Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TILSYN I PRAKSIS Kjell Arne Skagemo Miljørådgiver i Sarpsborg kommune 29. juni 2014 Kommunens tilsyn med skadedyrbekjempere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TILSYN I PRAKSIS Kjell Arne Skagemo Miljørådgiver i Sarpsborg kommune 29. juni 2014 Kommunens tilsyn med skadedyrbekjempere."— Utskrift av presentasjonen:

1 TILSYN I PRAKSIS Kjell Arne Skagemo Miljørådgiver i Sarpsborg kommune 29. juni 2014 Kommunens tilsyn med skadedyrbekjempere

2 Mål  Vite litt om Sarpsborg kommune  Vite hvordan miljørettet helsevern er organisert i Sarpsborg  Vite hvordan vi planlegger og gjennomfører vårt tilsyn generelt  Kjenne til våre erfaringer etter tilsyn med skadedyrbekjempere

3 Sarpsborg Sarpsborg kommune

4  Flest helleristninger i Norge  Grunnlagt av Olav den Hellige i 1016 ved Sarpsfossen  Byen ble herjet og brent av svenskene i 1567  Ny bystatus 1839  Storkommune fra i 1992 Historien om Sarpsborg by

5 Sarpsfossen Fossen er byens hjerte og grunnlag for byens industri

6 Sarpsborg kommune i tall  Areal: 427,8 km2  Årsverk: 2 510  Ansatte: 3 223  Innbyggere: 50 436 (01.10.2006)  Total omsetning på 2,2 milliarder kroner Sarpsborg Rådhus

7 Organisasjon

8 Seksjonsleder/ helsesjef Administrasjon Økonomi Plan og utvikling Fastleger Legevakt Prosjekt rus, psykiatri og bostedsløse Rus/ rusforebygging Psykisk helse Kvalitet helse og sosial Miljørettet helsevern Folkehelse Barne- og Familieteamet Helsekilden Smittevern Seksjon helse, miljø og forebygging

9 Hvorfor tilsyn – vårt mål  Kvalitetssikring  Kompetanseheving  Forbedringspotensialer  Erfaringsoverføring Å bli best mulig er alles mål  Sikre innbyggere/kunder trygge og gode tjenester

10 Hvorfor tilsyn - formelt Kommunen skal ha tilsyn med de faktorer som er nevnt i khl § 4a-1  Kommunen skal føre systematisk tilsyn med at regelverket overholdes (feks skadedyrforskriften 5-2)  Nasjonale mål og hovedprioriteringer: (Shdir IS-1/2007  Føre tilsyn med at virksomheter og eiendommer drives på en helsemessig tilfredsstillende måte  Kommunene skal i 2007 følge opp virksomheter som etter lov og forskrift er meldepliktige virksomheter

11 Risiko- basert tilsyn

12 Tilsyns plan

13 Hvordan gjennomføres tilsyn  Systemrevisjoner  Inspeksjoner  Befaringer  Rapporteringer  Registretring av hendelser

14 Systemrevisjon Innhold i systemrevisjon  Revisjonsvarsel  Dokumnetgjennomgang  Intervjuer  Verifikasjoner  Avvik og anmerkninger  Rapport Verifikasjon: Undersøkelse, kontroll, stikkprøve for å bekrefte at utsagn i intervju eller dokument stemmer med virkeligheten

15 Systemrevisjon – Agenda Agenda for dagen  Formøte  Åpningsmøte  Intervjuer  Befaring/verifikasjon og samtaler  Oppsummering  Sluttmøte

16 Intervjuer  Skape god atmosfære  Revisjonsteam velger intervjuobjekter  Intervjuer flere, en om gangen  Sjekklister Sjekklister God atmosfære er viktig, men ikke bli for selskapelig – vær litt formell

17 Internkontroll  Internkontrollen er grunnlaget for en systemrevisjon  Skadedyrbekjempere skal føre internkontroll  Internkontrollen skal dokumenteres

18 Læringshjulet Ved tilsynet fokuserer vi på forståelse og bruk av læringshjulet og at hjulet brukes ved utarbeidelse av internkontroll

19 Oppfølging etter tilsynet  Rapport Rapport  Lukking av avvik  Tilbakemeldinger  Purring  Vedtak  Tvangsmulkt

20 Database tilsyn

21 Database tilsyn forts…

22 Avvik - internkontroll  IK mangler helt  sps i enmannsforetak  Mangler deler, feks:  mål  kartlegging av farer  avvikshåndtering  dokumentstyring  internrevisjon  IK finnes, men virksomhet mangler forståelse/vilje

23 Dilbert

24 Avvik - praktiske  Manglende nabovarsel  Mangelfull protokoll  resultat  type skadedyr  nabovarsel (vurdering/begrunnelse)  eventuelle skader  Mangelfull skilting  Behandling for sikkerhetsskyld  Merking kjemikalier  Mangler HMS-datablad  Substitusjonsprinsippet brukes ikke  få/ingen alternative behandlingsmåter  dårlig oppdatert på kjemikalier  overlater vurderinger til leverandør

25 Tips  Samarbeid med nabokommuner om tilsyn  skadedyrbekjemper følger ikke kommunegrenser  Dobbelttilsyn  skadedyrbekjemper + virksomhet/eiendom der skadedyrbekjemper har oppdrag  trenger en praktisk jobb for god verifikasjon  husk å varsle tilsynet til den andre virksomheten/eiendom

26 Tilsyn med eiendommer Eksempel på eiendom der rydding og rotteutrydding er nødvendig

27 Lykke til med tilsynet Kjell Arne Skagemo miljørådgiver i Sarpsborg kommune tlf.: 69 11 62 74 mob.: 979 53 075 e-post: kjas@sarpsborg.com


Laste ned ppt "TILSYN I PRAKSIS Kjell Arne Skagemo Miljørådgiver i Sarpsborg kommune 29. juni 2014 Kommunens tilsyn med skadedyrbekjempere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google