Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fasene i sykehusplanlegging – nå konseptfase

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fasene i sykehusplanlegging – nå konseptfase"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fasene i sykehusplanlegging – nå konseptfase
Utviklingsplan Idefase Konseptfase Forprosjektfase Bygge- fase ----- Meeting Notes (10/21/13 19:53) ----- - Endre til byggestart - Åpning 2020/2021 Byggestart 2017 Åpning 2021/2022 2016 2013 2012

2 Når skal arbeidene utføres?
Aktivitet Oppstart Avsluttes Ferdigstille konseptrapport November 2015 Desember 2015 Godkjenning av konseptrapport Våren 2016 Finansiering 2017 2022 Bygging Høst 2017

3 Styret i VVHF sine vedtakspunkter knyttet til BS, RS, DPS og KS
De fem distriktspsykiatriske sentrene (DPSene) bygges ut med mest mulig samling av poliklinikk og sengeposter og så langt som mulig knyttet til lokalsykehusene. DPS Asker legges til Blakstad i nytt bygg. Det fremmes en samlet plan for utbyggingene av DPSene i styremøte i juni 2014. Bærum, Ringerike og Kongsberg sykehus må sikres utvikling i tråd med Helse Sør-Østs eiendomsstrategi.

4 Vedlikehold og utvikling av de somatiske sykehusene på Bærum, Ringerike og Kongsberg
Det er vedlikeholdsetterslep ved sykehusene. Det er årlig behov for vedlikehold. I tillegg må bygningsmassen tilpasses endringer i kjernevirksomheten jamfør de faglige rammene. Et hovedpoeng er nå å lage en plan i løpet av 2015 som sammenfatter både vedlikehold og utvikling. Dette gir: gir lavere byggekostnader mindre forstyrrelse for virksomheten bedre forutsigbarhet for alle som er involvert.

5 Tidsperspektiv og rekkefølge (somatikk)
Foreløpig legges det til grunn at prosjektene gjennomføres parallelt ved de somatiske sykehusene i perioden 2017 – 2026 grunnet: Krevende å gjøre ombygginger i sykehus i full drift Vedlikeholdsmessig behov tilsier at arbeidet gjøres parallelt Faglige hensyn understøtter dette

6 Foreløpige estimater for de enkelte prosjektene ( jfr
Foreløpige estimater for de enkelte prosjektene ( jfr. Multiconsult rapport(2012) tiltaksbehov for eksisterende bygningsmasse for 0-alternativet Bærum sykehus – 761 MNOK Ringerike 323 MNOK (ekskl. HSS) Kongsberg 418 MNOK Totalt 1,502 mrd 1,084 mrd I idefaserapporten er det lagt til grunn et investeringsnivå på 1,3 mrd for ombygging og oppgradering av BS og RS. (I dette inngår HSS og noen psykiatribygg)

7 Distriktpsykiatriske sentre
DPS’ene drives i dag i 27 lokalisasjoner. Mange av eiendommene er leide. Dette er ikke en god struktur for fremtiden for eiendomsforvaltning og utvikling, og det er en krevende struktur for PHR. Planen for DPS’ene har som hovedmål å samlokalisere driften i fem DPS’er. Det er nødvendig å reise en del nye bygg. Disse er av en slik størrelse at de blir fremmet som egne prosjekter i tråd med tidligfaseplanleggeren.

8 Gjennomføre oppdraget fra vår eier
Plan for DPS’ene Økonomisk ramme 1,5 mrd Rekkefølge og status Asker DPS. Idefasen Nytt akuttbygg Blakstad/Asker DPS behandlet i styret i juni Drammen DPS. Idefase fremmes som sak på styremøtet i september. Bærum DPS Idefase fremmes på et senere tidspunkt Ringerike DPS Idefase fremmes på et senere tidspunkt Kongsberg DPS Idefase fremmes på et senere tidspunkt


Laste ned ppt "Fasene i sykehusplanlegging – nå konseptfase"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google