Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Økt tilgjengelighet – Ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov PresentasjonPresentasjon Soria MoriaSoria Moria StatssekretærutvalgetStatssekretærutvalget.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Økt tilgjengelighet – Ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov PresentasjonPresentasjon Soria MoriaSoria Moria StatssekretærutvalgetStatssekretærutvalget."— Utskrift av presentasjonen:

1 Økt tilgjengelighet – Ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov PresentasjonPresentasjon Soria MoriaSoria Moria StatssekretærutvalgetStatssekretærutvalget Ny handlingsplan for økt tilgjengelighetNy handlingsplan for økt tilgjengelighet Ny diskriminerings- og tilgjengelighetslovNy diskriminerings- og tilgjengelighetslov

2 Handlingsplan for økt tilgjengelighet Eksisterende handlingsplan Fram til 2010 –Over 100 tiltak Økonomisk ramme Ny handlingsplan i 2008

3 Ny handlingsplan Rapport fra Nasjonalt dokumentasjons - senter og SRFF Rapport fra Nasjonalt dokumentasjons – senter og SHDIR Gap mellom politiske mål og virkelig situasjon når det gjelder tilgjengelighet m h t utemiljøer, bygninger og anlegg Evaluering av gjeldende handlingsplan

4 Ny handlingsplan Ny plan er forankret i SSU Mål for ny plan er å fjerne hindringer innen et gitt årstall og forebygge at nye hindringer skapes Det legges opp til omfattende brukermedvirkning ”Norge tilgjengelig innen 2020” Sentrale innsatsområder i planen vil være bygg, uteområder/planlegging, transport, IKT og arbeid

5 Ny handlingsplan Planen skal ha konkrete tiltak med tidsfrister Koordineres med budsjettprosess 2009 Det er startet et arbeid med å utvikle nasjonale indikatorer for UU som måler grad av tilgjengelighet innenfor de forskjellige innsatsområdene.

6 Ny handlingsplan Ny plan legges fram sammen med statsbudsjettet for 2009 Arbeidet sees i sammenheng med arbeidet med ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov, ny bygnings- og gjennomføringsdel i plan- og bygningsloven og NTP 2010-2019

7 Diskriminerings- og tilgjengelighetslov NOU 2005:8 Høring og oppfølgning Brukermedvirkning

8 Universell Utforming Utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at en virksomhets alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig

9 Diskriminerings- og tilgjengelighetslov Ot prp våren 2008 Ny lov fra 2009 Både diskrimineringsforbud og tilrettelegging Store utfordringer knyttet til tilgjengelighetsdelen

10 Dagens diskrimineringsvern Vernet mot diskriminering er spredt på ulike lover -Likestillingsloven (BLD) -Diskrimineringsloven (AID) -Arbeidsmiljøloven (AID) -Boliglovene (KRD)

11 Dagens diskrimineringsvern -Straffeloven (JD) -Menneskerettsloven (JD) -Diskrimineringsvernet er ikke grunnlovsfestet -Forslag om ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov knyttet til nedsatt funksjonsevne (AID)

12 Nytt lovutvalg Nytt diskrimineringslovutvalg skal samle lover mot diskriminering Ulike lover i dag Samlet lov på sikt Utredning ferdig 1. juli 2009


Laste ned ppt "Økt tilgjengelighet – Ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov PresentasjonPresentasjon Soria MoriaSoria Moria StatssekretærutvalgetStatssekretærutvalget."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google