Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Rådet for studenter med funksjonshemming Opprettet 1.1.1998.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Rådet for studenter med funksjonshemming Opprettet 1.1.1998."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Rådet for studenter med funksjonshemming Opprettet 1.1.1998

2 2 Mandat A) Rådet er et rådgivende organ ovenfor Universitetsdirektøren. B) Rådet har, på eget initiativ og/eller på anmodning, forslags- og uttalerett i alle saker som angår funksjonshemmede studenter ved NTNU. NTNU har påtatt seg en rolle for å fremme arbeidet med å gjøre høyere utdanning tilgjengelig for funksjonshemmede både regionalt, gjennom samarbeidet omkring LUCAS – forum for tilgjengelighet, og nasjonalt som nasjonal pådriver innen UH- sektoren. RFSF vil ha en rådgivende funksjon også i disse sakene Rådets innstilling bør, i saker som omhandler tilrettelegging for denne gruppen studenter, tillegges avgjørende vekt.

3 3 Mandat (forts) C) Rådet skal påse at ansvarlige enheter (så som fakulteter, administrative enheter, SiT) følger opp vedtatte handlingsplaner, og skal videre gi innspill til nye handlingsplaner. D) Rådet skal i samarbeid med studieavdelingen vurdere eventuelle sentrale retningslinjer og evaluere tiltak som iverksettes for å imøtekomme funksjonshemmede studenters behov. E) Rådet skal påse at fakultetene gir informasjon om eksisterende muligheter, rettigheter og tiltak for å bedre funksjonshemmede studenters studiesituasjon generelt.

4 4 Mandat (forts) F) Rådet skal ved relevante bygningsmessige endringer og prioritering av slike, samt ved planlegging av nybygg, komme med som høringsinstans allerede i prosjekteringsfasen. G) Rådet skal være kontaktledd mellom NTNU og eksterne organisasjoner og institusjoner i spørsmål som gjelder funksjonshemmede studenter ved NTNU. H) Rådet skal samarbeide med Studentsamskipnaden for å bistå i spørsmål som gjelder funksjonshemmede studenter ved NTNU. I) Rådet avgir årlig rapport og evaluering til Universitetsdirektøren

5 5 Handlingsplan for RFSF 2002 - 2005 A. Prinsipielt grunnlag B. Tiltaksområder 1. Opptak 2. Mottak 3. Fysisk tilgjengelighet 4. Sikkerhet 5. Pedagogisk tilgjengelighet 6. Sosial tilgjengelighet 7. Administrative og organisatoriske tiltak 8. Rådet for studenter med funksjonshemming (RFSF) 9. Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming

6 6 Virkemidler for RFSF Rådgivningstjenesten ved SA Teknisk Avdeling v/Randi Tiller Fakultetskontaktene LUCAS-senteret m/nettverk –Hjelpemiddelsentralen –Tolketjenesten –A-etat –Trygdeetat –Lånekassen –m. fl. Nasjonal pådriverfunksjon m/Referansegruppe => Eget budsjett for RFSF-området


Laste ned ppt "1 Rådet for studenter med funksjonshemming Opprettet 1.1.1998."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google