Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rekruttering – stemmestyremedlemmer og valgmedarbeidere (jamfør lovendring – listekandidater) Valgforum 7. Mars 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rekruttering – stemmestyremedlemmer og valgmedarbeidere (jamfør lovendring – listekandidater) Valgforum 7. Mars 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rekruttering – stemmestyremedlemmer og valgmedarbeidere (jamfør lovendring – listekandidater)
Valgforum 7. Mars 2014

2 Forhåndsstemmemottakere
§ 8-2 (3): Kandidat som er oppført på valgliste ved kommunestyrevalget, kan ikke oppnevnes til stemmemottaker i vedkommende kommune.

3

4 Valgting § 9-3 (4): Kandidater som er oppført på valgliste ved kommunestyrevalget, kan ikke oppnevnes til stemmemottaker eller valgfunksjonær i valglokalene i vedkommende kommune.

5

6 Sulten på en tøff utfordring?

7 Utfordring 2015 Ingen listekandidater
Ingen eller få erfarne valgmedarbeidere Nye valgmedarbeidere Rekruttering Opplæring Utfordringer gir nye muligheter

8 Hvordan rekrutterer kommunen stemmestyremedlemmer
Hvordan rekrutterer kommunen stemmestyremedlemmer? Kilde: Krd’s evalueringsrapport 2009

9 Hvem er de 39,5 % - annet Ulike grupper av befolkningen Innbyggere
Grendeutvalget Studenter og andre interesserte Ressurspersoner som er aktive i lokalmiljøet Ildsjeler i bygdelaga Personer som er kjent for å være systematiske og ryddige Tidligere kommunestyrerepresentanter Frivillige Egnede personer vi kjenner til

10 Hva vi gjorde i Bærum i 2013 Stemmestyret ble redusert til 3 medlemmer
Oppnevnte både politikere og kommunalt ansatte til ledere, nestledere og medlemmer Politikere kompetanseoverførte til kommunalt ansatte Stabil ressurs Beholde kompetanse i kommunen Trygghet, forutsigbarhet, forsvarlig avvikling Kommunikasjon Opplæring, EVA IKT, utstyr og tilgang Kommunalt ansatte førte stemmestyrets møtebok og gjorde manntallsoppslag – pilotprosjekt

11 Stemmestyrene 2013

12 Reduserte antallet valgmedarbeidere
Gjennomgang av roller, funksjoner Slo sammen roder i flere kretser Slo sammen to kretser Reduksjon på 50 personer kroner 31% forhåndsstemmer Elektronisk avkryssing i EVA – raskere?

13 Eksterne valgmedarbeidere
Innbyggere i alle aldre, begge kjønn Førstegangsvelgere Russebusser Studenter Pensjonister

14 Markedsføring Ansatte: Intranett Brosjyre med internposten
Rull up/stand i kommunegården med brosjyrer Muntlig informasjon i kommunale møter/fora Håndplukking Eksterne: Internett Annonse i lokalavis Kommunens informasjonsorgan Bæringen Redaksjonell omtale i lokalavis - papir og nettutgave

15

16 Budstikka 30. april 2013

17 Respons 581 søknader (inkludert stemmestyrets politikere og kommuneansatte) 417 søknader innvilget Snittalder 46 år 57,3 % kvinner 42,7 % menn

18 Hvordan velge ut? Erfaring fra valg Annen relevant erfaring Alder
Kjønn Ønsker Geografi Total sammensetting

19 Godtgjøring Valgmedarbeidere: kroner 3000,- for hele dagen
Kommunalt ansatte: kroner 3000,- for hele dagen i tillegg til egen lønn Stemmestyrets medlem kroner 3000,- Leder og nestleder av stemmestyret 3.500,- (Økes?)

20 Tidsplan Mars: Legge ut link med søknadsskjema
April: Redaksjonell omtale, brosjyrer Mai: søknadsbehandling begynner Frem til valgdagen behandles forfall og nye søknader Reservepool – valgdagen. Viktig. Rekrutteringsportal - verktøy

21 Opplæring stemmestyret
Stemmestyrets tre medlemmer – 3 timer Opplæring gis av valgstyrets sekretær Skriftlig instruks, skjemaer, utfylling av møtebok med mer gjennomgås Opplæring på mitt kontor for de som hadde forfall Møtebokfører EVA – egen opplæring

22 Opplæring valgmedarbeidere
Kurs Stemmestyrets leder fordeler oppgaver i valglokalet på valgdagen. Noen stemmestyrer samles også i forkant. Portalen opplæringsmateriell viktig informasjon i små porsjoner Instruks light Mail SMS

23 Dette får vi sikkert til!
Lykke til! Dette får vi sikkert til!


Laste ned ppt "Rekruttering – stemmestyremedlemmer og valgmedarbeidere (jamfør lovendring – listekandidater) Valgforum 7. Mars 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google