Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Grenland Arena, 26. februar 2015 Virkemidler for satsing i helsesektoren.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Grenland Arena, 26. februar 2015 Virkemidler for satsing i helsesektoren."— Utskrift av presentasjonen:

1 Grenland Arena, 26. februar 2015 Virkemidler for satsing i helsesektoren

2 FRAM strategisk ledelse for helserelaterte bedrifter

3 FRAM strategisk ledelse 3 FRAM gir deg kompetansepåfyll og veiledning til å gjennomføre en total vurdering av bedriftens ståsted, ta veivalg, sette mål for fremtidig utvikling og gjennomføre en rekke praktiske tiltak som skaper bedre lønnsomhet på kort og lang sikt. Deltakelse krever engasjement og interesse for utvikling av egen bedrift og egen lederrolle.

4 1.Situasjonsanalyse; oppstartsfasen – egen vurdering av interne og eksterne forhold 2.Bedriftssamlinger; alle deltar – forelesninger, gruppe- og individuelt arbeid 3.Utviklingsarbeid; arbeid med forbedringstiltak i egen bedrift med støtte fra rådgiver – hver bedrift har sin egen rådgiver Program

5 Samlingene vil starte våren 2015. 4-6 samlinger over 12-18 mnd Kostnadene med programmet finansieres i hovedsak av Innovasjon Norge. Egenandel på kr 25 000 eks mva pr bedrift. Kostnadene for reise og overnatting på samlingene dekkes av den enkelte. Kontakt Stine Lunde: stine.lunde@innovasjonnorge.nostine.lunde@innovasjonnorge.no Praktisk informasjon

6 Skattefunn

7 Hva er SkatteFUNN? En skattefradragsordning for kostnader til forskning og utvikling i norsk næringsliv Rettighet (Skattelovens § 16-40) Skattepliktige til Norge kan søke Behøver ikke å være i skatteposisjon For alle næringer og selskapsformer Bedriften velger tema for prosjektet

8 Både forskning og utvikling Målrettet og avgrenset Ny eller bedre vare, tjeneste eller produksjonsprosess Ny kunnskap eller nye ferdigheter Nytte for bedriften

9 Økonomi Skattefradrag: SMB 20 %, Store bedrifter 18 %

10 Introduksjon til IFU/OFU-tjenesten

11 Forpliktende samarbeidsavtaler: − IFU (industrielle forsknings- og utviklings- kontrakter) = mellom en leverandørbedrift og en krevende kundebedrift i privat sektor − OFU (offentlige forsknings- og utviklings- kontrakter) = mellom en norsk leverandør- bedrift og en norsk offentlig virksomhet Avtale om å skape et nytt produkt eller tjeneste Vi tilbyr økonomisk og faglig støtte til prosjektet Foto: Green Turtle Forpliktende utviklingssamarbeid 11

12 Kompetent norsk leverandør- bedrift IFU/OFU-kontrakt Privat eller offentlig virksomhet Tilbud: Nytt/forbedret produkt/løsning Behov: Dekkes ikke av eksisterende tilbud i markedet Innovasjonshøyde Markedspotensial Gjennomføringsevne Utløsende Krevende kunde Markedsdrevet innovasjon Spesifikasjoner Referanse Markedskanal SMB med vekstambisjoner IFU/OFU-modellen Foto: CC by o5com 12

13 Eksempel på prosjektfinansiering 13 NOK 8 millioner (80%) NOK 2 millioner (20%) Kompetent norsk leverandør- bedrift Krevende kunde Privat eller offentlig virksomhet SMB med vekstambisjoner Totalprosjekt = 10 millioner 4,4 mill 3,6 mill 2 mill 55%45%

14 EU – Horizon2020

15 Horizon 2020 er tidenes største EU-program for innovasjon og forskning. Norsk deltakelse her gir norske forskningsmiljøer tilgang til internasjonale nettverk og ekspertise. € 80 milliarder satt av for 2014-2020 Finansiering følger utlysninger som primært kommer i mars og juli Forskningsrådets PES2020 kan gi midler til søknadsskriving Hva er Horizon 2020?

16 Gjeldende IKT- utlysninger 16

17 Side 17 Bedriftsnettverk

18 Side 18 ”Stimulere til økt innovasjon, vekst og internasjonalisering gjennom samarbeid mellom små og mellomstore bedrifter” Formålet med tjenesten er: Foto: Terje Rakke, Innovasjon Norge

19 Side 19 Aktuelle samarbeidsområder Markedsdrevet innovasjon og markedsutvikling Internasjonalisering og eksport Produktutvikling, design og omdømmebygging Logistikk og distribusjon

20 Side 20 Mulig prosjektstøtte i tre faser 1. Forstudie, ca 3 mnd 100% av eksterne kostnader - inntil 100 000 kr 2. Forprosjekt, ca 3-9 mnd 50% av kostnadene – inntil 300 000 kr 3. Hovedprosjekt, inntil 3 år 50% av kostnader – inntil 750 000 kr per år Egeninnsats dekkes gjennom egne timer og midler


Laste ned ppt "Grenland Arena, 26. februar 2015 Virkemidler for satsing i helsesektoren."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google