Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tone Halvorsen Rekruttering – stemmestyremedlemmer og valgmedarbeidere (jamfør lovendring – listekandidater) Valgforum 7. Mars 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tone Halvorsen Rekruttering – stemmestyremedlemmer og valgmedarbeidere (jamfør lovendring – listekandidater) Valgforum 7. Mars 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tone Halvorsen Rekruttering – stemmestyremedlemmer og valgmedarbeidere (jamfør lovendring – listekandidater) Valgforum 7. Mars 2014

2 Tone Halvorsen Forhåndsstemmemottakere § 8-2 (3): Kandidat som er oppført på valgliste ved kommunestyrevalget, kan ikke oppnevnes til stemmemottaker i vedkommende kommune.

3 Tone Halvorsen

4 Valgting § 9-3 (4): Kandidater som er oppført på valgliste ved kommunestyrevalget, kan ikke oppnevnes til stemmemottaker eller valgfunksjonær i valglokalene i vedkommende kommune.

5 Tone Halvorsen

6 Sulten på en tøff utfordring?

7 Tone Halvorsen Utfordring 2015 Ingen listekandidater Ingen eller få erfarne valgmedarbeidere Nye valgmedarbeidere Rekruttering Opplæring Utfordringer gir nye muligheter

8 Tone Halvorsen Hvordan rekrutterer kommunen stemmestyremedlemmer? Kilde: Krd’s evalueringsrapport 2009

9 Tone Halvorsen Hvem er de 39,5 % - annet Ulike grupper av befolkningen Innbyggere Grendeutvalget Studenter og andre interesserte Ressurspersoner som er aktive i lokalmiljøet Ildsjeler i bygdelaga Personer som er kjent for å være systematiske og ryddige Tidligere kommunestyrerepresentanter Frivillige Egnede personer vi kjenner til

10 Tone Halvorsen Hva vi gjorde i Bærum i 2013 –Stemmestyret ble redusert til 3 medlemmer –Oppnevnte både politikere og kommunalt ansatte til ledere, nestledere og medlemmer –Politikere kompetanseoverførte til kommunalt ansatte –Stabil ressurs –Beholde kompetanse i kommunen –Trygghet, forutsigbarhet, forsvarlig avvikling –Kommunikasjon –Opplæring, EVA –IKT, utstyr og tilgang –Kommunalt ansatte førte stemmestyrets møtebok og gjorde manntallsoppslag – pilotprosjekt

11 Tone Halvorsen Stemmestyrene 2013

12 Tone Halvorsen Reduserte antallet valgmedarbeidere Gjennomgang av roller, funksjoner Slo sammen roder i flere kretser Slo sammen to kretser Reduksjon på 50 personer 150.000 kroner 31% forhåndsstemmer Elektronisk avkryssing i EVA – raskere?

13 Tone Halvorsen Eksterne valgmedarbeidere –Innbyggere i alle aldre, begge kjønn –Førstegangsvelgere –Russebusser –Studenter –Pensjonister

14 Tone Halvorsen Markedsføring Ansatte: Intranett Brosjyre med internposten Rull up/stand i kommunegården med brosjyrer Muntlig informasjon i kommunale møter/fora Håndplukking Eksterne: Internett Annonse i lokalavis Kommunens informasjonsorgan Bæringen Redaksjonell omtale i lokalavis - papir og nettutgave

15 Tone Halvorsen

16 Budstikka 30. april 2013

17 Tone Halvorsen Respons 581 søknader (inkludert stemmestyrets politikere og kommuneansatte) 417 søknader innvilget Snittalder 46 år 57,3 % kvinner 42,7 % menn

18 Tone Halvorsen Hvordan velge ut? Erfaring fra valg Annen relevant erfaring Alder Kjønn Ønsker Geografi Total sammensetting

19 Tone Halvorsen Godtgjøring Valgmedarbeidere: kroner 3000,- for hele dagen Kommunalt ansatte: kroner 3000,- for hele dagen i tillegg til egen lønn Stemmestyrets medlem kroner 3000,- Leder og nestleder av stemmestyret 3.500,- (Økes?)

20 Tone Halvorsen Tidsplan Mars: Legge ut link med søknadsskjema April: Redaksjonell omtale, brosjyrer Mai: søknadsbehandling begynner Frem til valgdagen behandles forfall og nye søknader Reservepool – valgdagen. Viktig. Rekrutteringsportal - verktøy

21 Tone Halvorsen Opplæring stemmestyret Stemmestyrets tre medlemmer – 3 timer Opplæring gis av valgstyrets sekretær Skriftlig instruks, skjemaer, utfylling av møtebok med mer gjennomgås Opplæring på mitt kontor for de som hadde forfall Møtebokfører EVA – egen opplæring

22 Tone Halvorsen Opplæring valgmedarbeidere Kurs Stemmestyrets leder fordeler oppgaver i valglokalet på valgdagen. Noen stemmestyrer samles også i forkant. Portalen –opplæringsmateriell –viktig informasjon i små porsjoner –Instruks light Mail SMS

23 Tone Halvorsen Lykke til! Dette får vi sikkert til!


Laste ned ppt "Tone Halvorsen Rekruttering – stemmestyremedlemmer og valgmedarbeidere (jamfør lovendring – listekandidater) Valgforum 7. Mars 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google