen Sykehuset Innlandet HF, Habiliteringstjenesten i Hedmark, Barneseksjonen Psykologspesialist Sissel Grodås Sykehuset Østfold HF, seksjon Voksenhabilitering Veileder Jo Mellemstuen Oslo Universitetssykehus HF, avdeling for Nevrohabilitering Spesialvernepleier Leif Olav Ringeli Sykehuset Innlandet HF, Habiliteringstjenesten I Oppland

4 Aktuelle tileggsvansker
Epilepsi Ernærings-/fordøyelsesvansker Respirasjonsvansker Sensoriske vansker Motoriske vansker Psykiske vansker Atferdsvansker Smerteproblematikk Søvnvansker og døgnrytmeforstyrrelser Bivirkninger av medisiner Progredierende tilstander

5 Rettigheter og plikter
Sentrale lovverk: Kommunale helse- og omsorgstjenesteloven Kapittel 9 Pasient- og brukerrettighetsloven Spesialisthelsetjenesteloven Opplæringsloven (kapittel 5) Vergemålsloven Helsepersonelloven Barnekonvensjonen Psykisk helsevernloven Folketrygdloven

6 Rettigheter og plikter
Sentrale forskrifter og veiledere: Forskrift om hab. og rehab., IP og koordinator Prioriteringsveileder – hab. av voksne i spes.hel.t Forskrift om hjelpemiddelsentralens virksomhet og ansvar ”Barn og unge med nedsatt funksjonsevne – hvilke rettigheter har familien?” – Helsedirektoratet 2005/13

7 Overordnet arbeidsmodell
Henvisning Første møte Observasjoner Anbefalningsrapport og samarbeidsavtale

8 Overordnet arbeidsmodell
Tiltaksplaner Kartlegging Målvalg Metode Registrering Evaluering

9 Utfordringer og aktuelle tiltak
Kognisjon Utfordringer og aktuelle tiltak 9

10 10 Kognitive funksjoner Hukommelse og arbeidsminne
Informasjons- bearbeiding og prosesserings- tempo Eksekutive funksjoner Oppmerksomhet / konsentrasjon Persepsjon 10

11 Kognitiv funksjons- nedsettelse
Utfordringer: Hukommelse og arbeidsminne Utfordringer: Informasjons- bearbeiding, Prosesserings- tempo Utfordringer: Eksekutive funksjoner Utfordringer: Oppmerksomhet / konsentrasjon

12 Beskrivelse av Liv og hennes kognitive utfordringer……
Liv 22 år Beskrivelse av Liv og hennes kognitive utfordringer……

13 Kognitiv tilrettelegging: Aktuelle råd og tiltak
Hukommelse, innlæring og arbeidsminne Prosessering og tempo Eksekutive funksjoner Oppmerksomhet / konsentrasjon

14 Kognitive hjelpemidler og andre hjelpemidler

15 15 Forskjellige hjelpemidler Hjelpemilder for stillings- variasjon
Bryterstyring og omgivelses- kontroll Sanse- hjelpemidler Forflytnings- hjelpemidler 15

16 16 Kognitive hjelpemidler Forståelse av tid og rekkefølge,
Organisering Hukommelse, Gjenkjenning og orientering Alarmer og varslere Sosiale relasjoner Oppmerksomhet / konsentrasjon Avlese og fortolke visuell informasjon 16

17 Beskrivelse av tiltak som ble iversatt……
Liv 22 år Beskrivelse av tiltak som ble iversatt……

18 Kommunikasjon – Utfordringer og aktuelle tiltak

19

20

21 4 utfordringer: Klientens evne til å kommunisere slik at bistandsyteren kan forstå det - ekspressivt Klientens evne til å oppfatte og forstå det bistandsyteren kommuniserer - impressivt Bistandsyterens evne til å kommunisere slik at klienten oppfatter og forstår det - ekspressivt Bistandsyterens evne til å oppfatte og forstå det klienten faktisk kommuniserer - impressivt

22 Kommunikasjonspartners

23 Oppsummering/avslutning
Erfaringer, utfordringer, utbytte, med mer i løpet av prosessen Gruppas intensjoner og forhåpninger om hva heftet kan ha som funksjon og nytteverdi Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Presentasjon av faghefter:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google