Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjektperiode august 2008-august 2011 Prosjektleder: Mette Smedstad, KS Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge Utviklingsarbeid i regi.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjektperiode august 2008-august 2011 Prosjektleder: Mette Smedstad, KS Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge Utviklingsarbeid i regi."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjektperiode august 2008-august 2011 Prosjektleder: Mette Smedstad, KS Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge Utviklingsarbeid i regi av BLD og KS

2 KS Myndighetskontakt Presentasjon | 2008 Forankring Et samarbeidsprosjekt mellom KS og BLD Samarbeidsavtale om utvikling av barnvernsområdet Statsbudsjettet 2008 og 2009

3 KS Myndighetskontakt Presentasjon | 2008 Formål Utsatte barn og unge skal få bedre helhetlig og koordinert oppfølging i kommunene. Målsetting Utvikle og utprøve modeller for tverrfaglig/tverretatlig samarbeid. Beskrive forsøkene i publikasjon, og gjøre denne tilgjengelig for andre kommuner og samarbeidsparter. Målgruppe Primær målgruppe er utsatte barn og unge som har behov for hjelp fra flere kommunale tjenester. Aldersgruppa skal være barn og unge fra 0- 23 år. Prosjektet skal rette sin innsats mot å støtte og styrke kommunalt ansatte som arbeider med utsatte barn, unge og deres familier.

4 KS Myndighetskontakt Presentasjon | 2008 15 deltakerkommuner: Fet Grünerløkka bydel Stavanger Østensjø bydel Harstad Moss Steigen Luster Horten Vefsn Stange Sømna Bærum Risør Haram

5 KS Myndighetskontakt Presentasjon | 2008 Delmål som skal støtte oppunder hovedformålet: Utviklet og utprøvd samarbeidsmodeller i 15 kommuner. Barneverntjenesten er sentral samarbeidspart i samarbeidsmodellene som utvikles og utprøves. Deltakerkommunene har bidratt og deltatt til kompetanseheving og kunnskapsdeling. Deltakerkommunene kan dokumentere økt bruk av Individuell Plan. (50 %) Deltakerkommunene kan dokumentere brukermedvirkning i sine samarbeidsmodeller. Publisert dokumentasjon/beskrivelse på utprøvingen

6 KS Myndighetskontakt Presentasjon | 2008 Organisering Styringsgruppe (KS v/Anne Jensen og Mette Smedstad, Bodø og Trondheim kommune, BLD, AID, KRD, KD, HOD ) Referansegruppe, brukermedvirkning KS arbeidsgruppe – oppvekst/BV Ansatt prosjektleder, ekstern veileder FOU miljø, evaluering 15 deltakerkommuner - læringsnettverk

7 KS Myndighetskontakt Presentasjon | 2008 Koblinger til: Nasjonalt tilsyn gjennomført av Barne- og likestillingsdepartementet og Statens helsetilsyn med kommunale helse-, og sosial- og barneverntjenester til utsatte barn. Flatøutvalget Midtlyngutvalget Samhandlingsreformen


Laste ned ppt "Prosjektperiode august 2008-august 2011 Prosjektleder: Mette Smedstad, KS Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge Utviklingsarbeid i regi."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google