Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til Varden skole Program i kveld

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til Varden skole Program i kveld"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til Varden skole Program i kveld
Rektor les et velkomstdikt Presentasjon av dei som er med Om programmet i dag Organiseringen, fagene i grunnskolen, kompetanse Noen samarbeids partnere Foreldresamarbeidet Gode råd til foreldre Agnes om skoledagen og skoleruten Helge om SFO Gruppearbeid Valg av foreldrekontakter og FAU representanter

2 Varden skole skoleåret 2011 2012
295 elever 7 årstrinn 2 elevgrupper på hvert trinn. I år slutter det 45 elever og begynner 51. Til sammen 53 tilsatte på skolen 25 hele lærerstillinger (36 personer) 17 andre stillinger: assistenter, renholdere, kontorpersonale, vaktmester og tilsynsvakt Skolens budsjett ca 26.millioner

3 Trinn grupper og klasser
Det blir 51 elever som skal begynne 3 lærere skal være knyttet til trinnet 2 assistenter Ulik organisering: 2 grupper, 3 grupper og hel gruppe. I løpet av det første skoleåret vil det bli etablert 2 grupper som fortsetter i 2.klasse.

4 KOMPETANSEBASERTE FAGPLANER, TILPASSET OPPLÆRING, GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER, NASJONALT VURDERINGSSYSTEM I fortsettelsen vil jeg presentere hvordan fagplanene er oppbygget gjennom noen eksempel

5 Grunnleggende ferdigheter
Å kunne uttrykke seg muntlig Å kunne uttrykke seg skriftlig Å kunne lese Å kunne regne Å kunne bruke digitale verktøy

6 Kompetansebaserte fagplaner
I kompetansebegrepet tenker vi: -kunnskapskompetanse -metodekompeanse -sosial kompetanse Kompetanse dokumenteres ved bruk -praksisnære dokumentasjonsformer

7 Kompetanse er å utvikle og gjøre bruk av kunnskaper, ferdigheter, holdninger og erfaringer til å ta beslutninger og handle ut fra egne og fellesskapets mål

8 Lær mer om skolen og læreplanen
Se:

9 Fag-og timefordeling RLE 57 timer Norsk 233 timer Matematikk 140 timer
Naturfag timer Engelsk timer Samfunnsfag timer Kunst og håndverk timer Musikk timer Mat og helse timer Kroppsøving timer

10 Hjelpetjenester Vi har logopedtjeneste på skolen
Vi samarbeider med PPT som står for pedagogisk psykologisk tjeneste Vi har helseteam som i samarbeid med foreldrene tar opp elevsaker Vi samarbeider med barnevernet

11 HELSESØSTER Marit Lingjerde er helsesøster ved Varden skole.
Helsestasjonen er åpen hver dag til 15.00 Skolelege 1 dag per uke Psykolog og fysioterapeut er også knyttet til helsestasjonen. Tlf på skolen:  

12 FORELDRESAMARBEID SAMARBEIDSUTVALGET
To foreldre To lærere En andre tilsette To representanter fra elevrådet En politisk oppnevnt representant Rektor

13 FORELDRERÅDET Alle foreldre med barn på Varden skole

14 FORELDRERÅDET SITT ARBEIDSUTVALG
FAU En foreldrerepresentant fra hver elevgruppe

15 Foreldrekontakter To foreldrekontakter i hver elevgruppe (en far og en mor) To vararepresentanter (en far og en mor) En fau representant frå hver elevgruppe

16 Skolen er viktig En skole for alle Skolen er i stadig forandring
Ikke alle har vært skolelys Du er barnets beste støttespiller Skolen trenger engasjerte foreldre Du må møte på foreldremøter og konferansetimer og representere ditt barn

17 Gode råd til foreldre Gi barnet et positivt inntrykk av skolen
Barnet bør vite om skolen sin før skolestart Barnet har det lettere på skolen om det er vant til anerkjennelse, oppmuntringer og utfordringer Klare regler og god dagsrytme

18 Barnet får det lettere på skolen dersom det er vant til:
Godt samspill med andre Ansvar og selvstendighet Lek, sang og lesing sammen med en voksen Å oppleve interesse for hvordan det trives Får hjelp til å innarbeide gode vaner når det gjelder skolearbeidet

19 Barnet får det lettere på skolen dersom det er vant til:
Å få sunn mat Opplever glede ved bevegelse Å ha praktiske klær og passende utstyr Å ha klare og trygge rammer om mediebruk


Laste ned ppt "Velkommen til Varden skole Program i kveld"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google