Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til Varden skole Program i kveld Rektor les et velkomstdikt Presentasjon av dei som er med Om programmet i dag Organiseringen, fagene i grunnskolen,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til Varden skole Program i kveld Rektor les et velkomstdikt Presentasjon av dei som er med Om programmet i dag Organiseringen, fagene i grunnskolen,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til Varden skole Program i kveld Rektor les et velkomstdikt Presentasjon av dei som er med Om programmet i dag Organiseringen, fagene i grunnskolen, kompetanse Noen samarbeids partnere Foreldresamarbeidet Gode råd til foreldre Agnes om skoledagen og skoleruten Helge om SFO Gruppearbeid Valg av foreldrekontakter og FAU representanter

2 Varden skole skoleåret 2011 2012 295 elever 7 årstrinn 2 elevgrupper på hvert trinn. I år slutter det 45 elever og begynner 51. Til sammen 53 tilsatte på skolen 25 hele lærerstillinger (36 personer) 17 andre stillinger: assistenter, renholdere, kontorpersonale, vaktmester og tilsynsvakt Skolens budsjett ca 26.millioner

3 Trinn grupper og klasser Det blir 51 elever som skal begynne 3 lærere skal være knyttet til trinnet 2 assistenter Ulik organisering: 2 grupper, 3 grupper og hel gruppe. I løpet av det første skoleåret vil det bli etablert 2 grupper som fortsetter i 2.klasse.

4 KOMPETANSEBASERTE FAGPLANER, TILPASSET OPPLÆRING, GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER, NASJONALT VURDERINGSSYSTEM

5 Grunnleggende ferdigheter Å kunne uttrykke seg muntlig Å kunne uttrykke seg skriftlig Å kunne lese Å kunne regne Å kunne bruke digitale verktøy

6 Kompetansebaserte fagplaner I kompetansebegrepet tenker vi: -kunnskapskompetanse -metodekompeanse -sosial kompetanse Kompetanse dokumenteres ved bruk -praksisnære dokumentasjonsformer

7 Kompetanse er å utvikle og gjøre bruk av kunnskaper, ferdigheter, holdninger og erfaringer til å ta beslutninger og handle ut fra egne og fellesskapets mål

8 Lær mer om skolen og læreplanen Se: www.udir.no http://www.udir.no/grep www.bergen.kommune.no/omkommunen/ avdelinger/skoler/varden-skolewww.bergen.kommune.no/omkommunen/ avdelinger/skoler/varden-skole

9 Fag-og timefordeling RLE 57 timer Norsk233 timer Matematikk 140 timer Naturfag 36 timer Engelsk 34 timer Samfunnsfag 43 timer Kunst og håndverk 49 timer Musikk 29 timer Mat og helse 5 timer Kroppsøving 70 timer

10 Hjelpetjenester Vi har logopedtjeneste på skolen Vi samarbeider med PPT som står for pedagogisk psykologisk tjeneste Vi har helseteam som i samarbeid med foreldrene tar opp elevsaker Vi samarbeider med barnevernet

11 HELSESØSTER Marit Lingjerde er helsesøster ved Varden skole. Helsestasjonen er åpen hver dag 08.00 til 15.00 Skolelege 1 dag per uke 08.00-11.00 Psykolog og fysioterapeut er også knyttet til helsestasjonen. Tlf på skolen: 55 51 58 28 www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdeli nger/skoler/varden-skolewww.bergen.kommune.no/omkommunen/avdeli nger/skoler/varden-skole

12 FORELDRESAMARBEID SAMARBEIDSUTVALGET To foreldre To lærere En andre tilsette To representanter fra elevrådet En politisk oppnevnt representant Rektor

13 FORELDRERÅDET Alle foreldre med barn på Varden skole

14 FORELDRERÅDET SITT ARBEIDSUTVALG FAU En foreldrerepresentant fra hver elevgruppe

15 Foreldrekontakter To foreldrekontakter i hver elevgruppe (en far og en mor) To vararepresentanter (en far og en mor) En fau representant frå hver elevgruppe

16 Skolen er viktig En skole for alle Skolen er i stadig forandring Ikke alle har vært skolelys Du er barnets beste støttespiller Skolen trenger engasjerte foreldre Du må møte på foreldremøter og konferansetimer og representere ditt barn

17 Gode råd til foreldre Gi barnet et positivt inntrykk av skolen Barnet bør vite om skolen sin før skolestart Barnet har det lettere på skolen om det er vant til anerkjennelse, oppmuntringer og utfordringer Klare regler og god dagsrytme

18 Barnet får det lettere på skolen dersom det er vant til: Godt samspill med andre Ansvar og selvstendighet Lek, sang og lesing sammen med en voksen Å oppleve interesse for hvordan det trives Får hjelp til å innarbeide gode vaner når det gjelder skolearbeidet

19 Barnet får det lettere på skolen dersom det er vant til: Å få sunn mat Opplever glede ved bevegelse Å ha praktiske klær og passende utstyr Å ha klare og trygge rammer om mediebruk


Laste ned ppt "Velkommen til Varden skole Program i kveld Rektor les et velkomstdikt Presentasjon av dei som er med Om programmet i dag Organiseringen, fagene i grunnskolen,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google