Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bredbånd i klasserommet1 Bredbånd i klasserommet – det virker som det ikke virker 12k / HØYKOM-prosjekt Presentasjon v/Torill Lønningdal, leder styringsgruppen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bredbånd i klasserommet1 Bredbånd i klasserommet – det virker som det ikke virker 12k / HØYKOM-prosjekt Presentasjon v/Torill Lønningdal, leder styringsgruppen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bredbånd i klasserommet1 Bredbånd i klasserommet – det virker som det ikke virker 12k / HØYKOM-prosjekt Presentasjon v/Torill Lønningdal, leder styringsgruppen

2 Bredbånd i klasserommet2 Prosjektets bakgrunn Manglende tilgang til – og kapasitet i bredbåndnettet er en viktig årsak til at IKT ikke utnyttes i undervisningen Hypotese Årsaksforholdet mer variert og sammensatt enn som så ! Målsetting Hvilke rammebetingelser / forutsetninger er gjelder for skolenes bruk av IKT ?

3 Bredbånd i klasserommet3 Metode og omfang 32 nøkkelpersoner er intervjuet i Tønsberg, Stokke, Re, Hof og Horten kommuner Spørreundersøkelse blant lærerne (12 skoler, 243 lærere) Fysiske målinger av utnyttelse av bredbåndet Samtaler Gigafib/Priority Telecom

4 Bredbånd i klasserommet4 Resultat Manglende kapasitet ingen hindring for økt bruk av IKT i skolen - kun få % av kapasiteten i bredbåndet blir benyttet Manglende kompetanse i kombinasjon med utrygghet om teknologien virker, pekes på som den vesentligste hindringen for å ta i bruk IKT i skolen.

5 Bredbånd i klasserommet5 Ledelse 1.Sette IKT på dagsorden, sette krav og følge opp 2.Utarbeide strategisk plan for IKT-bruk i skolen Kompetanse 1. Øke kompetansen om IKT som pedagogisk verktøy –Systematisk kompetanseoppbygging – gjerne via ”lærer hjelper lærer” –Sørge for pedagogisk ”help-desk” (pedagogisk IKT- veileder) på skolen –Gjerne etablere felles nettverk for pedagogiske veiledere – særlig for mindre kommuner Tiltaksområder

6 Bredbånd i klasserommet6 Tiltaksområder Utstyr / nettverk 1.Bygge godt datanettverk på skolene – både trådløst og kablet ( jmf anbefalinger fra Uninett ) 2.Utstyrsdekning Lav utstyrsdekning mange steder (gammelt utstyr) Kombinere bærbare og stasjonære PC’er Bærbare PC’er til alle lærere Drift 1.Stabil drift Nettverket må være stabilt – og raskt Nettverk og programvare må driftes profesjonelt Skolens tekniske drift må inntas i sentral IKT-enhets ansvarsområde (sentraliseres) 2.Teknisk ”help-desk” på skolen

7 Bredbånd i klasserommet7 Standardisering – en forutsetning for stabil og profesjonell drift 1.Utstyr må standardiseres 2.Programvare må standardiseres (grunnpakke) – men noe må være valgfritt Samarbeid 1.Kartleggingen avdekker fravær av formalisert samarbeid mellom skolene 2.Større driftsenheter på IKT-området er en forutsetning for kvalitet, profesjonalitet og spesialisering (kritisk masse) 3.Økt samarbeid mellom skoler og kommuner kan gi bredere pedagogisk kompetanse 4.Gode samarbeidseksempler finnes – bør forseres Tiltaksområder


Laste ned ppt "Bredbånd i klasserommet1 Bredbånd i klasserommet – det virker som det ikke virker 12k / HØYKOM-prosjekt Presentasjon v/Torill Lønningdal, leder styringsgruppen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google