Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Legionelloseforskriftene” Smitteverndagene 31. mai – 1. juni Jens Erik Pettersen Avd. for vannhygiene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Legionelloseforskriftene” Smitteverndagene 31. mai – 1. juni Jens Erik Pettersen Avd. for vannhygiene."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Legionelloseforskriftene” Smitteverndagene 31. mai – 1. juni Jens Erik Pettersen Avd. for vannhygiene

2 Legionella pneumophila

3 Utbruddet i Stavanger 2001 –28 syke –7 døde Utbruddet i Sarpsborg/Fredrikstad 2005 –55 syke –10 døde

4 Insidensrate per 100.000: Trondheim: 3 Resten av landet: 0,6 => Betydelig underrapportering

5 Midlertidig forskrift 1 Hjemlet i smittevernloven Fastsatt av Shdir fredag 27.05.05, ny midlertidig forskrift 12.07.05 –Alarmen gikk lørdag 21. mai i Fredrikstad Plikt til å iverksette strakstiltak Meldeplikt

6 Midlertidig forskrift 2 Tilfredsstillende beskyttelse mot legionellasmitte skal oppnås ved: –fysisk tilrettelegging av innretningene, §7 –driftsrutiner basert på risikovurderinger, §8,1. –rengjøring og desinfeksjon iflg Shdir`s retn.l, §8, 2. –For innretninger i høyrisikogruppen: Regelmessig mikrobiologisk prøvetaking, §8,3 –Krav til internkontroll, §9 Ved mistanke om/ved utbrudd: Mikrobiologiske prøver skal tas før rengjøring, §8,4

7 Midlertidig forskrift 3 Kommunens oppgaver –Motta meldinger fra og holde oversikt over innretninger –Følge opp m/overvåking/kontroll/pålegg –Gi råd og veiledning om helsemessig risiko

8 Smittevern 8 Sentral veileder for forebygging av legionellasmitte fra VVS-anlegg og kjøletårn Veilederen er under revisjon

9 Permanent regelverk under utarbeidelse Helse- og omsorgsdepartementet leder arbeidet –Prosjektgruppe HOD Sosial og helsedirektoratet Helsetilsynet Sarpsborg kommune Fredrikstad kommune Folkehelseinstituttet –Referansegruppe Bredt sammensatt mht. partsinteresser Utkast til utredning med anbefalinger snart ferdig

10 Hjemling: Forskrift om miljørettet helsevern Kommunen har myndigheten Internkontroll hjemles i ”ik-hms-forskriften” Funksjonskrav –Forskriften skal beskrive mål/resultat –Revidert smittevern 8 skal beskrive fremgangsmåte Styringskrav –Differensiering ut fra risiko

11 Risikokategorier Kategorisering etter vekst- og spredningspotensiale –Risikokategori 1 Spredning til svært mange på én gang –Risikokategori 2 Spredning til et begrenset, men likevel betydelig antall personer –Risikokategori 3 Spredning til få personer fra hver enkelt enhet Rangering av innretninger baseres på faglig skjønn ut fra ”løpende” kunnskap

12 Risikokategori 1 Kjøletårn Luftscrubbere Boblebad Biodammer innen treforedling

13 Risikokategori 2 Innendørs fontener (i offentlig tilgjengelige bygg) Varmtvannssystemer (fellesanlegg) Befuktningsanlegg (luftfukting og overflatefukting med utslipp til steder der det ferdes mange) Bilvaskemaskiner Medisinsk utstyr (inkl. tannlegeutstyr, veterinærutstyr)

14 Risikokategori 3 Private boblebad Private varmtvannsanlegg Skjæremaskiner Private høytrykkspylere Sprinkler-/brannvernanlegg/nøddusjer

15 Styringskrav Risikokategori 1 Alternativ 1 Meldeplikt kombinert med en sertifiseringsordning (3. parts vurdering) Revidert Smittevern 8 sentralt dokument for akkreditering av sertifiseringsorgan Krever lovendring Alternativ 2 Meldeplikt Godkjenningsordning Krever nytt kapittel i forskrift om miljørettet helsevern

16 Styringskrav Risikokategori 2 Meldeplikt

17 Risikokategori 3 Ingen styringskrav Informasjon

18 Tilsyn Kommunen ansvarlig myndighet Risikokategoriene legger føringer på tilsynsomfang Kommunen prioriterer tilsynet ut fra lokalkunnskap

19 Fremdriftplan - permanent regelverk Utredning med anbefaling om ny regulering –Forelegges politisk ledelse før sommeren –Sendes på høring sommeren 2006 Forskriftsutkast til høring høsten/vinteren 2006 Fastsettes 2007-2008? Smittevern 8 revideres parallelt


Laste ned ppt "”Legionelloseforskriftene” Smitteverndagene 31. mai – 1. juni Jens Erik Pettersen Avd. for vannhygiene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google