Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rapportering av fagskoledata til DBH Presentasjon ved nasjonal fagskolekoordinator Bård Inge Thun. MUF-konferansen 2013 Color Magic 27. november 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rapportering av fagskoledata til DBH Presentasjon ved nasjonal fagskolekoordinator Bård Inge Thun. MUF-konferansen 2013 Color Magic 27. november 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rapportering av fagskoledata til DBH Presentasjon ved nasjonal fagskolekoordinator Bård Inge Thun. MUF-konferansen 2013 Color Magic 27. november 2013

2 Kort om koordinator Jomfruburet ved Rogaland fylkeskommune Presentasjon ved nasjonal fagskolekoordinator Bård Inge Thun.

3 Koordinators funksjon ► ► Koordinator for fylkeskommunale fagskoler fra 2005 ► ► Sekretær for Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning (NUTF) og Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag (NUFHO) fra 2010. ► ► Oppgaver knyttet til etablering og revidering av nasjonale planer og nasjonal standard. ► ► Bindeledd med departementer, direktorater, tilsyn, råd og utvalg og andre relevante instanser. ► ► Ansvar for nettsidene til fagskoleutdanningen (fagskolen.info) ► ► Ulike utviklingsoppgaver innenfor helsefagutdanningen

4 Fagskolen er en tertiærutdanning, parallell til høyskole og universitet 4

5 Rapportering, kort historikk   NOU 2008: Kunnskapsgrunnlaget for fagskoleutdanningen må bedres   Regjeringen fulgte opp i St.meld. nr 44   KD etablerte arbeidsgruppe i 2008 (medlemmer fra Lånekassen, SSB, Forum for fagskoler, fylkeskommunale fagskoler og KD)   Rapport i februar 2010. Høring med relativ stor enighet.   Statistikkforum for fagskoler etablert

6 Hvorfor fagskolestatistikk?   Få oversikt over hele sektoren ► ► Antall studenter, kjønnsfordeling ► ► Antall skoler/studiesteder ► ► Fagområder, heltid/deltid   Trender/sammenligninger   Skaffe informasjon for søkere m.fl.   Synliggjøre fagskolesektoren   Forenkle rapporteringen   Mer forskning om fagskolesektoren

7 Hva er på plass? ► ► DBH-F-databasen på plass i 2011. http://fagskole.nsd.no ► ► Forum for fagskolestatistikk ► ► Tilstandsrapporter (to produsert så langt) ► ► Kandidatundersøkelse (to så langt) ► ► Eget fagskoleteam i Kunnskapsdepartementet

8 Fagskoledata rapporteres tre ganger i året ► ► 15. mars ► ► 15. august ► ► 15. oktober 88

9 Eksempel på bruk av fagskoledata (23/10-12) 38 436 studenter fullførte en universitets- eller høyskoleutdanning i løpet av 2011. 7 178 studenter fullførte en fagskoleutdanning i løpet av 2011, noe som tilsvarer 16 prosent av det totale antall uteksaminerte kandidater på tertiært nivå. Det betyr at hver sjette uteksaminerte kandidat i høyere utdanning faktisk kommer fra en fagskole. 99

10 Nasjonalt fagskolenettsted: Nasjonalt fagskolenettsted: www.fagskolen.info www.fagskolen.infowww.fagskolen.info Nettportal: fagskoleportalen.no Nettportal: fagskoleportalen.nofagskoleportalen.no Denne presentasjonen: http://fagskole.wikispaces.com/muf Denne presentasjonen: http://fagskole.wikispaces.com/muf http://fagskole.wikispaces.com/muf Koordinators e-post: bit@fagskole.org Koordinators e-post: bit@fagskole.orgbit@fagskole.org  10


Laste ned ppt "Rapportering av fagskoledata til DBH Presentasjon ved nasjonal fagskolekoordinator Bård Inge Thun. MUF-konferansen 2013 Color Magic 27. november 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google